RSS
 

Archive for július 1st, 2013

Isten, az Atya: Legyetek tudatában, hogy amikor Fiamat bűnösnek tekintik, az a legnagyobb istenkáromlás

01 júl

2013. június 23. vasárnap, 18.18

Drága leányom, hogyan reagálna egy szülő, ha tudná, hogy gyermekeire halál vár? Nem harcolna-e a végsőkig, hogy megmentse őket minden veszedelemtől? Pontosan ezért lépek most közbe a világban, arra utasítván Fiamat, hogy közölje az Igazságot, Gyermekeim életének megmentése érdekében.

Ezeknek az apró dolgoknak az életben, globális méretű hatásuk van. Egy méhecskének, akinek megváltozik a viselkedése, és ahol nem tud virágpor termelődni, közvetlen hatása lesz a földi életre. Fiam földi Egyháza által tartható fenn a lélek élete. Az Igazság nélkül, Fiam Egyháza nem tudná fenntartani az életet. Így, ha hazugságok terjengenek az Egyház falain belül, akkor ennek – Beavatkozásom hiányában – hatása lesz a lélek életére.

Amikor az Egyház Az ellen fordul, Aki létrehozta azt, akkor fogják elpusztítani az életet. Ennek a fertőzésnek közvetlen hatása lesz az egész világra, köztük azokra is, akik nem hisznek a túlvilági életben. Ez még azokra is hatással lesz, akik olyan vallásúak, melyek nem Tőlem valók. Amikor a hazugságok megfertőzik Fiam, Jézus Krisztus földi Misztikus Testét, azok betegséget fognak okozni. A betegség, ha nincs kezelve, halálhoz vezet. Ezért, mint Isten, mint minden Teremtés Atyja, Én nem fogok félreállni, és hagyni, hogy Ellenségeim elpusztítsák Gyermekeim lelkét.

Amikor hazugságokkal kerültök szembe, azok értelmetlen, kusza zagyvaságként buggyannak majd ki a csalók szájából. A hazugságok, melyek már kezdetüket vették, alázatszerű megfogalmazásba lesznek burkolva, de az Egyház Igaz tanai elleni legnagyobb hazugságokat fogják álcázni.  A maguk valójában kell látnotok a hazugságokat – azért zúdítják azokat rátok, hogy bűn elkövetésére csábítsanak benneteket. Legyetek tudatában, hogy amikor Fiamat bűnösnek tekintik, az a legnagyobb istenkáromlás, mivel ez képtelenség.

Én húsvér emberként küldtem el Fiamat, mint amilyenek ti is vagytok, mindannyian, egyet leszámítva. Ő bűn nélkül született, és ezért ő képtelen volt a bűnre. Bárki, aki éli az Igazságot, és elferdíti azt annak érdekében, hogy egy új jelentését vezesse be szeretett Fiam Keresztre feszítésének, az egy hazug. Az ilyen nem Tőlem való, és ellensége Fiamnak.

Kisgyermekeim, figyeljétek meg most, ahogy a fenevad és a démonok, akiket ő azért küldött, hogy elragadjon benneteket Tőlem, közöttetek járnak. Erősnek kell lennetek. Folyamatosan észben kell tartanotok, hogy Fiam az Igazságot adta nektek, amikor Ő a Földön járt, és amikor Ő meghalt a bűneitekért. Ő a Saját Testét áldozta fel azért, hogy megváltson benneteket, de Ő sohasem vált bűnössé, mert Ő nem közületek való.

Maradjatok hűek Szavamhoz, és Fiam Tanításaihoz. Ha nem így tesztek, akkor kísértésbe fogtok esni, hogy elfogadjátok a hazugságokat, melyek csak örök szenvedést hoznak nektek.

Szeretett Atyátok

A Magasságos Isten

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2013 júniusi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

A legnagyobb hazugság az, hogy a sátán meg tudja mondani a jövőt, de ez nem lehetséges

01 júl

2013. június 21. péntek, 11.50

Hőn szeretett leányom, ahogy a pogányság továbbra is terjed, mint egy vírus, szerte a világon, az ember kezdi Istennek képzelni magát. Számos szekta, akik nem fogadják el az Igaz Isten Létezését, ehelyett a fenevadat tiszteli templomaikban. Ezek a szegény lelkek – kiknek önszeretete ádáz nagyravágyásból fakad – templomokat állítottak fel, melyek szemtelenül a sátánt tisztelik. A sok kívülálló számára ezek a templomok úgy néznek ki, mint azok a templomok, melyek Istent tisztelik, de ez ne tévesszen meg senkit. Ezek egyedüli célja az, hogy a fenevadat imádják, aki örök életet ígér nekik. Ő azt ígéri nekik, hogy ha az önszeretetüknek hódolnak, mely Isten szeretetét helyettesíti, akkor az élvezetek örök paradicsomát nyerik majd el.

