RSS
 

Az Egy-Világrend a Háromságos Egy Igaz Istennel szembeni legnagyobb gúny

18 júl

2013. július 5. péntek, 14.10

Hőn szeretett leányom, van egy olyan vallás, mely a legnagyobb szenvedést okozza Nekem, és ez az a hamis vallás, mely a fenevadat bálványozza. Az Egy-Világrend a Háromságos Egy Igaz Istennel szembeni legnagyobb gúny, és azoknak, akik a sátán házához tartoznak, nagyon sok imára van szükségük. Elhitették velük, hogy van egy másik Isten, aki szereti őket. Azt mondták nekik, hogy a Szentháromság egy hazugság, és hogy szeretett Atyám gonosz. Ők nem fogadják el, hogy Ő teremtette őket, és fejük tele van sokféle hazugsággal, így nem fogják soha megnyitni elméjüket az Igazságra. Az okkultizmus iránti rajongásuk miatt sátáni erőkbe gabalyodtak, melyek felemésztették lelküket, amik tele vannak gyűlölettel, nemcsak Isten iránt, hanem Isten valamennyi gyermeke iránt.

Ők csak magukat szeretik, és élvezetvágyuk a mind többre való kielégíthetetlen sóvárgást kelti bennük. Nincs az a világi élvezet, mely ki tudná elégíteni őket, ezért egyéb más ocsmányságokra áhítoznak. Ők örömüket lelik az élet kioltásában, és semmiféle megbánás sincs a lelkükben az általuk elkövetett kegyetlen mészárlásért. Befolyásuk kiterjed az egész Földre, minden nemzetre, és az ördög követői beolvadnak a gazdagok, az üzleti vezetők közé, a kormányokba, a királyságokba, a különféle szervekbe – köztük a médiába és a végrehajtásba is -, az igazságszolgáltatásba és az Egyházba.

Kérlek, ne becsüljétek le az erejüket. Habár kevesen vannak, és habár nem szivárogtak be társadalmatok minden rétegébe, ők továbbra is szörnyű károkat fognak okozni. Nemcsak, hogy eladták a lelküket az ördögnek, de további ártatlan lelkeket fognak a pokol mélyére rántani, a fenevaddal és annak démonaival karöltve.

Én megadom mindazoknak, akik szeretnek Engem, azokat Kegyelmeket, mellyel legyőzhetik ezt a veszedelmes és befolyásos csoportot, akik átkozni fognak Engem a nap minden pillanatában, amikor ezt a rövid Imahadjárati imát imádkozzátok.

Imahadjárat (112) Ima a Szabadulás Kegyelméért

„Drága Jézus, kérlek, borítsd be Különleges Kegyelmeddel, a Szabadulás Kegyelmével azok lelkét, akiket megfertőzött a sátán.

Szabadíts ki szegény lelküket a gonosz rabságból, melyből ők maguk nem tudnak szabadulni. Ámen.”

Ezek a szegény lelkek lesznek az elsők, akik magukénak fogják vallani a fenevadat, és arcra fognak borulni, hogy imádják az Antikrisztust. Állhatatosan kell imádkoznotok, hogy meg lehessen törni azt a hatalmat, amivel a sátán bír felettük, és hogy szívük megnyíljon Nagy Irgalmam előtt.

Jézusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2013 júliusi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Tags: , ,

Comments are closed.

 


Imahadjárat (148) Jöjj segítségemre!
2014. május 3. szombat, 15.50

Imahadjárat (148) Jöjj segítségemre!

„Ó, Jézusom, segíts meg engem nagy gyötrelmem közepette. Végy engem Karjaidba, és vigyél engem Szíved Menedékébe. Töröld le könnyeimet. Csillapítsd le elszántságomat. Vidíts fel engem, és tölts el engem a Te Békéddel. Kérlek, teljesítsd ezt a különleges kérésemet (említsd meg itt…). Jöjj segítségemre, hogy kérésem meghallgatásra találjon, és hogy életem békés lehessen, egységben Veled, drága Uram. Ha azonban kérésem mégsem teljesülhet, tölts el engem a Kegyelemmel, hogy elfogadjam azt, hogy a Te Szent Akaratod lelkem javát szolgálja, és hogy kedves és kegyes szívvel mindörökké hűséges maradjak a Te Igédhez. Ámen.”

JézusotokTeljes üzenet - A kérjetek és kaptok – nem egy üres ígéret a Részemről

 Imahadjárat kiemelten fontos imái

 (24) Teljes búcsú a teljes bűnbocsánatért 

(26) Imádkozzátok a Rózsafüzért, hogy segítsetek megmenteni a nemzeteteket

(33) Álljatok fel most, és fogadjátok el az Élő Isten Pecsétjét

(43) Mentsd meg a Lelkeket a Nagyfigyelmeztetés alatt

(55) Felkészülés a Nagyfigyelmeztetésre

(60) Ima a családok - Nagyfigyelmeztetés során történő - megtéréséért