RSS
 

Archive for július 23rd, 2013

Nem tudtok őszintén követni Engem, ha nem viselitek el a Kereszt gyötrelmét

23 júl

2013. július 17. szerda, 11.40

Hőn szeretett leányom, mennyire emelkedetté tesznek most Engem szeretett Követőm imái. Én Vagyok az ő szívükben és lelkükben, és lelkük kedves nekem. Arra kell kérnem őket, hogy viseljék el a gúnyolódást, mellyel szembesülni fognak – amiért követik Utamat, valamint Keresztem miatt, amit hordoznak -, mert idővel majd meg fogják érteni, miért kell ennek így lennie.

Nem tudtok őszintén követni Engem, ha nem viselitek el a Kereszt gyötrelmét. Ha szerettek Engem, egy Fény van jelen a lelketekben. Ez a tiszta Fény olyan, mint egy mágnes, ahogy az vonzza a más emberekben lévő rosszat. A jó szándékú lelkek gyakran vannak a gonosz szellem támadása alatt, hogy bántsanak mindenkit, aki követi Tanításaim Igazságát.

Ha Isten Igazságát hirdetitek, gyűlölni fognak benneteket azok, akik nem szeretik Istent. Ha követtek Engem, még ha csendben is, ugyanezt a gyötrelmet szenveditek el. Ezt a kínt azok okozzák – általában azok, akiket szerettek és tiszteltek – akik támadnak benneteket, amiért szerettek Engem, és hűségesek vagytok Tanításaimhoz.

Eljött az idő, hogy kimenjetek, és beszéljetek Üzeneteimről. Habár a papok számára ez nehéz lesz, mivel engedelmesnek kell maradniuk az elöljáróikhoz. Egyházamban sokat félni fognak majd, hogy tanúságot tegyenek Üzeneteimről, de ez nem jelenti azt, hogy ők ne védelmeznék Szent Szavam Igazságát. Az Ige, mely Apostolaimnak adatott, tovább él, annak ellenére, hogy sokan próbálják azt kiirtani.  Észre fogjátok venni, hogy mily kevéssé tisztelnek Engem nyilvánosan – szinte alig.

Tanításaim többé már nem fognak fontos szerepet játszani társadalmatokban. Ragaszkodnotok kell ahhoz, akármelyik Keresztény Egyházhoz tartoztok is, hogy Szolgáim ne felejtsék el megemlíteni Nevemet, amikor a jóra utalnak, mert a jó nem származhat egy kőtől. A jó kizárólag Istentől jöhet.

Jézusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2013 júliusi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Imahadjárat (114) Ima a Papok számára, hogy befogadják az Igazság Ajándékát

23 júl

2013. július 15. hétfő, 17.52

Imahadjárat (114) Ima a Papok számára, hogy befogadják az Igazság Ajándékát

„Uram, nyisd fel szemem.

Add, hogy meglássam az ellenséget, és hogy bezárjam szívemet a megtévesztés előtt.

Átadok Neked mindent, drága Jézus.

Bízom Irgalmadban. Ámen.”

Jézusotok

Teljes üzenet – A papokhoz: Már nincs messze az a nap, amikor arra kérnek majd benneteket, hogy tagadjátok meg Istenségemet

 

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in Imahadjárat

 

A papokhoz: Már nincs messze az a nap, amikor arra kérnek majd benneteket, hogy tagadjátok meg Istenségemet

23 júl

2013. július 15. hétfő, 17.52

Ébernek kell lennetek. Ragaszkodnotok kell földi Egyházam szabályaihoz, amennyiben azok megmaradnak úgy, ahogyan eddig is voltak, és nem változtatják meg őket. Ne csüggedjetek, mert a Szentlélek Ajándékával gazdagodtatok. Amikor arra kérnek benneteket, hogy tagadjatok meg Engem, azt majd alig észrevehető, de végzetes módon fogják tenni. Arra fognak kérni benneteket, hogy fogadjátok be a Kereszténységen kívüli valamennyi vallás tanát. Azt fogják nektek mondani, hogy ez mindenki javát szolgálja, és hogy ez az új, mindenkit magába foglaló megközelítés egy célravezető eszköz – mely révén végre békés úton egyesülhet az emberiség.