Az ígéreteknek – melyeket a fenevad tett nekik, aki egyértelműen és világosan kommunikál velük – az a célja, hogy fondorlatos módon rávegyék őket arra, hogy elhiggyenek egy hazugságot. Miszerint, ha a fenevad – azaz a hamis isten, akit szeretett Atyám helyett imádnak – oltára elé helyezik a világi élvezetekre és önmaguk megelégítésére irányuló kéréseiket, elnyerik majd jutalmukat. Azt hiszik, hogy ha mások elé helyezik saját igényeiket, akkor hatalmas vagyonra, hatalomra és szabadságra lesznek jogosultak.

Ezeket az embereket arra buzdítják, hogy helyezzék magukat Isten elé, és olyan hatalomra tegyenek szert, hogy le tudják győzni az Isten Isteni Királyságát. Sajnos ők puszta kapzsiságból bármit hajlandóak lesznek megtenni azért, hogy elérjék a gazdagságra, és a mások feletti hatalomra irányuló céljaikat. Ők tönkre fogják tenni mások életét. Ők ölni fognak céljaik elérése érdekében, és nap mint nap gyalázni fogják Istent.

Amikor ők gyalázzák Istent, fekete miséket tartanak, melyek közül számos misét titokban tartanak, befolyásos emberek részvételével, beleértve azokat is, akik azt mondják, hogy Istent szolgálják az Ő templomaiban. Sátánista szertartásaik mindennaposak, és ők büszkék cselekedeteikre. Büszkén hirdetik, hogy épületeik templomok, mert semmi szégyenérzet sincs a lelkükben. Ezeket a templomokat azért állították, hogy a sátánnak hódoljanak, nem pedig Istennek, mégis el akarják hitetni veletek, hogy ez másként van.

Meg fogom büntetni őket az emberiség elleni bűneikért, és az Isten elleni szentségtörésekért, melyeket elkövettek. Közülük sokan gyalázzák Atyámat, olyan kifejezéseket használván, melyek Számára elképesztőek. Atyám azt mondta:”Én Vagyok a Kezdet.” Az „Én Vagyok”-at az önszeretetük kifejezésére használják, és utánozni fognak minden szent tettet és cselekedetet, valamint az Isten által a világnak adott szavakat fogják szajkózni azért, hogy meggyalázzák Őt.

A Nagy Szorongattatás során templomaikat Isten darabokra fogja tépni, és ők sivárrá és üressé lesznek, anélkül, hogy bármi hatalmuk is lenne Isten gyermekei felett. Ugyanakkor, Isten minden gyermekéhez hasonlóan, nekik is megadatik majd a lehetőség, hogy visszautasítsák a sátánt még a Nagy Nap előtt. Lesznek, akik el fogják fogadni Irgalmas Kezem, de sokan vissza fogják utasítani, mert ők az ördögi hazugságokban hisznek, melyeket a fenevad vésett a lelkükbe.

Ők azt hiszik, hogy a világ irányításával, a világegyetemről való ismeretük bővítésével, az élet szabályozásával – azáltal, hogy meghosszabbítják az emberi életet, és csökkentik a világ össznépességét-, olyanok lesznek mint Isten.

A sátán nagyon körültekintő a tekintetben, hogy hogyan ejtse foglyul az ő lelküket. Remek jövőképet mutat nekik, melyről azt mondja, hogy az övék. Nagy eseményekről mesél nekik, melyek a jövőben fognak megtörténni, mely jövő az övék, és csak arra vár, hogy megragadják. Mindez hazugság. Semmi sem igaz, amit ő mond nekik. A sátánnak nagy hatalma van, melyet Isten adott neki, és mint Lucifer, Atyám hierarchiájában az egyik legnagyobb hatalommal bíró angyal. Gyönyörű képeket vonultat fel az őt követőknek egy csodálatos jövőről, melyről azt mondja nekik, hogy az övék lesz, ha lelküket átadják neki. Ők hisznek a sátán jövővel kapcsolatos ígéreteiben.

A legnagyobb hazugság az, hogy a sátán meg tudja mondani a jövőt, de ez nem lehetséges. A próféciák csak Istentől eredhetnek. Senkinek sem adatott meg ez az Adomány, mely egyedül csak Isten Ajkáról fakadhat. A sátán nem tudja előre megmondani a jövőbeni eseményeket, melyek részletei egyedül csak Isten prófétáinak adatnak meg. Ha hisztek a sátán ígéreteiben, életetek hazugsággá válik, és az Örök Élet nem lehet a tiétek, hacsak nem fogadjátok el az Igazságot.

Isten Örök Életet ígért nektek. Ígéretem, miszerint eljövök újra, és elviszlek benneteket a Paradicsomba, Igaz. Ne sértsétek meg Istent azzal, hogy elutasítjátok az Igazságot.

Jézusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2013 júniusi üzenetek, Maria Divine Mercy