RSS
 

Archive for július 27th, 2013

Üdvösség Anyja: A végkifejlet Rómában azt fogja eredményezni, hogy sokan félre lesznek vezetve

27 júl

2013. július 20. szombat, 12.45

Gyermekem, ahogy fokozódik a zűrzavar a Keresztény hit körében, továbbra is lesznek a Fiamhoz hűségesek között olyanok, akik erős hitük által, őrizni és védelmezni fogják Isten Szent Szavát.

A végkifejlet Rómában az fogja eredményezni, hogy sokan félre lesznek vezetve, akik akaratlanul is el fognak fordulni Fiamtól, Jézus Krisztustól. Hibát követnek majd el, mert el fogják fogadni az új tanokat, melyek nem Istentől valók. Imádkozzatok, imádkozzatok, imádkozzatok azokért a Keresztény egyházak-béliekért, akik bele fognak esni abba a csapdába, hogy elfogadják azokat a hazugságokat, melyek azok képében adatnak elő nekik, akik azt állítják magukról, hogy Fiam választotta ki őket arra, hogy hirdessék az Ő Szavát.

Mindezek a dolgok már évszázadok óta meg voltak jövendölve a látnokoknak, és mégis közületek sokan nem hajlandóak elfogadni ezeket a próféciákat. Én figyelmeztettem az emberiséget ezekre az eljövendő sötét napokra, mert Fiam azt szeretné, hogy legyetek éberek a bukott angyalokkal szemben, akik meg fogják fertőzni az Ő földi Egyházát. Könnyeim patakokban folynak, mert oly sok – az Egyházban lévő – felszentelt szolga tagadja jelenéseimet. Ezeket a jelenéseket Isten hagyta jóvá, hogy az emberiség tisztában legyen azokkal a veszélyekkel, melyek a lelkekre várnának, ha már korábban nem adatott volna meg nekik az Igazság.

Hatalmas jelentősége van azoknak a próféciáknak, melyek La Salette-ben és Fatimában adattak nektek. Miért hagyják figyelmen kívül oly sokan – akik azt állítják, hogy szeretnek engem – azt, amit a világnak mondtam? Nem figyeltetek oda, és hagytátok magatokat megtéveszteni.

Itt az ideje, hogy jól az eszetekbe véssétek, hogy a Fiam földi Egyházára boruló sötétséget a gonosz okozza, aki sokakat félrevezetett. Eme sötétség nem jöhet Fiamtól, és így az Ő Misztikus Teste – az Ő Egyháza – érintetlen marad. Azok, akik hűek maradnak az Ő Misztikus Testéhez, nem fognak eltérni az Igazságtól. Azok, akik elárulják Fiam Egyházát, és elutasítják az Ő Tanításait – azáltal, hogy alkalmazzák azokat az új gyakorlatokat, melyek sértik Jézus Krisztust -, ti elvágjátok magatokat az Ő Irgalmától.

Tudnotok kell, hogy amikor Fiam Keresztjének kinézetét megváltoztatják, és amikor a Szentmiseáldozatot a modernség jegyében átalakítják, akkor a maguk valójában fogjátok látni a Fiammal szembeni tiszteletlenséget.

Sose áruljátok el Fiamat. Ő olyan sokat szenvedett, és még mindig vannak olyanok az Ő Egyházában, akik tévedésbe fognak esni, és újra és újra keresztre fogják veszíteni Őt. Amikor tanúi lesztek ezeknek az eseményeknek, akkor tudni fogjátok, hogy változnak az idők, és hogy zajlik az Isten és a fenevad közötti végső csata.

Szeretett Édesanyátok

Az Üdvösség Anyja

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2013 júliusi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

A terve az, hogy a szívüknél fogva csalja a lelkeket a megtévesztés hálójába

27 júl

2013. július 19. péntek, 20.45

Hőn szeretett leányom, a Maradék Hadseregről szeretnék beszélni. A Maradék Hadsereg jelenleg folyamatosan gyarapodik szerte az egész világon. Sokan, akik nem tudnak ezekről az Üzenetekről, már gyülekeznek, ahogy földi Egyházam magját az a veszély fenyegeti, hogy felemésztődik.

