RSS
 

Archive for július 18th, 2013

Imahadjárat (112) Ima a Szabadulás Kegyelméért

18 júl

2013. július 5. péntek, 14.10

Imahadjárat (112) Ima a Szabadulás Kegyelméért

„Drága Jézus, kérlek, borítsd be Különleges Kegyelmeddel, a Szabadulás Kegyelmével azok lelkét, akiket megfertőzött a sátán.

Szabadíts ki szegény lelküket a gonosz rabságból, melyből ők maguk nem tudnak szabadulni. Ámen.”

Teljes üzenet - Az Egy-Világrend a Háromságos Egy Igaz Istennel szembeni legnagyobb gúny

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in Imahadjárat

 

Az Egy-Világrend a Háromságos Egy Igaz Istennel szembeni legnagyobb gúny

18 júl

2013. július 5. péntek, 14.10

Hőn szeretett leányom, van egy olyan vallás, mely a legnagyobb szenvedést okozza Nekem, és ez az a hamis vallás, mely a fenevadat bálványozza. Az Egy-Világrend a Háromságos Egy Igaz Istennel szembeni legnagyobb gúny, és azoknak, akik a sátán házához tartoznak, nagyon sok imára van szükségük. Elhitették velük, hogy van egy másik Isten, aki szereti őket. Azt mondták nekik, hogy a Szentháromság egy hazugság, és hogy szeretett Atyám gonosz. Ők nem fogadják el, hogy Ő teremtette őket, és fejük tele van sokféle hazugsággal, így nem fogják soha megnyitni elméjüket az Igazságra. Az okkultizmus iránti rajongásuk miatt sátáni erőkbe gabalyodtak, melyek felemésztették lelküket, amik tele vannak gyűlölettel, nemcsak Isten iránt, hanem Isten valamennyi gyermeke iránt.

Ők csak magukat szeretik, és élvezetvágyuk a mind többre való kielégíthetetlen sóvárgást kelti bennük. Nincs az a világi élvezet, mely ki tudná elégíteni őket, ezért egyéb más ocsmányságokra áhítoznak. Ők örömüket lelik az élet kioltásában, és semmiféle megbánás sincs a lelkükben az általuk elkövetett kegyetlen mészárlásért. Befolyásuk kiterjed az egész Földre, minden nemzetre, és az ördög követői beolvadnak a gazdagok, az üzleti vezetők közé, a kormányokba, a királyságokba, a különféle szervekbe – köztük a médiába és a végrehajtásba is -, az igazságszolgáltatásba és az Egyházba.

Kérlek, ne becsüljétek le az erejüket. Habár kevesen vannak, és habár nem szivárogtak be társadalmatok minden rétegébe, ők továbbra is szörnyű károkat fognak okozni. Nemcsak, hogy eladták a lelküket az ördögnek, de további ártatlan lelkeket fognak a pokol mélyére rántani, a fenevaddal és annak démonaival karöltve.

Én megadom mindazoknak, akik szeretnek Engem, azokat Kegyelmeket, mellyel legyőzhetik ezt a veszedelmes és befolyásos csoportot, akik átkozni fognak Engem a nap minden pillanatában, amikor ezt a rövid Imahadjárati imát imádkozzátok.

Imahadjárat (112) Ima a Szabadulás Kegyelméért

„Drága Jézus, kérlek, borítsd be Különleges Kegyelmeddel, a Szabadulás Kegyelmével azok lelkét, akiket megfertőzött a sátán.

Szabadíts ki szegény lelküket a gonosz rabságból, melyből ők maguk nem tudnak szabadulni. Ámen.”

Ezek a szegény lelkek lesznek az elsők, akik magukénak fogják vallani a fenevadat, és arcra fognak borulni, hogy imádják az Antikrisztust. Állhatatosan kell imádkoznotok, hogy meg lehessen törni azt a hatalmat, amivel a sátán bír felettük, és hogy szívük megnyíljon Nagy Irgalmam előtt.

Jézusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2013 júliusi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Isten, az Atya: Tisztában vagyok azzal, hogy az egész világra kiterjedő abortusz terve irányítva van

18 júl

2013. július 4. csütörtök, 18.40

Drága leányom, eljött az Én Időm, hogy erőszakkal beavatkozzam a világban, az Ellenem irányuló nagy bűn idején.

Türelmem próbára van téve, és Haragom feltámadt, látván ama legnagyobb sértéseket, melyeket folyamatosan elkövetnek Ellenem.

Mint minden élőlény Teremtője, Én Vagyok az élet Szerzője. Óhajom szerint Teremtem meg azt, és Szent Akaratom szerint vetek véget annak. Amikor az ember próbál beavatkozni Akaratomba, akkor Én vissza fogok vágni, mert nem fogom tűrni az effajta gonoszságot.

Nektek, akik Gyermekeim közül akár csak egyet is megöltök, bevégeztetik az életetek. Elveszem életeteket, nemcsak testben, de lélekben is. Az örök élet nem adathat meg, és nem is fog megadatni nektek. Az általatok elvett élet lesz a ti vesztetek. Szemet szemért lesz a büntetésetek.

Ti, akik továbbra is minden létező módon pusztítjátok az életet, jól vigyázzatok. Tudom, mit műveltek. Tisztában vagyok azzal, hogy az egész világra kiterjedő abortusz terve egy köztetek lévő csoport által van irányítva. Tudom, hogy azok az országok, akik trágár jogalkotással igyekeznek igazolni az abortuszt, csak marionett bábuk. Zsinóron mozgatják őket, és úgy táncolnak, ahogy az Egy Világ Csoport fütyül, akik egyetlen egy úrnak engedelmeskednek. Hűségük a fenevadé, kinek legnagyobb terve – miszerint életek százmillióit pusztítja el – sikerrel járt az abortusz bűne révén. A meg nem születettek könnyű prédák a szemükben. Az abortuszt használják arra, hogy beavatkozzanak Törvényeimbe, és abba a hatalmas Ajándékba, melyet Én ajándékoztam az embernek – az élet Ajándékát.

Az emberi önteltség – mely nagyon szorosan kapcsolódik a fenevadhoz és azokhoz, akiket ő megtéveszt – émelyít Engem. Szeretetem Hatalmas, de gonosz szándékotoknak – hogy elpusztítsátok azt, ami az Enyém – oly hirtelen lesz véget vetve, hogy vinnyogni fogtok az életetekért. Ha most nem hívtok Engem a Kiengesztelődés Ajándékán keresztül, csekély Irgalom fog mutatkozni irányotokba. Ti, akik jóváhagyjátok, támogatjátok vagy bármilyen részt vállaltok egy még meg nem született élet elvételében, ugyanazt a büntetést fogjátok elszenvedni. Ha elpusztítjátok ezeket az ártatlan életeket, a ti saját életetek is el lesz véve. Rettenetes kínok közepette Figyeltem, ahogy folyamatosan sértegettetek Engem, oly hosszú időn át. Lejárt az időtök, mert most szigorúan meg lesztek büntetve ezért – az Istenségem elleni – súlyos tettért.

Ne feledjétek, már csak kevés időtök van, hogy felhagyjatok az abortusz elfogadásával. Haragom hamarosan rázúdul a Föld négy sarkára. Az abortusz bűne miatt fogja az ember elszenvedni a legkegyetlenebb büntetést. Egy ország sem fog kimaradni ezekből a büntetésekből. Csak azok fogják elkerülni azt a szörnyű kínt, melyet a világra fogok róni, akik nem engedélyezik az abortuszt.

Senkinek sincs joga ahhoz, hogy ellenszegüljön Nekem, mint az élet Szerzőjének. Senkinek. Aki szembe mer szállni Velem, utánozván Engem az élet elvételében, az meg lesz fosztva minden élettől.

Atyátok

A Magasságos Isten

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2013 júliusi üzenetek, Maria Divine Mercy