RSS
 

Archive for július 7th, 2013

A Mise formátumában lévő változás hamarosan bemutatásra kerül Egyházamban

07 júl

2013. június 29. szombat, 21.13

Hőn szeretett leányom, nem szabad foglalkoznod azzal a gyűlölettel, mely azok szájából árad, akik szent embernek és hőn szeretett Édesanyám hűséges követőinek vallják magukat. Tudd, hogy az ellened majdan megmutatkozó gyűlölet rosszabb lesz bármely más, előtted járt próféta elleni gyűlöletnél. Nem azért mondom ezt neked, hogy megijesszelek téged, hanem pusztán azért, hogy fogadd el ezt a tényt, és ne törődj a gonoszsággal. Akárhányszor, amikor megmutatkozik Isten Jelenléte az emberek körében, az mindig aljas reakciót vált ki a fenevadból, aki másokon keresztül munkálkodik, hogy megcáfolja Isten Szavát.

Leányom, a Mise formátumában lévő változás hamarosan bemutatásra kerül Egyházamban. Nagyon zavaros lesz a mise, és sokan nem fogják észrevenni a hazugságokat, melyek az új könyörgésekben, imádságokban fognak megjelenni. Jelenlétemet a lehető legészrevehetetlenebb módon fogják megszüntetni, de azok, akik követik az új formátumot – melyben tagadni fogják Valóságos Jelenlétemet – nem fogják tudni úgy bemutatni az Áldozatot Istennek, ahogyan azt be kell mutatni. Leányom, ennek a kinyilatkoztatásnak az lesz az eredménye, hogy meg fognak vetni téged, de tudnod kell, hogy ez előre meg lett jövendölve. Követőimnek azt fogják mondani, hogy a Szentáldozás az egész világon lévő összes ember egyesüléséről szól, az egymás iránti szeretetet mutatva.  Szép fokozatosan a Szentmise már nem az Én Szent Áldozatomról fog szólni. Ehelyett a szertartás úgy lesz kialakítva, hogy az az embernek hódoljon, és bele fognak vinni benneteket abba, hogy tanúi legyetek egy, a Szent Oltáraim és a világ összes tabernákuluma előtti összecsapásnak.

Már nincs messze az a nap, amikor a napi áldozatbemutatások meg fognak szűnni. Legyetek tudatában, hogy Én azért jövök, hogy figyelmeztesselek most benneteket erre, hogy majd ne éhezzetek. Amikor megfosztanak benneteket Jelenlétemtől, akkor nélkülözni fogjátok Lelkemet, és nehéz lesz számotokra, hogy közel maradjatok Hozzám.

A szavak, melyeket arra fognak használni, hogy megtévesszenek benneteket, tartalmazni fogják azt a kifejezést, hogy „mindenki javára – Isten valamennyi gyermekének egyesítése érdekében”.  A Mise új értelmet fog nyerni. Kereszthalálom feledésbe fog merülni, és annak minden oka újra meghatározásra kerül majd. Azon a napon majd emlékezzetek a most hozzátok intézett Szavaimra. Ha elfogadjátok a cserét, akkor Jelenlétem el fog tűnni. Én veletek leszek, de nem Testem lesz az, melyben részesülni fogtok.

Azoknak, akik nem hisznek ama gonosz tervben, melyet azért alkottak meg, hogy minden nyomomat eltöröljék a föld színéről, Én a következőt mondom most.  Ha Én már elmentem, vajon fel fogtok kutatni Engem? Amikor Szent Eucharisztiámat megszentségtelenítik, ki fogjátok menteni azokat, akik felelősek ezért? Vagy követni fogtok Engem, és hallgatni fogtok az Igazságra, miközben hazugságok vesznek körül benneteket.

A választás a tiétek.

Jézusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2013 júniusi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Igazságosságom utol fogja érni mindazokat, akik akadályozzák azt, hogy Isten Szent Szavát megismerje a világ

07 júl

2013. június 27. csütörtök, 23.20

Hőn szeretett leányom, ne engedd, hogy Kinyilatkoztatásaim szomorúságot vagy félelmet keltsenek benned. Vezetés alatt állsz, és még ha a szenvedés elviselhetetlenné is válik, kérlek, ne feledd Szavaimat.

Atyám – a régi idők prófétáin keresztül – megígérte, hogy Ő el fogja küldeni a végső prófétát, a végső hírnököt. Bármennyire ijesztő is lehet ez, vagy bármennyire félsz is ettől, tudd, hogy ezen cselekedet által tud Isten Végső Szövetsége megvalósulni.

Azt mondom most nektek, féljenek azok közületek, akik becsmérlik Isten Szavát. Süssétek le szemeteket, és takarjátok el kezetekkel, különösen azok közületek, akik Arcul köptök ezen Üzeneteim – a Kiengesztelődés Üzenetei – miatt. Ti nem vagytok méltóak, hogy megálljatok Színem előtt. Ti, akik most kigúnyoltok Engem, folyamatosan nyugtalankodni fogtok egészen a Nagy Napig, mert el fogjátok veszíteni Számomra az Általam oly nagyon áhított lelkeket.

Felszentelt Szolgáim – akik gúnyos megjegyzéseket tesztek ezen Üzeneteken keresztüli Beavatkozásomra -, eljön majd a ti napotok, amikor a következőt fogom kérdezni tőletek. Míg oly sok időt töltöttetek Igaz Hangom cáfolásával, hány lelket hoztatok Hozzám? Továbbá hányat fordítottatok el Tőlem azon cselekedetek által, melyek alapján Én meg foglak Ítélni benneteket?

Ti, akik káromlást harsogtok a Szentlélek ellen, legyetek tudatában, hogy még a Nagy Nap előtt – mintegy jelzésként mindenkinek – le lesz sújtva rátok. Egyetlen szó sem fogja elhagyni ajkatokat, és ezen tett által ismertek lesztek nyájatok körében, ugyanazon nyáj körében, melynek azt mondtátok, hogy ne foglalkozzanak ezekkel az Üzenetekkel, mert ezek nem Istentől valók. Azon a napon követőitek meg fogják tudni az Igazságot, és ti le fogtok borulni Előttem. Én nem mentegetőzöm ezért a figyelmeztetésért. Ha meggyalázzátok a Szentlélek Szavát, akkor elszakítalak benneteket Magamtól, és lesz ott szörnyű sírás a részetekről, és mindazok részéről, akiket magatokkal rántotok a vadonba.

Igazságosságom utol fogja érni mindazokat, akik akadályozzák azt, hogy Isten Szent Szavát megismerje a világ. Az ő büntetésük lesz a legkegyetlenebb, mert az a kín, amit át fognak élni, rosszabb lesz azokénál, akik a Tisztítótűz legalsó szintjén vannak. Gonoszságotok megdöbbent sok jóságos ártatlan lelket, akik hűségesek földi Egyházamhoz. Sokan fogják látni kegyetlenségeteket, mely idővel napvilágra kerül majd, és akkor végérvényesen próbára lesz téve az Isten Szava iránti igaz hűségetek. Akkor majd ott fogtok állni Színem előtt a Nagy Napon, amikor Én eljövök, hogy visszaköveteljem Isten valamennyi gyermekét – amikor eljövök, hogy kiszabadítsam őket a fogságból, és elvigyem őket végső hazájukba, a Szeretet és a Béke hazájába, Új Paradicsomom Új Korszakába. Ekkor az Ég és a Föld eggyé válik.

Megváltótok

Jézus Krisztus

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2013 júniusi üzenetek, Maria Divine Mercy