Sokan vannak birtokában az Igazságnak, és látják a próbálkozásokat, melyeket azért tesznek, hogy felhígítsák Legszentebb Szavamat. Mindazok, akik a Szentlélek Világosságának kegyeltjei, fel fogják ismerni a gonosz szellemet, amint az elárasztja Egyházamat. A gonosz szellem az alázatosság leplébe burkolva közeledik.  A terve az, hogy a szívüknél fogva csalja a lelkeket a megtévesztés hálójába.

Ne feledjétek, hogy a sátán terve az, hogy lelkeket lopjon. Így tudnotok kell, mely lelkeket kezdi elsőként csapdába csalni. Ő mindig azokat próbálja meg tönkretenni, akik szeretnek Engem. Nem fog foglalkozni azokkal, akiket már megfertőzött, mivel már tönkretette őket.

Ne higgyétek, hogy a legnyilvánvalóbb módon mutatkozik meg a gonosz. Eme gonosz szellem azáltal fog lelkeket csábítani, hogy egy alázatos, nyájas és gondoskodó képet mutat, mert máskülönben hogyan is lehetne meggyőzni a jó lelkeket a hazugságokról?

Én vagyok az emberiség Megváltója, és Én most beavatkozom, hogy átadjam nektek az Igazságot. Senki sem állíthat meg Engem, de minden aljas húzást be fognak vetni eme Küldetés ellen, melynek célja, hogy megmentse a világot a pusztulástól.

Szeretett Követőim, ahogy haladtok előre, vissza fognak húzni benneteket azok, akik azt hiszik rólatok, hogy az Isten Szava ellen káromoltok. Ha csendben visszavonultok, és nem estek bele a démonok csapdáiba – melyeket azért fognak állítani, hogy arra buzdítsanak benneteket, hogy megvédjétek Szavamat -, gúnyolódni fognak veletek.

A Kegyelmek, melyekben Maradék Hadseregem részesül, alig észrevehetőek, de hathatósak lesznek, és az Üdvösség Anyjának segítségével, le fogják mészárolni a fenevadat, és annak csatlósait.

A lelkekért vívott csata nem lesz kellemes, mert tévedés ne essék, Isten ellenségei – akik azt állítják, hogy az Én Nevemben jönnek – idővel ki fogják mutatni foguk fehérjét. Sajnos sokan lesznek vakok az Igazságra, és addigra már sátáni szertartásokon fognak részt venni, melyről nem is lesz tudomásuk, oly gondosan lesznek azok leplezve.

Hangom csak mennydörögni és mennydörögni fog köztetek, mert Én soha nem fogok fékezni azon Tervemben, hogy Örök Életet szerezzek nektek. Nincs az az emberi érvelés – ami az ezen Üzenetekben lévő Szent Szavam elutasítását eredményezi -, amely gyengíteni tudná Isten Erejét.

Irántam való gyűlöletetek fokozódni fog, és a harag, mely elönti lelketeket, a sátántól ered, de ti azt fogjátok hinni, hogy az Istentől. Hogy lehettek ennyire vakok? Milyen rothadás gyülemlett fel bennetek, mely arra késztet titeket, hogy próbáljatok ártani másoknak? Imádkozzatok, hogy ne idegenítsétek el Tőlem felebarátotokat. Imádkozzatok, hogy keressétek az Igazságot, még mielőtt az ördög hatalmába kerítené a lelketeket. Ő nagy befolyással bír, és azok, akiknek a lelke már meggyengült a gőg bűnének következtében, önkéntesen olyan edényekké válnak, melyekben a sátán és annak bukott angyali fognak lakozni.

Ébredjetek fel, ti, mindannyian. Elérkezett az idő arra, hogy az Igazság Könyve kinyitódjon. Nemcsak a lapokat kell felnyitnotok, hanem a szíveteket is meg kell nyitnotok.

Jézusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2013 júliusi üzenetek, Maria Divine Mercy