RSS
 

A Tízparancsolat, melyet Atyám adott a világnak Mózes prófétán keresztül, jelenleg átíródik az ember által

22 júl

2013. július 8. hétfő, 23.50

Hőn szeretett leányom, amikor úgy érzed, hogy csak csekély remény van a bűnösök számára, kérlek, gondolj arra, hogy az Én Nagy Irgalmam soha nem ér véget. Nincs egy olyan lélek sem a világon, akit Én ne akarnék átölelni, és akinek ne akarnám megadni az Üdvösség Ajándékát. Én szeretlek benneteket, mind. Én mindenkinek megbocsátok, aki esedezik Hozzám az Üdvösség Ajándékáért, de ez nem jelenti azt, hogy Én nem fogom megbüntetni azokat, akik súlyos bűnt követnek el.

A Tízparancsolat, melyet Atyám adott a világnak Mózes prófétán keresztül, jelenleg átíródik az ember által. Ízekre szedik, elferdítik, és új értelmet adnak nekik, azért, hogy az ember jóváhagyhassa a bűnt.

Hamis isteneket bálványoztok, és megindokoljátok ezt. Szörnyű hazugságban éltek, amikor ily módon sértitek meg Atyámat, és mégis, amikor az Igazság feltárul a pogányok előtt, ők meg fognak térni, és Én várni fogom, hogy megölelhessem őket.

Egymást öldöklitek, és azt mondjátok, hogy egyszerűen csak irgalmat gyakoroltok, amikor ezt teszitek. Legalizáljátok a gyilkosságot, a kivégzést, az eutanáziát, valamint az abortuszt, és azt mondjátok, hogy ezek helyesek. Ezen gonoszság a legrosszabb, amikor próbára teszitek minden élet Szerzőjét – az Ég és a Föld Alkotóját – azáltal, hogy megmásítjátok Isten Isteni Törvényeit. De, ha őszinte bűnbánatot mutattok, akkor Én várni fogom, hogy benneteket is Karjaimba öleljelek.

Elraboljátok azt, ami nem a tiétek, és loptok a szegényektől, hogy kielégítsétek a mind többre való vágyakozásotokat. Szörnyű testi bűnöket követtek el, melyek az emberi méltóságon aluliak, és úgy viselkedtek, mint a vadállatok, akiket szabadon engedtek egy veremben. Hitványságotok visszataszító Isten Szemében, de ha mégis hívtok Engem, és irgalomért könyörögtök Hozzám, Én türelmesen fogok várni. Ha meggyalázzátok Istent azáltal, hogy nem vagytok hajlandóak elfogadni azt, hogy Ő Létezik, és – a fenevaddal karöltve – próbáljátok az Ő gyermekeit magatokkal vinni a pokolba, Én továbbra is várni fogom azt, amikor megtértek és kértek Engem, hogy ismertessem meg Magam veletek.

Ti, akik elfogadjátok az Igazságot, már nem szakítotok időt arra, hogy tiszteljetek Engem a Szombat Napon, mert Elém helyezitek saját igényeiteket. Nagyon megbántotok Engem, mert ti már tudatában vagytok annak, hogy ti Isten gyermekei vagytok. Elhagytátok Atyátok Házát, és csak akkor fogtok majd visszatérni, amikor már nem lesz tető a fejetek fölött. És Én várni fogom, hogy örömmel üdvözöljem visszatértetek.

Isten iránti szeretetetek megfogyatkozott, csakúgy, mint a szüleitek iránti szeretetetek és tiszteletetek. Szívetek olyannyira megkeményedett, hogy nem tanúsítotok szeretetet irántuk, és nem úgy törődtök velük, ahogyan kellene.

Napi szinten káromoljátok az Istent, és szitkozódtok, a legtiszteletlenebb módon használván Nevemet, de nem vagytok hajlandóak beszélgetni Velem, úgy, ahogyan azt Én szeretném. Amikor másokat rágalmaztok, akkor Engem rágalmaztok. Amikor kárt tesztek egy másik személy hírnevében, akkor az Én Szeretetemet romboljátok. És Én mégis meg fogok bocsátani nektek, ha bűnbánatot gyakoroltok.

Tiszteletlenséget tanúsítotok a házasság intézményével szemben, és nem csináltok ügyet abból, hogy meggyalázzátok ezt a Legszentebb Szentséget. Tovább sértegetitek Istent azzal, ha folyton az Ő áldását kéritek a házasságra, miközben Ő nem ismeri el azt, és nem is tudja elismerni. Mégis folyamatosan sértegetitek Őt.

Annyira megszállottjai vagytok a világi javak hajszolásának, és annyira megfertőztek benneteket az egészségtelen törekvések, hogy elpusztítjátok azokat az embereket, akik az utatokba állnak. Ennek ellenére, Én irgalmat fogok tanúsítani irántatok, ha visszatértek Hozzám.

A Szentlélek elleni káromlást leszámítva, nincs olyan szörnyű bűn, amit ne lehetne megbocsátani. Kérlek benneteket, mind, vizsgáljátok meg lelkiismereteteket, és újból engesztelődjetek ki Velem.

Én Türelmes Vagyok. Én Vagyok a Szeretet. Én Vagyok a ti Üdvösségetek. Én várok. Kérlek, jöjjetek Hozzám hamar, mert Én mérhetetlen szenvedéllyel szeretlek benneteket. Nem fogok nyugodni addig, amíg meg nem mentettelek benneteket, mind.

Jézusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2013 júliusi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Tags: , ,

Comments are closed.