RSS
 

Archive for július 21st, 2013

Ő arra fogja használni Isten Igazságát, hogy elrejtőzzön mögé, egészen a megfelelő pillanatig

21 júl

2013. július 7. vasárnap, 17.35

Hőn szeretett hitvesem, mit számít az, ha kiabálnak rád, vagy átkoznak téged az Én Nevemben? Mit számít az, ha megbilincselik és megverik mindazokat, akik Legszentebb Szavamat hirdetik, és akik rendíthetetlen egységben vannak Velem? Talán nem tudod, hogy Hatalmam Mindenható, és hogy Engem nem lehet megtörni, még akkor sem, ha netán eltörik Csontjaimat.

Amikor egy orvos küzd azért, hogy megmentse egy embernek az életét, bármi áron, ő minden tőle telhetőt meg fog tenni, hogy az sikerüljön. Ha megakasztják őt a többiek, akik próbálják gátolni őt, amennyiben ő egy elhivatott orvos, akkor figyelmen kívül fog hagyni minden ellenvetést, és próbálkozást, mellyel beavatkoznak módszereibe, ha ő a szíve mélyén tudja, hogy meg tudja, és meg is fogja menteni azt az életet. És így folytatni fogja egészen addig, míg mindannyian meg nem látják munkája gyümölcseit. Ő kitart mindaddig, amíg meg nem menti azt az életet, és akkor, amikor már mindent elvégzett, szeretettel fogadják majd azok az emberek, akik bármilyen oknál fogva is, de próbálták meghiúsítani azon erőfeszítéseit, hogy fenntartsa az életet. És így minden súrlódás feledésbe merül majd.

Ugyanez igaz erre a Szent Küldetésre is, hiszen Atyám megígérte, hogy megmenti Gyermekei életét ezekben a végső időkben, még Második Eljövetelem előtt. Számítsatok arra, hogy zavarni fogják ezt a Küldetést, mert ha ez nem váltana ki ilyen nagy ellenkezést, akkor bizonyosan tudnátok, hogy a jelenleg nektek adott Üzeneteim nem jöhetnének a ti szeretett Jézusotoktól.

Amikor az Igazság kinyilvánításra kerül, nem könnyű azt elfogadni, még akkor sem, ha Az az Isten Szava. Ugyanakkor meg, amikor hazugságokat ismertetnek az Igazságnak álcázva, akkor azokat sokkal könnyebben elfogadják, sőt a legtöbb esetben még szívélyesen is fogadják. Vigyázzatok a hazugságokkal, melyeket Ellenségeim fognak ismertetni, akik Szónokaimnak állítják be magukat. Ők többféleképpen is félre fognak vezetni benneteket, attól félvén, hogy rajtakapjátok majd őket, ahogy megtévesztenek benneteket. Idejüket azzal fogják tölteni, hogy olyanokkal kerüljenek kapcsolatba, akiket a világ jónak és szentnek, tiszta szolgáknak ismer – akik közül sokan már Velem vannak a Mennyben. A kapcsolat által az ilyen szentek hűséges tanítványainak fognak ők tűnni. Aztán Tanításaim Igazságát fogják szajkózni, és ez össze fog zavarni benneteket. Azt fogjátok mondani: „De hogy lehet ez?” „Ez az ember az igazságot szólja.”

A fenevad ravaszsága felfoghatatlan a számotokra, szeretett Követőim. Ő nagyon óvatos, hogy még véletlenül se fedje fel magát, és így ő az Igazság mögé bújik. Amikor ő jelen van a szegény, megtévesztett lelkekben, akkor arra fogja használni Isten Igazságát, hogy elrejtőzzön mögé, egészen a megfelelő pillanatig. Akkor trágár ocsmányságokat fog ontani Isten Szava ellen, de sokak számára ez nem lesz nyilvánvaló. Nézzetek a szavak mögé, melyeket alapos gondossággal fognak összeállítani, és akkor észre fogjátok venni a hazugságot. Ez az az erő, amellyel Isten gyermekeinek meg kell majd küzdenie.

A gonosz szelleme olyan, mint egy sötét felhő, és ha az már teljesen leereszkedett az emberiségre, akkor nehéz lesz majd megkülönböztetni a jót a rossztól. De Én megígérem nektek, hogy ez a felhő el fog szállni, és amikor Isten Világossága átragyog, észre fogjátok venni a gonoszságot a maga teljes ocsmányságában, ahogyan az Isten Szemében látható.

Továbbra is folytatódni fog az ellenségeskedés azon emberek között, akik hűségesek az Egy Igaz Istenhez, lévén, hogy a gonosz nagy pusztítást végez a körükben.  Miközben ez a csoport két részre szakad, vannak mások is, akikért imádkoznotok kell. Ők azok a lelkek, akik olyan távol vannak Istentől, hogy semmilyen szinten sem ismerik el Őt. Ők az Én elveszett lelkeim, akik számára ezt a Szent Küldetést szánom. Amikor Én megmentem azokat, akik teljesen el vannak veszve, Beavatkozásom meg fogja menteni a többieket is, akik egyszerűen csak össze vannak zavarodva.

Jöjjetek, gyűljetek Elém, ti mindannyian, mert Időm nagyon közel van. Egyikőtök se késlekedjen imádkozni azoknak a lelkéért, akiknek a legnagyobb szükségük van a ti segítségetekre.

Jézusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2013 júliusi üzenetek, Maria Divine Mercy