RSS
 

Igazságosságom utol fogja érni mindazokat, akik akadályozzák azt, hogy Isten Szent Szavát megismerje a világ

07 júl

2013. június 27. csütörtök, 23.20

Hőn szeretett leányom, ne engedd, hogy Kinyilatkoztatásaim szomorúságot vagy félelmet keltsenek benned. Vezetés alatt állsz, és még ha a szenvedés elviselhetetlenné is válik, kérlek, ne feledd Szavaimat.

Atyám – a régi idők prófétáin keresztül – megígérte, hogy Ő el fogja küldeni a végső prófétát, a végső hírnököt. Bármennyire ijesztő is lehet ez, vagy bármennyire félsz is ettől, tudd, hogy ezen cselekedet által tud Isten Végső Szövetsége megvalósulni.

Azt mondom most nektek, féljenek azok közületek, akik becsmérlik Isten Szavát. Süssétek le szemeteket, és takarjátok el kezetekkel, különösen azok közületek, akik Arcul köptök ezen Üzeneteim – a Kiengesztelődés Üzenetei – miatt. Ti nem vagytok méltóak, hogy megálljatok Színem előtt. Ti, akik most kigúnyoltok Engem, folyamatosan nyugtalankodni fogtok egészen a Nagy Napig, mert el fogjátok veszíteni Számomra az Általam oly nagyon áhított lelkeket.

Felszentelt Szolgáim – akik gúnyos megjegyzéseket tesztek ezen Üzeneteken keresztüli Beavatkozásomra -, eljön majd a ti napotok, amikor a következőt fogom kérdezni tőletek. Míg oly sok időt töltöttetek Igaz Hangom cáfolásával, hány lelket hoztatok Hozzám? Továbbá hányat fordítottatok el Tőlem azon cselekedetek által, melyek alapján Én meg foglak Ítélni benneteket?

Ti, akik káromlást harsogtok a Szentlélek ellen, legyetek tudatában, hogy még a Nagy Nap előtt – mintegy jelzésként mindenkinek – le lesz sújtva rátok. Egyetlen szó sem fogja elhagyni ajkatokat, és ezen tett által ismertek lesztek nyájatok körében, ugyanazon nyáj körében, melynek azt mondtátok, hogy ne foglalkozzanak ezekkel az Üzenetekkel, mert ezek nem Istentől valók. Azon a napon követőitek meg fogják tudni az Igazságot, és ti le fogtok borulni Előttem. Én nem mentegetőzöm ezért a figyelmeztetésért. Ha meggyalázzátok a Szentlélek Szavát, akkor elszakítalak benneteket Magamtól, és lesz ott szörnyű sírás a részetekről, és mindazok részéről, akiket magatokkal rántotok a vadonba.

Igazságosságom utol fogja érni mindazokat, akik akadályozzák azt, hogy Isten Szent Szavát megismerje a világ. Az ő büntetésük lesz a legkegyetlenebb, mert az a kín, amit át fognak élni, rosszabb lesz azokénál, akik a Tisztítótűz legalsó szintjén vannak. Gonoszságotok megdöbbent sok jóságos ártatlan lelket, akik hűségesek földi Egyházamhoz. Sokan fogják látni kegyetlenségeteket, mely idővel napvilágra kerül majd, és akkor végérvényesen próbára lesz téve az Isten Szava iránti igaz hűségetek. Akkor majd ott fogtok állni Színem előtt a Nagy Napon, amikor Én eljövök, hogy visszaköveteljem Isten valamennyi gyermekét – amikor eljövök, hogy kiszabadítsam őket a fogságból, és elvigyem őket végső hazájukba, a Szeretet és a Béke hazájába, Új Paradicsomom Új Korszakába. Ekkor az Ég és a Föld eggyé válik.

Megváltótok

Jézus Krisztus

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2013 júniusi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Tags: , ,

Comments are closed.