RSS
 

Archive for július 14th, 2013

Hamarosan erős földrengések lesznek Oroszországban és Kínában, melyek egymás után fognak bekövetkezni

14 júl

2013. július 3. szerda, 13.30

Hőn szeretett leányom, mennyire Hiányzott a Nekem szánt időd, és mennyire Örülök, hogy a szellemi sötétség – mely napokig beborított téged – most már elszállt. Folyamatosan imádkoznod kell a Legszentebb Rózsafüzért, hogy megvédd magad, és minden rendben lesz.

A Föld meg fog rázkódni, amint az meg lett jövendölve, és egyharmada meg fog perzselődni az ember bűnének közvetlen következményeként. Az ima enyhíteni tudja ezen lángok nagy részét, melyek a világ azon részeire fognak lezúdulni, ahol gonosz törvények bőszítik fel Atyámat.

Az Isten Törvényei elleni bűnök addig lesznek eltűrve, amíg azok, akik tudatában vannak az Igazságnak,  és elfogadják Isten Szavát, tisztelik Őt. Viszont akiket ti hatalmi pozíciókba helyeztetek, azok most hátat fordítottak Istennek. Ezért ők meg lesznek büntetve ökológiai felfordulás által. A megtisztítás az egyetlen eszköz az emberiség felébresztésére, melynek során bűnbánatra fognak törekedni lelkükért. Más eszközök  nem voltak elégségesek, annak ellenére, hogy megtérést hoztak. A büntetések egy egész sorozatát fogja elszenvedni az ember, ahogy továbbra is üdvözlik a pogányságot, és gyilkolják egymást.

Isten Beavatkozására szükség van. E nélkül magatokra maradnátok.

Hamarosan erős földrengések lesznek Oroszországban és Kínában, melyek egymás után fognak bekövetkezni.

Időjárási szélsőségek, és hirtelen hőmérsékleti változások – a hidegtől a nagy forróságig – lesznek tapasztalhatóak. Az évszakok már nem lesznek ugyanolyanok, mint régen.

Áradások, és tengeri viharok lesznek tapasztalhatóak a világ azon részein, ahol eddig még sosem. Azokban az országokban, ahol Isten-ellenes gonosz törvényeket vezetnek be, földrengések fogják megrázni földjeiket, és azok, akik ismernek Engem, ők tudni fogják, hogy ezek miért történnek.

Amikor bekövetkeznek a büntetések, akkor jön egy második szörnyű büntetés, mely a hamis egyházakat fogja sújtani, melyek szándékosan vetnek gátat az Igazságnak. Ezért, a Tőlem ellopott lelkek miatt, ők fognak a legtöbbet szenvedni.

Lévén, hogy egyre többet nyilatkoztatok ki a Pecsétekben szereplő próféciákról, az emberiség végül fel fogja ismerni az Igazságot. És habár Isten maga a Szeretet, és habár Ő Igazságos, Büntetései le fognak zúdulni az emberiségre, hogy megszabadítsák azt a hiúságától, az önzésétől, és az önszeretetétől, így az ember méltóvá válhat arra, hogy belépjen az Ő Új Paradicsomába. Csak a tiszta és alázatos szívűek nyerik el ezt az Ajándékot.

Jézusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2013 júliusi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Üdvösség Anyja: Egy ajtó sem nyílt meg, mely lehetővé tette volna, hogy Fiam méltósággal jöjjön a világra

14 júl

2013. július 3. szerda, 12.57

Drága gyermekem, amikor a pusztába vagy vetve, és el vagy szigetelődve ezen Küldetés miatt, fontos tudni az okát, hogy miért. Mert amikor tudod az okát, akkor az könnyebbé teszi számodra, hogy elfogadd az ilyen kegyetlenséget.

Amikor épp szülni készültem, egy ajtó sem nyílt meg, mely lehetővé tette volna, hogy Fiam méltósággal jöjjön a világra. Ahogy minden ajtó becsapódott Isten Előtt, Aki elküldte az Ő egyetlen Fiát, hogy megváltsa az embert a bűntől, pont ugyanez lesz most is, amikor Isten előkészíti az utat az Ő Fiának Második Eljövetelére.

Ahogy Isten készíti fel a világot erre a nagy napra, ajtók fognak ismételten bezárulni, ellenszegülve Isten Szavának. Te, mint a hírnök, továbbra is heves ellenállással fogsz szembesülni. Sokan nemcsak, hogy becsukva tartják az ajtajukat – ez csak egy sértés lesz -, hanem borzasztó trágárságokat fognak harsogni, és bántani fognak téged, leányom, mert ők nem akarják meghallani Isten Szavát.

Az emberiség történelmének eme kritikus időszakában a gonosz szelleme uralkodik, és meg fogja törni még a legszentebbeket is Isten gyermekei körében. Csak a legbátrabbak fognak ellenállni a gonosz szellemének, aki milliókat fog megfertőzni azért, hogy ők majd visszautasítsák Fiam Irgalmát.

Nem önmagukban az Üzenetek, melyeket gyűlölni fognak, hanem maga a félelem miatt van az, hogy Fiam Irgalma által még több lélek lesz kimenekítve a gonosz markából. A gonosz bedolgozza és beleszövi magát sok lélek szívébe, különösen azokéba, akik közel vannak Fiamhoz. A Fiam Egyházában lévő hithű követők azok, akik az elsődleges célpontjai a gonosznak, aki legtöbbjüket Fiam Szava ellen fogja fordítani ebben az időben.

Fiam, Jézus Krisztus Igaz Szavát felhígították a századok során, és a Szent Biblia tartalmát most már sokan megtagadják azok közül, akik azt mondják, ismerik Fiamat. Ne feledd, az Atyám Királyságában lévő angyalok és szentek most vívják a harcot a lelkekért a csaló ellen. Te, gyermekem, belekerültél a közepébe, és így könnyű célpont vagy.

Eme Küldetés hatalmas volta miatt, és mert próféta vagy, és nem egy látnok, elszigeteltségben fogsz tevékenykedni, és gyűlölt leszel az emberek között. Ne engedd, hogy ez az üldöztetés elszomorítson téged, vagy hogy azt éreztesse, hogy nem vagy elég erős, mert ez nem lehetséges. Te elküldettél, és védelem alatt állsz, és te fel fogsz állni, és továbbra is hirdetni fogod Isten Szavát, egészen az utolsó napig. Ez megjövendöltetett, és amikor a világban lévő lelkek megmenekülnek, és amikor az Új Királyság – az Új Paradicsom – kezdetét veszi, ennek az egész szenvedésnek nem lesz már semmi jelentősége.

Örülj, és ne félj. Én, a te szeretett Édesanyád vezetni és védelmezni foglak téged, még a legsötétebb óráidban is, hogy Isten Világossága eltöltse majd testedet, lelkedet és szellemedet, minden egyes nap.

Szeretlek téged, gyermekem, és tudnod kell, hogy meg lettél áldva az Állhatatosság Adományával. Most már minden Isten Kezében van. Bíznod kell Benne mindenkor.

Szeretett Édesanyád

Isten Anyja

Az Üdvösség Anyja

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2013 júliusi üzenetek, Maria Divine Mercy