RSS
 

Archive for július 22nd, 2013

Azáltal, hogy Imahadjárati Imáimat imádkozzátok, Én meg fogom tudni menteni őket

22 júl

2013. július 11. csütörtök, 13.57

Hőn szeretett leányom, hadd vonjalak Szentséges Szívemhez közel téged, mert ha ezt hagyod Nekem, akkor Én rendkívüli Kegyelmeket fogok lelkedbe oltani. Így Művem még több gyümölcsöt fog teremni, melyek megérnek majd, és bőségben törnek elő, szerte a Földön.

A gyümölcs, mely Tőlem való, megtérést terem, és megenyhíti a legmegkeményedettebb szíveket is, amikor megízlelik azt. Ha megeszik, az oly módon fogja egyesíteni őket Velem, mely nagy békét terem bennük. A béke – melyet Én megígérek mindannyiatoknak, akik Rám figyeltek, ahogy most hozzátok Szólok – lesz a ti fegyveretek a gyűlölet ellen.

Ez a béke fog betölteni benneteket – köztük azokat a lelkeket is, akik sosem hallottak ezekről az Üzenetekről, de őszintén szeretnek Engem -, és ennek következtében immunisak lesztek azok hangjára, akik azért kiabálnak veletek, mert az Enyéim vagytok.

Ha egyek vagytok Velem, Én megígérem, hogy – minden egyes sértésért és bántásért, amit azért kell elviselnetek, mert Szent Szavamat hirdetitek -, majd felemellek, vezetlek, és védelmezlek benneteket. Egy dicsőséges életet fogtok élvezni Új Paradicsomomban, ahol mindenki egységben fog énekelni Isten szeretetéért és dicsőségére.

Nincs miért félnetek Tőlem, de Én azt kérem, hogy szánjatok időt az azok lelkéért való imára, akik össze vannak zavarodva, és bizonyos esetekben, még el is vannak veszve. Azoknak, akik elszakadtak Tőlem, vissza kell térniük Hozzám, és azáltal, hogy Imahadjárati Imáimat imádkozzátok, Én meg fogom tudni menteni őket.

Menjetek szeretett Követőim, és legyetek tudatában, hogy ti az Én Szívemben vagytok, Én meg a tiétekben.

Jézusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2013 júliusi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Isten, az Atya: A hazugságoknak – melyekkel gazdaságotokat illetően etetnek benneteket – az a célja, hogy megtévesszenek titeket

22 júl

2013. július 10. szerda,15.41

Drága leányom, háborúk fognak kitörni szerte az egész Közel-Keleten, és hamarosan szeretett Izraelem rettenetes borzalmat fog elszenvedni. A világ eme részén igen nagy mennyiségben fognak életek odaveszni, mert a gonosz lelke felemészti Gyermekeim életét, és sok esetben a lelküket is.

Gyermekeim egymás iránti gyűlölete át fog terjedni más országokra is, ahogy az Armageddoni Csata fokozódik és terjed, mindaddig, amíg az el nem árasztja a világot mindenütt. A gyűlölet, mely a sátán és annak démonai okozta fertőzésnek az eredménye, egy jól látható jel lesz, így alig lesz olyan lélek – függetlenül attól, hogy milyen hit van benne Irántam, minden létező Teremtője iránt – aki ne érezné majd a gonosz szellemét, mely terjed, mint egy halálos vírus.

Háborúk, méghozzá sok, köztük a nemzetek kormányain belüli csaták is, mind egyszerre fognak kitörni. Mivel már lesújtott Kezem enyhe büntetések közepette, tudnotok kell, hogy Én el fogom tiporni azokat, akik bántják Gyermekeimet. Ekkor a lelkekért vívott csata fokozódni fog, és sokféle módon fog terjedni.

A hazugságoknak – melyekkel gazdaságotokat illetően etetnek benneteket – az a célja, hogy megtévesszenek titeket, és megfosszanak benneteket attól, ami a tiétek. Imádkozzatok, imádkozzatok, imádkozzatok, hogy Én megakadályozzam azokat – akik szabályozzák pénznemeteket – abban, hogy elvegyenek tőletek mindent, ami a tiétek. Tudjátok, hogy miközben Jobb Kezem büntetéseket zúdít a gonoszokra, addig Bal Kezem felemel, és Védelmem alá vesz benneteket, és Én fogok gondoskodni rólatok.

A Szent Könyvemben megjövendölt változások most tárulnak a világ elé. Csaták dúlnak majd, életek vesznek oda, ökológiai zűrzavart fognak elszenvedni az országok, a termés tönkre fog menni, és közületek sokakat üldözni fognak kormányaitok. A legrosszabb csata a szellemi csata lesz, melynek során mindent el fognak követni, hogy Ellenem fordítsanak titeket.

