RSS
 

Az Igazság szabaddá tesz benneteket. A hazugságok viszont elpusztítanak titeket

02 júl

2013. június 23. vasárnap, 18.37

Hőn szeretett leányom, mennyire megszakad a Szívem szegény szeretett Szolgáim szenvedése miatt, akik most kezdik látni az Egyházamban jelen lévő zűrzavart. Nekik a következőt mondom. Maradjatok Egyházam hajlékában, és tegyétek azt, amit tennetek kell, hogy szolgáljatok Engem. Tartsatok ki szilárdan Tanításaim mellett. Ne fogadjatok el új és állítólagos teológiai magyarázatokat, arra vonatkozólag, hogy Ki Vagyok Én; hogy mit tettem az emberiségért, vagy hogy hogyan fogok visszatérni, jogot formálván Isten valamennyi gyermekére, aki elfogadja Irgalmamat. Egyedül Szent Szavamban bízzatok, mely Apostolaim által, a Legszentebb Bibliában adatott nektek. Bármi, ami eltér a Szentségektől, vagy attól, amiről azt mondták nektek, hogy a megmenekülésetekhez szükséges – ne fogadjátok el azt!

Én Vagyok az Igazság. Ti birtokában vagytok az Igazságnak. Egyedül az Igazság mentheti meg lelketeket a kárhozattól. Az Igazság szabaddá tesz benneteket. A hazugságok viszont elpusztítanak titeket.  Amennyiben a következő imát imádkozzátok, Én ünnepélyesen, rendkívüli Kegyelmeket ígérek mindenkinek közületek, drága felszentelt Szolgáim, azért, hogy kitartsatok az üldöztetés ellenére, amikor hitetek a végletekig próbára lesz téve:

Imahadjárat (110) Ima a Papok részére, hogy hűek maradjanak Szent Szavadhoz

„Ó, drága Jézusom, könyörögve kérlek, tarts meg engem erőben és bátorságban, hogy meg tudjam védeni az Igazságot a Te Legszentebb Nevedben.

Könyörgök, add meg nekem a szükséges Kegyelmet, hogy mindenkoron tanúságot tegyek Szent Szavadról.

Tégy képessé engem arra, hogy ellenálljak annak a nyomásnak, hogy hazugságokat hirdessek, amikor a szívem mélyén tudom, hogy azok bántanak Téged.

Segíts, hogy hű maradjak Szent Szavadhoz, egészen a halálom napjáig. Ámen.”

Felszentelt Szolgáim, lenne még egy intő szavam a számotokra.

Meg kell védenetek a Kiengesztelődés Ajándékát, és el kell ismernetek, hogy csak azok csatlakoznak majd Hozzám a Paradicsomban, akik törekednek a bűneikért való bűnbánatra, és elfogadnak Engem, Jézus Krisztust, mint az ő üdvösségük kulcsát.

Jézusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2013 júniusi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Tags: , ,

Comments are closed.

 


Imahadjárat (148) Jöjj segítségemre!
2014. május 3. szombat, 15.50

Imahadjárat (148) Jöjj segítségemre!

„Ó, Jézusom, segíts meg engem nagy gyötrelmem közepette. Végy engem Karjaidba, és vigyél engem Szíved Menedékébe. Töröld le könnyeimet. Csillapítsd le elszántságomat. Vidíts fel engem, és tölts el engem a Te Békéddel. Kérlek, teljesítsd ezt a különleges kérésemet (említsd meg itt…). Jöjj segítségemre, hogy kérésem meghallgatásra találjon, és hogy életem békés lehessen, egységben Veled, drága Uram. Ha azonban kérésem mégsem teljesülhet, tölts el engem a Kegyelemmel, hogy elfogadjam azt, hogy a Te Szent Akaratod lelkem javát szolgálja, és hogy kedves és kegyes szívvel mindörökké hűséges maradjak a Te Igédhez. Ámen.”

JézusotokTeljes üzenet - A kérjetek és kaptok – nem egy üres ígéret a Részemről

 Imahadjárat kiemelten fontos imái

 (24) Teljes búcsú a teljes bűnbocsánatért 

(26) Imádkozzátok a Rózsafüzért, hogy segítsetek megmenteni a nemzeteteket

(33) Álljatok fel most, és fogadjátok el az Élő Isten Pecsétjét

(43) Mentsd meg a Lelkeket a Nagyfigyelmeztetés alatt

(55) Felkészülés a Nagyfigyelmeztetésre

(60) Ima a családok - Nagyfigyelmeztetés során történő - megtéréséért