RSS
 

A papokhoz: Már nincs messze az a nap, amikor arra kérnek majd benneteket, hogy tagadjátok meg Istenségemet

23 júl

2013. július 15. hétfő, 17.52

Ébernek kell lennetek. Ragaszkodnotok kell földi Egyházam szabályaihoz, amennyiben azok megmaradnak úgy, ahogyan eddig is voltak, és nem változtatják meg őket. Ne csüggedjetek, mert a Szentlélek Ajándékával gazdagodtatok. Amikor arra kérnek benneteket, hogy tagadjatok meg Engem, azt majd alig észrevehető, de végzetes módon fogják tenni. Arra fognak kérni benneteket, hogy fogadjátok be a Kereszténységen kívüli valamennyi vallás tanát. Azt fogják nektek mondani, hogy ez mindenki javát szolgálja, és hogy ez az új, mindenkit magába foglaló megközelítés egy célravezető eszköz – mely révén végre békés úton egyesülhet az emberiség.

Minden más vallás, felekezet, hit és tan, melyek tisztelik Atyámat, de nem ismernek el Engem, Jézus Krisztust, az antipápa szárnya alá fog kerülni. A fenevad hatalma által – lévén, hogy ez a módszere – arra próbálnak majd rávenni benneteket, hogy fogadjátok be felebarátaitokat. Azt fogják mondani nektek, hogy minden vallás, mely Istent tiszteli, egy az Isten Szemében. Ha ellenkeztek, meg fognak feddni benneteket. Ha elmagyarázzátok, hogy az út Istenhez, szeretett Atyámhoz, egyedül Jézus Krisztuson át vezet, ezt fogják mondani nektek:

„Ti nem értitek meg, hogy Isten az Ő összes gyermekét szereti, ezért – azáltal, hogy nem tanúsítotok szeretetet és együttérzést az Ő Egyháza iránt azzal, hogy befogadjátok őket – a hitükkel együtt -, ti képmutatók vagytok.”

Nos, hallgassátok meg a következőt. Ha elfogadjátok azt, hogy minden vallást eggyé kell ölelni – hogy félre kell állnotok, tiszteletet tanúsítván azon felekezetek iránt, melyek nem ismerik el az Emberfiát -, akkor szörnyű bűnt követtek el. Aztán meg fogtok tagadni Engem.

Azok – akiket belevihetnek ebbe a megtévesztésbe – tudják, hogy további jelek is felmerülnek majd, melyek mind egy irányba mutatnak – már nem fogják Istenségemet hirdetni.

Templomaitok újfajta keresztek emelkedését fogják megélni, melyekbe a fenevad feje lesz beleágyazva; oltáraitokat megváltoztatják, gúnyt űzve Belőlem. Minden egyes alkalommal, amikor új és szokatlan jelképeket láttok Egyházamban, figyeljétek meg jó alaposan, mert a fenevad öntelt, és az őt tisztelő jelképek megjelenítésével fitogtatja gonoszságát.

Ti, akik nem veszitek észre ezt a megtévesztést, azon kapjátok majd magatokat, hogy olyan gyakorlatokba kerültetek bele, melyek nem tisztelnek Engem. Ők leplezni fogják valódi szándékukat, mely nem más, mint a sátán, és annak gonosz szellemei iránti tisztelet.

Kezdetüket vették a jelek. Az intézkedések, melyekről beszélek, még váratnak magukra, de már nincs messze az a nap, amikor arra kérnek majd benneteket, hogy tagadjátok meg Istenségemet. Jól tartsátok nyitva a szemeteket azokra, akik azt mondják, hogy az Én Nevemben jönnek, ugyanakkor viszont a fenevadat tisztelik, mert már kiterjesztették szárnyaikat. Ők uralkodnak köztetek, de sokatok még nem látja ezt a borzalmat. De, ha szerettek Engem, Én meg foglak ajándékozni benneteket azokkal a Kegyelmekkel, melyekkel meglátjátok az Igazságot, mert Én sosem hagylak cserben benneteket. Közel az idő, és fel kell készülnötök, mert hamarosan leereszkedik a sötétség. Ti, akik meg vagytok áldva az Isten Világosságával, szenvedni fogtok Ellenségeim kezétől.

Véssétek jól az emlékezetetekbe ezeket a Szavakat, imádkozzátok ezeket, és Én a Szentlélek Ajándéka által kinyilatkoztatom nektek az Igazságot.

Imahadjárat (114) Ima a Papok számára, hogy befogadják az Igazság Ajándékát

„Uram, nyisd fel szemem.

Add, hogy meglássam az ellenséget, és hogy bezárjam szívemet a megtévesztés előtt.

Átadok Neked mindent, drága Jézus.

Bízom Irgalmadban. Ámen.”

Jézusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2013 júliusi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Tags: , ,

Comments are closed.