RSS
 

Archive for június, 2013

A hazugságok nagyon gyakran jó dolgoknak álcázva jönnek

16 jún

2013. június 6. csütörtök, 16.00

Szeretett leányom, mennyire Szeretném, hogy a szeretet megsokszorozódjon a világban, mert akkor az ember őszintén szeretné a felebarátját, ahogy azt Atyám meghagyta, és nem lennének háborúk.

A háborúkat az Egy Igaz Istenbe vetett hit hiánya eredményezi. A háborúkat a félelem, a gyűlölet és a gőg okozza, melyek mindegyikét a sátán hatalma gerjeszti. Ahogy egyre több ember elfordul az Istentől, és elutasítja annak szükségességét, hogy felkészítsék lelküket a dicsőséges örök életre, hatalmas hibát követnek el.  Ha nem látják az Igazságot, akkor hajlamosak elhinni a hazugságokat. A hazugságok nagyon gyakran jó dolgoknak álcázva jönnek. Ezek kívánatos tetteknek, jogos cselekedeteknek és élvezetnek vannak álcázva, valamint alternatíváinak mindannak, ami természetes.

Maga a gonosz nemigen látható, mert a sátán nem ily módon tervezi az emberiség elleni megtévesztését. Ő, a gonosz, akinek mesterkedései a gyenge lelkek szavaiban, tetteiben és cselekedeteiben látható, nagyon figyel arra, hogy soha ne fedje fel magát. Azon szegény lelkeken keresztül, akiket ő megfertőz, törődőnek, kedvesnek tűnik, és mindig vonzó látszatot kelt. Ravaszul, kísértés által, gonosz tettek elkövetésébe viszi bele az embereket, azáltal, hogy kihasználja a legsebezhetőbb gyengeségeiket. Miközben ő általában az érzékek által csábít, hatni fog azokra is, akik a hitükben keresik az Igazságot. Ez az, amikor ő, a sátán, egy olyan csapdába csalja a lelkeket, melyben ők jónak fogadják el a rosszat.

Csak később – amikor már kellemetlenül és nyugtalannak érzik magukat – fogják érezni azt, hogy itt valami nincs rendjén. Addigra már gyűlölet és egyfajta semmibe vevés fog mutatkozni a lelkükben felebarátaik iránt. Aztán azt fogják hinni, hogy azok a cselekedetek, melyeknek Isten Nevében nekifognak, de amelyek sértik Istent, Isten Dicsőségére vannak.

Amikor Isten nevében szítanak háborút, a világ hadseregei rendszerint nem Istennek adóznak tisztelettel. Amikor nemzeteket mészárolnak le, miközben azt állítják, hogy ők tisztelik Istent, eltávolodnak Istentől, és a fenevad oldalára állnak.

A fenevad az emberiség elpusztítását kétféle módon tervezi jelenleg. Elsősorban az abortusz, a gyilkosság és a háború által pusztítja az életet. Másodsorban földi Egyházamat támadja, hogy megsemmisüljenek mindazok az egyházak, akik Engem, Jézus Krisztust és szeretett Atyámat tisztelik. Ily módon ő lelkeket fog lopni, és megakadályozza őket abban, hogy kövessék az Igazságot, és hogy örököljék Királyságomat.

Jézusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2013 júniusi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

A többi felszentelt Szolgám egy – az új egy-világvallás iránti – hűségnyilatkozatot fog aláírni

14 jún

2013. június 5. szerda, 17.45

Szeretett leányom, felszentelt Szolgáim közül egyre többen válaszolnak végre Hívásomra, annak ellenére, hogy ezáltal ez egy nagyon magányos út lesz a számukra.

Ők az elöljáróiknak tartoznak engedelmességgel, mert földi Egyházam felhatalmazást kapott Tőlem arra, hogy Isten valamennyi gyermeke fölött érvényesítse magát. Nekik, az Én felszentelt szolgáimnak, be kell tartaniuk mindazokat az utasításokat, melyeket Egyházamtól kapnak, egészen addig a napig, amíg Szentségeimet meg nem változtatják.

Azon felszentelt Szolgáim, akik nem hisztek a megjövendölt próféciákban, miszerint földi Egyházam belülről lesz elpusztítva, nektek imádkoznotok kell, hogy Én megtartsalak benneteket erőben és a Tanításaim iránti hűségben, egészen addig, amíg a sötétség napja teljesen el nem törli Jelenlétemet a Szent Tabernákulumokban, szerte az egész világon. Mert amikor ez megtörténik, akkor ti egyedül Nekem, Jézus Krisztusnak tartoztok majd engedelmességgel.

Ne nyugtalankodjék a szívetek, mert ha ti kizárólag Tanításaim Igazságát hirdetitek, és oly módon szolgáltatjátok ki a Szentségeket, ahogyan arra tanítottak benneteket, ez lesz számotokra az üdvözítő Kegyelem. Ha, és amikor, arra utasítanak benneteket, hogy tagadjátok meg földi Egyházam Igazságát, akkor ezt nektek észre kell majd vennetek.

