RSS
 

Archive for július 31st, 2013

Bízzatok Bennem, és Én felnyitom majd szemeteket dicsőséges jövőtök Igazságára

31 júl

2013. július 22. hétfő, 19.09

Hőn szeretett leányom, a világ valamennyi, minden vallású és hitű fiataljához Szólok.

Én Vagyok Jézus Krisztus, a világ Megváltója, és Én hamarosan megmutatkozom majd nektek. Amikor ez megtörténik, egy szerte az egész világon, egyazon időben tapasztalható természetfeletti esemény során, akkor rá fogtok ébredni az Igazságra.

Lehet, hogy most nem fogadjátok a hozzátok intézett Hívásomat. Lehet, hogy nem fogadtok Engem szívesen mindennapi életetekben, de ha megérzitek Szeretetemet, többé már semmi sem fog számítani nektek. Második Eljövetelem ideje közel van. Ez az esemény – amikor is Én eljövök, hogy Békét hozzak, beharangozván az Új Paradicsomban – általatok még soha nem tapasztalt örömmel fog eltölteni benneteket. Én minden álmotokat felülmúló életet fogok szerezni nektek – egy életet, melyet, ha megpillantotok, mindaz lesz, amire vágytok.

Nem kell félni a Második Eljöveteltől, mivel az a legnagyobb hatással bíró, örömteli esemény lesz. Ez az Én Ígéretem. Sosem szabad aggódnotok azért, vagy félnetek attól, hogy az életnek vége – hogy meg fogják vonni tőletek az időt, amit természetesnek vesztek a világban – mert az élet csak ekkor kezdődik. Ekkor nem lesz többé gyötrelem, fájdalom, harag, gyűlölet, sem megosztottság. Csak a szeretet fog virágozni, és ezzel együtt egy pompás élet, melyben nagy egységben, szeretetben és békességben fogtok élni szeretteitekkel.

Én jelenleg készítem fel a világot erre a Nagy Eseményre, mely meg lett jövendölve. Ahhoz, hogy felkészítsem – hogy így a világ egy szempillantás alatt a javára változzon -, Hozzám kell jönnötök. Ahhoz, hogy elnyerjétek ezt az Új Paradicsomban lévő életet, melyben tökéletes testetek és lelketek lesz, kérnetek kell Engem, hogy tisztítsam meg lelketeket. Ahhoz, hogy ezt Én meg tudjam tenni, kérnetek kell Engem, hogy bocsássam meg nektek bűneiteket. Ez ilyen egyszerű. Tudom, hogy bűnösök vagytok. Ti is tudjátok, hogy bűnösök vagytok, de ez nem szabad, hogy elválasszon benneteket Tőlem.

Ha nyugtalanok vagytok vagy féltek, mondjátok el Nekem aggodalmaitokat, és Én enyhítem majd gyötrelmeteket. Bízzatok Bennem, és Én felnyitom majd szemeteket dicsőséges jövőtök Igazságára. Amikor a Föld megújul, és bejelentik a Második Eljövetelt, Én várni fogom, hogy üdvözöljelek titeket. Én mindig szeretni foglak benneteket, mert értetek adtam oda Életemet, amikor hagytam, hogy Keresztre feszítsenek Engem. Ha Én ennyire szeretlek benneteket, akkor semmi sem állhat az utatokba, hogy még ma hívjatok Engem.

Várom hívásotokat.

Jézusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2013 júliusi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Jelenleg készítik fel az Antikrisztust az ő látványos színrelépésére

31 júl

2013. július 21. vasárnap 18.05

Hőn szeretett leányom, egy fontos Üzenetem van a világ számára, beleértve azokat, akik hisznek Bennem, és azokat, akik nem, azokat, akik lehet, hogy nem hisznek Atyámban, valamint azokat, akik nem fogadják el azt, hogy mindez Tőlem származik.

Amikor a fenevad összeesküvést szőtt Ellenem, akkor a végidőkre egy olyan ördögi tervet készített, melynek célja a világ megtévesztése a legnagyobb hazugsággal, annak érdekében, hogy magával vihesse őket a pokol tüzébe.

Legyetek tudatában, hogy ezt a tervet Én már kinyilatkoztattam a világnak, de még van egy titok, amit ki kell nyilatkoztatni, azért, hogy megértsétek az Igazságot. Mint minden csata esetében, az ellenség elfoglalja pozícióját, és ez rendszerint alapos gondossággal van megtervezve, azért, hogy titokban történjen, nehogy a célpont rájöjjön, hogy hol tartózkodik az ellenség.