Atyátok

A Magasságos Isten

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2013 júliusi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Imahadjárat (113) Ima a gonosz legyőzésére hazánkban

22 júl

2013. július 10. szerda, 15. 26

Kérlek, imádkozzátok ezt az Imahadjárati imát (113) Ima a gonosz legyőzésére hazánkban

„ Ó, Üdvösség Anyja, jöjj közénk, és áraszd hazánkra oltalmadat.

Tipord el a fenevad fejét, és irtsd ki közülünk az ő gonosz befolyását.

Segíts, hogy a te szegény tévelygő gyermekeid felálljanak, és az Igazságot szólják, amikor hazugságok vesznek körül bennünket.

Ó, Isten Anyja, kérlek, oltalmazd meg hazánkat, tarts meg bennünket erőben, hogy hűségesek tudjunk maradni Fiadhoz üldöztetésünk idején. Ámen.”

Szeretett Édesanyátok

Az Üdvösség Anyja

Teljes üzenet - Üdvösség Anyja: Olyan könnyen elfogadják az emberek azokat az új törvényeket, melyekről azt állítják, hogy jók

 

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in Imahadjárat

 

Üdvösség Anyja: Olyan könnyen elfogadják az emberek azokat az új törvényeket, melyekről azt állítják, hogy jók

22 júl

2013. július 10. szerda, 15. 26

Gyermekem, imáid meghallgattatnak, és Fiam – a te különleges szándékodra – be fog avatkozni. Imádkoznod kell mindazokért a világban, akiket félrevezetnek azáltal, hogy elhitetik velük, hogy a rossz az jó. A megtévesztés eme hálója olyan mértékben borult már rá az emberiségre, hogy sokan már nem tudnak különbséget tenni az Isten Törvényei és a gonosz gonoszsága között, amikor ő megnyilvánul köztetek.

Olyan könnyen elfogadják az emberek azokat az új törvényeket, melyekről azt állítják, hogy jók – hogy mindenki javát szolgálják -, amikor azok valójában azt álcázzák, ami halálos bűn az Isten Szemében.

A csata azok között dúl, akik megtartják Isten Törvényeit, és azok között, akik meggyalázzák azokat. Azokat, akik nyilvánosan megtartják Isten Törvényeit, démontól megszállottaknak tartják, valamint kegyetlennek és gonosznak állítják be őket. A megtévesztés és a hazugságok – melyekkel tele vannak azok, akik azt állítják, hogy szeretik az emberiséget – egyértelműen láthatóak, amikor ők nyilvánosan igazolják a halálos bűnt.  Mennyire ravasz a gonosz. Csak nagyon kevesen értik meg az ő befolyását az életükben, vagy azt, hogy ő hogyan ferdíti el gondolkodásukat.

Nyugodjatok meg, drága gyermekek, abban a tudatban, hogy Én, az Üdvösség Anyja, le tudom győzni a közöttetek lévő gonoszt. Csak hívnotok kell engem, mindig, amikor úgy érzitek, hogy erőt vesz rajtatok az általa – a nemzeteitekben – gyakorolt hatalom. Én meg fogom semmisíteni az ő befolyását, ha elém hozzátok kéréseteket.

Kérlek, imádkozzátok ezt az Imahadjárati imát (113) Ima a gonosz legyőzésére hazánkban

„ Ó, Üdvösség Anyja, jöjj közénk, és áraszd hazánkra oltalmadat.

Tipord el a fenevad fejét, és irtsd ki közülünk az ő gonosz befolyását.

Segíts, hogy a te szegény tévelygő gyermekeid felálljanak, és az Igazságot szólják, amikor hazugságok vesznek körül bennünket.

Ó, Isten Anyja, kérlek, oltalmazd meg hazánkat, tarts meg bennünket erőben, hogy hűségesek tudjunk maradni Fiadhoz üldöztetésünk idején. Ámen.”

Nem szabad elfogadnotok azokat az érveket, melyek lehetővé teszik, hogy gonosz törvények valósuljanak meg, melyek előírják, hogy hogyan éljétek az életeteket, Isten Igéje szerint. Amikor ezek a törvények beszivárognak hazátokba, azok elpusztítják a lelkeket.

Bízzatok bennem, az Üdvösség Anyjában, hogy segítek megmenteni azok lelkét, akiket szerettek, és akik között dolgoztok. Hívjatok engem, és ígérem, hogy hazátokra borítom Legszentebb Palástomat.

Szeretett Édesanyátok

Az Üdvösség Anyja

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2013 júliusi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

A Tízparancsolat, melyet Atyám adott a világnak Mózes prófétán keresztül, jelenleg átíródik az ember által

22 júl

2013. július 8. hétfő, 23.50

Hőn szeretett leányom, amikor úgy érzed, hogy csak csekély remény van a bűnösök számára, kérlek, gondolj arra, hogy az Én Nagy Irgalmam soha nem ér véget. Nincs egy olyan lélek sem a világon, akit Én ne akarnék átölelni, és akinek ne akarnám megadni az Üdvösség Ajándékát. Én szeretlek benneteket, mind. Én mindenkinek megbocsátok, aki esedezik Hozzám az Üdvösség Ajándékáért, de ez nem jelenti azt, hogy Én nem fogom megbüntetni azokat, akik súlyos bűnt követnek el.