Ez a nap még nem jött el, de amikor majd arra kérnek benneteket a legfelsőbb köreitekben lévők, hogy vessétek el a Szent Eucharisztiát, akkor fogtok rádöbbeni arra, hogy nektek már megadatott az Igazság.

Ha arra kérnek benneteket, még mielőtt ez a nap eljön, hogy fogadjatok el bizonyos tanokat, melyekről tudni fogjátok a szívetekben, hogy Én sosem hagynám jóvá azokat, akkor fogtok ráeszmélni ama pusztítás szörnyű valóságára, mely az Egyházra vár.

Csak a bátrak és rettenthetetlenek lesznek azok közületek, akik ki fognak állni az Igazságért – amikor pogány hazugságokat próbálnak majd elfogadtatni veletek-, akik hűséges maradnak majd Hozzám. Ti továbbra is ki fogjátok szolgáltatni a Keresztség, a Szentáldozás, a Gyónás, a Bérmálás, a Házasság és az Utolsó Kenet Szentségét.

A többi felszentelt Szolgám egy – az új egy-világvallás iránti – hűségnyilatkozatot fog aláírni. Ekkor lesz az, hogy kétfelé szakadtok majd – azokra, akik követik az Igazságot, és azokra, akik elfogadják azokat a törvényeket, melyek egyetlen egy dolgot fognak eredményezni – a hamis istenek bálványozását, valamint a bűn elnézését.

Sokan közületek többé már nem fognak tisztelni Engem. Ha nem maradtok hűségesek Hozzám, és hazugságokkal etetitek Nyájamat, akkor sokatok el fog veszni Számomra. Ennek ellenére, amikor ezek a lelkek rádöbbennek arra, hogy ők meg lettek tévesztve, nagy Irgalmat fogok tanúsítani. Bár arra tanítottak benneteket, hogy megértsétek Tanításaimat, hogy tiszteljétek Szent Igémet, és hogy kiszolgáltassátok a Legszentebb Szentségeket, ti mégis el fogtok árulni Engem.

Jézusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2013 júniusi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Imahadjárat (108) Felmenetel a Kálvária Hegyére

14 jún

2013. június 4. kedd, 22.30

Azok, akik úgy érzik, hogy nincs erejük vagy bátorságuk folytatni, kérlek, ne féljetek, mert Én különleges Kegyelmeket fogok adni nektek, ha ezt az imát imádkozzátok: Imahadjárat (108) Felmenetel a Kálvária Hegyére

„Jézus, segíts, hogy erőt, bátorságot és kitartást merítsek ahhoz, hogy kiálljak, hogy csatlakozni tudjak Maradék Hadseregedhez, és hogy fel tudjak menni ugyanarra a Kálvária Hegyre, melyet Neked kellett elszenvedned Bűneimért.

Adj nekem erőt, hogy hordozzam Keresztedet és Terhedet, hogy így segíthessek Neked lelkeket menteni.

Szabadíts meg engem gyengeségeimtől.

Oszlasd el félelmeimet.

Zúzd össze minden kétségemet.

Nyisd fel szememet az Igazságra.

Segíts nekem, és mindazoknak, akik válaszolnak a Hívásra, Keresztedet hordozni, követni Téged őszinte és alázatos szívvel, hogy példám által mások is bátorságot merítsenek ahhoz, hogy hasonlóképpen cselekedjenek. Ámen.”

Szeretett Jézusotok

Teljes üzenet - Az Én Utam nagyon egyszerű. Követhettek Engem, ahogy akartok, de Keresztény Egyházaimban kell tisztelnetek Engem

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in Imahadjárat

 

Az Én Utam nagyon egyszerű. Követhettek Engem, ahogy akartok, de Keresztény Egyházaimban kell tisztelnetek Engem

14 jún

2013. június 4. kedd, 22.30

Szeretett leányom, sokan lelkesen teszik majd meg eme nehéz utat, az Igazság Útját, amely éppen olyan, mint a Kálvária Hegyére való felmenetel volt.

Ez egy megpróbáltatásokkal és rengeteg akadállyal teli út. A legtöbb ember fájdalmasnak fogja találni ezt a felmenetelt, lévén, hogy egyre több felismerés történik majd, beleértve azt a tényt is, hogy meg fognak vetni benneteket, amiért követtek Engem. Mások megpróbálnak majd megállítani benneteket, és minden érvet bevetnek majd, hogy visszarántsanak titeket azért, hogy eltávolodjatok Tőlem. Megint mások szörnyű dolgokat fognak harsogni, és vádolni fognak benneteket, nem, mint Krisztus katonáját, hanem mint a sátán eszközét.