Minden más vallás, felekezet, hit és tan, melyek tisztelik Atyámat, de nem ismernek el Engem, Jézus Krisztust, az antipápa szárnya alá fog kerülni. A fenevad hatalma által – lévén, hogy ez a módszere – arra próbálnak majd rávenni benneteket, hogy fogadjátok be felebarátaitokat. Azt fogják mondani nektek, hogy minden vallás, mely Istent tiszteli, egy az Isten Szemében. Ha ellenkeztek, meg fognak feddni benneteket. Ha elmagyarázzátok, hogy az út Istenhez, szeretett Atyámhoz, egyedül Jézus Krisztuson át vezet, ezt fogják mondani nektek:

„Ti nem értitek meg, hogy Isten az Ő összes gyermekét szereti, ezért – azáltal, hogy nem tanúsítotok szeretetet és együttérzést az Ő Egyháza iránt azzal, hogy befogadjátok őket – a hitükkel együtt -, ti képmutatók vagytok.”

Nos, hallgassátok meg a következőt. Ha elfogadjátok azt, hogy minden vallást eggyé kell ölelni – hogy félre kell állnotok, tiszteletet tanúsítván azon felekezetek iránt, melyek nem ismerik el az Emberfiát -, akkor szörnyű bűnt követtek el. Aztán meg fogtok tagadni Engem.

Azok – akiket belevihetnek ebbe a megtévesztésbe – tudják, hogy további jelek is felmerülnek majd, melyek mind egy irányba mutatnak – már nem fogják Istenségemet hirdetni.

Templomaitok újfajta keresztek emelkedését fogják megélni, melyekbe a fenevad feje lesz beleágyazva; oltáraitokat megváltoztatják, gúnyt űzve Belőlem. Minden egyes alkalommal, amikor új és szokatlan jelképeket láttok Egyházamban, figyeljétek meg jó alaposan, mert a fenevad öntelt, és az őt tisztelő jelképek megjelenítésével fitogtatja gonoszságát.

Ti, akik nem veszitek észre ezt a megtévesztést, azon kapjátok majd magatokat, hogy olyan gyakorlatokba kerültetek bele, melyek nem tisztelnek Engem. Ők leplezni fogják valódi szándékukat, mely nem más, mint a sátán, és annak gonosz szellemei iránti tisztelet.

Kezdetüket vették a jelek. Az intézkedések, melyekről beszélek, még váratnak magukra, de már nincs messze az a nap, amikor arra kérnek majd benneteket, hogy tagadjátok meg Istenségemet. Jól tartsátok nyitva a szemeteket azokra, akik azt mondják, hogy az Én Nevemben jönnek, ugyanakkor viszont a fenevadat tisztelik, mert már kiterjesztették szárnyaikat. Ők uralkodnak köztetek, de sokatok még nem látja ezt a borzalmat. De, ha szerettek Engem, Én meg foglak ajándékozni benneteket azokkal a Kegyelmekkel, melyekkel meglátjátok az Igazságot, mert Én sosem hagylak cserben benneteket. Közel az idő, és fel kell készülnötök, mert hamarosan leereszkedik a sötétség. Ti, akik meg vagytok áldva az Isten Világosságával, szenvedni fogtok Ellenségeim kezétől.

Véssétek jól az emlékezetetekbe ezeket a Szavakat, imádkozzátok ezeket, és Én a Szentlélek Ajándéka által kinyilatkoztatom nektek az Igazságot.

Imahadjárat (114) Ima a Papok számára, hogy befogadják az Igazság Ajándékát

„Uram, nyisd fel szemem.

Add, hogy meglássam az ellenséget, és hogy bezárjam szívemet a megtévesztés előtt.

Átadok Neked mindent, drága Jézus.

Bízom Irgalmadban. Ámen.”

Jézusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2013 júliusi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Elepedek értük. Nélkülük nem érzem magam egésznek

23 júl

2013. július 14. vasárnap, 23.50

Hőn szeretett leányom, amikor Én megajándékozlak azzal az Adománnyal, mely által Isten Szemével látod Isten gyermekeit, bármerre is jársz, annak oka van.

Minden alkalommal, amikor látsz egy kisgyermeket, és érzed, ahogy Szeretetem áramlik az ereidben, ez az Én Szeretetem irántuk. Amikor látsz egy tinédzsert sétálni és nevetgélni a barátaival, és érzed, ahogy feltámad benned az anyai szeretet irántuk, akkor tudd, hogy amit érzel, az az Én Szeretetem.

Amikor azokra a lelkekre nézel, akik gonoszságuk által rettenetes bánatot okoznak másoknak, és sajnálatot érzel irántuk, tudd, hogy az is az Én Szeretetem, mely benned áramlik. Tudd, hogy azok, akik minden tekintetben visszautasítanak Engem, még őirántuk is Szeretet tölt el Engem, hiszen hogyan is tagadhatnám meg őket? Ők az Enyéim. Szeretem őket. Sírok utánuk. Emésztem magam miattuk. Betegre aggódom magam értük. Mily rettenetes fájdalmat okoznak Nekem, de Én harcolni fogok a gonosz ellen ezekért a szánalomra méltó lelkekért, egészen az utolsó lélegzetükig, amit ezen a földön vesznek.

Az élet, amit Atyám adott, az az Övé. Ami az Övé, az az Enyém. Én meghaltam értük, még akkor is, ha káromoltak Engem. Még mindig ezt teszik. Elepedek értük. Nélkülük nem érzem magam egésznek. Ezért Én újból és újból, örömmel vállalnám Keresztre feszítésemet, ha Karjaimba tudnám vonni őket.

Hogyan is pihenhetnék meg, leányom, megtérésük édes érzése nélkül? De nekik saját szabad akaratukból kell Hozzám jönniük. Én elárasztanám őket Szeretetemmel és Kegyelmeimmel. Én elárasztanám lelküket minden Kegyelemmel, de ahhoz, hogy elfogadják ezeket az Ajándékokat, meg kell adniuk magukat Szent Akaratomnak, és át kell adniuk magukat Nekem. Nem használhatom Istenségemet, hogy rájuk erőltessem Akaratomat, de amit Tehetek – Atyám Nagylelkűsége révén – az az, hogy fogom a választott Lelkeimet, és megkérem őket, hogy vállaljuk magukra Fájdalmamat, cserébe ezekért a lelkekért. Ez a csodálatos beavatkozás lesz az egyik módja annak, ahogyan Én meg tudom menteni az emberiség nagy részét.

Szeretett leányom, imádkozz Hozzám, a te Jézusodhoz az erőért, hogy még több szenvedést ajánlhass Nekem. Ha elfogadod ezt a rendkívüli kérést, Én ünnepélyesen megígérem, hogy tízmilliókkal több lelket fogok megmenteni. Ne félj! Erős leszel, és ezúttal örömmel a szívedben fogod ezt megtenni.

Menj, leányom, fogadd el Kérésemet. Ne félj tőle, mert a legnagyobb örömet szerzed majd Nekem, ha átadod nekem ezeket az újabb megpróbáltatásokat. Én leszek az, Aki elszenvedem a gyötrelmet, nem te. A te gyötrelmed rövid lesz, de azáltal, hogy elfogadod azt, Én meg tudom valósítani azon Vágyamat, hogy megmentsem szegény Gyermekeimet, akik elszakadtak Tőlem.

Köszönöm, hogy válaszoltál Hívásomra. Nyisd meg szívedet Kérésemre, és Én segíteni foglak az út minden egyes lépésénél. Számodra ez csak egy újabb megpróbáltatás lesz, és nem sokkal azután, könnyen elfelejted. Számomra ez lelkeket jelent, akik a pokolba mentek volna, de így az Enyéim lesznek Királyságomban.

Jézusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2013 júliusi üzenetek, Maria Divine Mercy