A Tízparancsolat, melyet Atyám adott a világnak Mózes prófétán keresztül, jelenleg átíródik az ember által. Ízekre szedik, elferdítik, és új értelmet adnak nekik, azért, hogy az ember jóváhagyhassa a bűnt.

Hamis isteneket bálványoztok, és megindokoljátok ezt. Szörnyű hazugságban éltek, amikor ily módon sértitek meg Atyámat, és mégis, amikor az Igazság feltárul a pogányok előtt, ők meg fognak térni, és Én várni fogom, hogy megölelhessem őket.

Egymást öldöklitek, és azt mondjátok, hogy egyszerűen csak irgalmat gyakoroltok, amikor ezt teszitek. Legalizáljátok a gyilkosságot, a kivégzést, az eutanáziát, valamint az abortuszt, és azt mondjátok, hogy ezek helyesek. Ezen gonoszság a legrosszabb, amikor próbára teszitek minden élet Szerzőjét – az Ég és a Föld Alkotóját – azáltal, hogy megmásítjátok Isten Isteni Törvényeit. De, ha őszinte bűnbánatot mutattok, akkor Én várni fogom, hogy benneteket is Karjaimba öleljelek.

Elraboljátok azt, ami nem a tiétek, és loptok a szegényektől, hogy kielégítsétek a mind többre való vágyakozásotokat. Szörnyű testi bűnöket követtek el, melyek az emberi méltóságon aluliak, és úgy viselkedtek, mint a vadállatok, akiket szabadon engedtek egy veremben. Hitványságotok visszataszító Isten Szemében, de ha mégis hívtok Engem, és irgalomért könyörögtök Hozzám, Én türelmesen fogok várni. Ha meggyalázzátok Istent azáltal, hogy nem vagytok hajlandóak elfogadni azt, hogy Ő Létezik, és – a fenevaddal karöltve – próbáljátok az Ő gyermekeit magatokkal vinni a pokolba, Én továbbra is várni fogom azt, amikor megtértek és kértek Engem, hogy ismertessem meg Magam veletek.

Ti, akik elfogadjátok az Igazságot, már nem szakítotok időt arra, hogy tiszteljetek Engem a Szombat Napon, mert Elém helyezitek saját igényeiteket. Nagyon megbántotok Engem, mert ti már tudatában vagytok annak, hogy ti Isten gyermekei vagytok. Elhagytátok Atyátok Házát, és csak akkor fogtok majd visszatérni, amikor már nem lesz tető a fejetek fölött. És Én várni fogom, hogy örömmel üdvözöljem visszatértetek.

Isten iránti szeretetetek megfogyatkozott, csakúgy, mint a szüleitek iránti szeretetetek és tiszteletetek. Szívetek olyannyira megkeményedett, hogy nem tanúsítotok szeretetet irántuk, és nem úgy törődtök velük, ahogyan kellene.

Napi szinten káromoljátok az Istent, és szitkozódtok, a legtiszteletlenebb módon használván Nevemet, de nem vagytok hajlandóak beszélgetni Velem, úgy, ahogyan azt Én szeretném. Amikor másokat rágalmaztok, akkor Engem rágalmaztok. Amikor kárt tesztek egy másik személy hírnevében, akkor az Én Szeretetemet romboljátok. És Én mégis meg fogok bocsátani nektek, ha bűnbánatot gyakoroltok.

Tiszteletlenséget tanúsítotok a házasság intézményével szemben, és nem csináltok ügyet abból, hogy meggyalázzátok ezt a Legszentebb Szentséget. Tovább sértegetitek Istent azzal, ha folyton az Ő áldását kéritek a házasságra, miközben Ő nem ismeri el azt, és nem is tudja elismerni. Mégis folyamatosan sértegetitek Őt.

Annyira megszállottjai vagytok a világi javak hajszolásának, és annyira megfertőztek benneteket az egészségtelen törekvések, hogy elpusztítjátok azokat az embereket, akik az utatokba állnak. Ennek ellenére, Én irgalmat fogok tanúsítani irántatok, ha visszatértek Hozzám.

A Szentlélek elleni káromlást leszámítva, nincs olyan szörnyű bűn, amit ne lehetne megbocsátani. Kérlek benneteket, mind, vizsgáljátok meg lelkiismereteteket, és újból engesztelődjetek ki Velem.

Én Türelmes Vagyok. Én Vagyok a Szeretet. Én Vagyok a ti Üdvösségetek. Én várok. Kérlek, jöjjetek Hozzám hamar, mert Én mérhetetlen szenvedéllyel szeretlek benneteket. Nem fogok nyugodni addig, amíg meg nem mentettelek benneteket, mind.

Jézusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2013 júliusi üzenetek, Maria Divine Mercy