Ebben, a lelkekért vívott végső csatában, a sátán és az ő csatlósai már felvették pozíciójukat az Isten két tanújával szemben. Ennek megszervezése sok évet vett igénybe, előbb azonban Isten gyermekeinek tudniuk kell, hogy ki a két tanú, mielőtt még ráébrednének arra, hogy hogyan lett kidolgozva a terv.

Az ellenség már elfoglalta pozícióját Egyházamban. Ő ezt egy trójai falóban rejtőző ellenséghez hasonlóan teszi. Az ellenség – melyet jól véssétek az eszetekbe, hogy ők sokan vannak, és mind a fenevadat tisztelik – már a Közel-Keleten is megvetette a lábát. A valódi célpont Izrael, a második tanú hazája.

A két tanú nem más, mint a Keresztények, valamint Izrael Háza. A kereszténység az elsődleges célpont, mivel az Tőlem ered. Izrael a második célpont, mivel Én Zsidónak születtem, és ez Isten választott népének földje – Jeruzsálem hazája.

Nem véletlen, hogy a sátán el akarja pusztítani mindkettőt, mert gyűlöli őket, és azáltal, hogy eltörli minden nyomukat, a legrendkívülibb kijelentést teszi – hogy ő Isten fölött áll. Mennyire fog szenvedni ez a két tanú Isten Nevében. Nem fognak kipusztulni, de úgy fog tűnni, mintha minden élettől megfosztották volna őket.

A Szentségek lesznek az elsők, melyeket megsemmisítenek – aztán a Szentmisét – majd a Bibliát, és végül Isten Szavainak mindennemű nyomát. Ezekben az időkben sokan küzdenek majd, hogy hirdethessék Isten Igéjét. Ezekben az időkben a Szentlélek Ereje által kiáradnak majd Kegyelmeim mindenütt, azért, hogy Isten sose merüljön feledésbe.

Az Antikrisztus

Nagyon hamarosan az Antikrisztus, mint a béke embere fog megmutatkozni, aki a legnagyratörőbb közel-keleti béketervet fogja megalkotni.

Jelenleg készítik fel az Antikrisztust az ő látványos színrelépésére. Mindeközben tovább folytatódik az ördögi terv, melynek célja, hogy megtévessze az ártatlanokat azáltal, hogy hazugságokat tanítanak nekik az Én Nevemben. Ti, akik nem fogadjátok el az Igazságot, tudjátok, hogy ezek az idők már a nyakatokon vannak. Ha most nem tudjátok elfogadni az Igazságot, de őszintén szerettek Engem, akkor Én meg fogom adni nektek a Kegyelmeket a megkülönböztetéshez.

Oly sokan nem veszitek észre ezt a nagy gonddal titkolt gonosz tervet, amely a szemetek előtt bontakozik ki, a megjövendöltek szerint. A Szentírás sosem hazudik. Igém maga az Igazság. Az Igazság a ti mentőköteleket az üdvösség felé. Ha elfogadjátok a hazugságokat, melyeket Egyházamban mondanak nektek azok, akik nem az Én Nevemben jönnek, akkor hatalmas sötétségbe fogtok zuhanni, és olyannyira fel fog emészteni benneteket az effajta gonoszság, hogy ha részt vesztek az ilyen okkult gyakorlatokban – melyeket az Én Nevemben mutatnak be nektek -, el fogtok veszni a Számomra.

Nagyon hamarosan, amikor létrejön a hamis béke, kezdetüket veszik a Zsidók megsemmisítésére irányuló tervek. Miközben a fenevad brutálisan megtámadja Izraelt, a hamis próféta elveti Jelenlétemet, és megtéveszti nemcsak a Katolikusokat, hanem minden Keresztényt, minden vallásút, annak érdekében, hogy az Egy Világvallás leple alatt a fenevadat bálványozzák.

Ha ez az Üzenet félelmet kelt lelketekben, akkor tudnotok kell, hogy az Én Szándékom az, hogy semmit se rejtsek el előletek, ami elpusztíthatna titeket. Csak az a fontos, hogy maradjatok hűek Tanításaimhoz, és imádkozzatok az Általam való Védelemért. Ha átadjátok magatokat Nekem, a ti Jézusotoknak, és kéritek, hogy Én vezesselek benneteket, akkor minden rendben lesz.

Védelmembe veszlek majd benneteket – titeket, mind, akik nem tértek el az Igazságtól.

Jézusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2013 júliusi üzenetek, Maria Divine Mercy