Akkor titeket – papokat és szolgákat – arra fognak utasítani, hogy hagyjatok ott Engem eme végső, a hegy tetejére való felmenetel során. Ez a felmenetel a Keresztutat jelképezi.

Mindazok, akik követnek Engem, segédkezvén abban, hogy Tanításaim Igazsága újra felfedezésre kerüljön a mai világban – amikor az emberek szembekötőt viselnek, és nem tudnak különbséget tenni a valóság és a fikció között -, másfajta kegyetlenséget fognak elszenvedni. Őket, az Én szeretett követőimet, olyan vádakkal fogják gyötörni, miszerint ők egy szektához tartoznak. Ez a bizonyos támadás azt sugalmazza, ők meg vannak tévesztve, és nem épelméjűek. Meg kell értenetek, hogy az ilyen vádolásnak az a célja, hogy kételyeket ébresszen elmétekben.

Az Én Utam nagyon egyszerű. Követhettek Engem, ahogy akartok. De Keresztény Egyházaimban kell tisztelnetek Engem mindenütt, mert Nekem nincs más házam a Földön. A szekták más – nem Egyházamhoz tartozó – házakat használnak. Amikor arra kérnek benneteket, hogy hagyjátok el Egyházamat, ez semmiben sem fog különbözni attól, amikor – Földön töltött Időm alatt – Apostolaimat kérték ugyanerre.

Ne törődjetek a rosszízű megjegyzésekkel, a gúnyolódásokkal és azokkal, akik alkalmazzák Tanításaimat, aztán meg kiforgatják azokat, hogy elítélhessék Üzeneteimet, melyek jelenleg adatnak nektek.

Járjatok emelt fővel, és bátran meneteljetek előre, mert ez a csata le fogja győzni a gonoszt, és azokat a hazugságokat, melyeket a csaló ültetett el, aki szörnyű sötétséget borít azokra az ártatlan emberekre, akik nem látják, hogy mi történik.

Azok, akik úgy érzik, hogy nincs erejük vagy bátorságuk folytatni, kérlek, ne féljetek, mert Én különleges Kegyelmeket fogok adni nektek, ha ezt az imát imádkozzátok: Imahadjárat (108) Felmenetel a Kálvária Hegyére

„Jézus, segíts, hogy erőt, bátorságot és kitartást merítsek ahhoz, hogy kiálljak, hogy csatlakozni tudjak Maradék Hadseregedhez, és hogy fel tudjak menni ugyanarra a Kálvária Hegyre, melyet Neked kellett elszenvedned Bűneimért.

Adj nekem erőt, hogy hordozzam Keresztedet és Terhedet, hogy így segíthessek Neked lelkeket menteni.

Szabadíts meg engem gyengeségeimtől.

Oszlasd el félelmeimet.

Zúzd össze minden kétségemet.

Nyisd fel szememet az Igazságra.

Segíts nekem, és mindazoknak, akik válaszolnak a Hívásra, Keresztedet hordozni, követni Téged őszinte és alázatos szívvel, hogy példám által mások is bátorságot merítsenek ahhoz, hogy hasonlóképpen cselekedjenek. Ámen.”

Szeretett Jézusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2013 júniusi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Pogány gyakorlataitok a pokolra juttatnak benneteket

12 jún

2013. június 3. hétfő, 21.50

Szeretett leányom, az ostorozás, melyet jelenleg Elviselek, nemcsak a Saját Egyházamban jelenleg folyamatban lévő Elárulásom miatt van, hanem köze van a hamis pogány bálványokhoz is, amik Engem helyettesítenek a mai világban.

A pogányság rohamosan terjed, és azt egy újabb népszerű kultúraként, az Egy Igaz Istenben való hit egy alternatívájaként fogják üdvözölni. A pogányság sok formát fog ölteni. Ráadásul azt egy ártalmatlan szórakozásként fogják feltüntetni azok számára, akik new age gyakorlatokkal foglalkoznak, továbbá a személyes fejlődés egy fontos részeként – a humanizmus és az önszeretet egy formájaként.

Ez, az egész világra kiterjedő pogányság meg lett jövendölve a végső időkre, és sok ember nem a maga valójában látja azt. Az nem más, mint önmaguk és azon hamis istenek szeretete, amikbe sokan vetik hitüket, azokért az állítólagos mágikus előnyökért, amiket úgy vélnek, hogy ezeknek nyújtaniuk kell.

Sokan, akik más változatokat keresnek, hogy betöltsék az űrt a lelkükben, a Buddha szobrok ajnározásával teszik ezt, melyek életük, otthonuk, és munkahelyük középpontjává válnak. Egyfajta lelki nyugalomba ringatják magukat, amikor a new age pogányságot – mint például a jógát, a reikit és az úgynevezett meditációt – gyakorolják. Nem sokkal ezt követően egy mély vágy fogja vonzani őket, és továbbra is azokban a hamis ígéretekben fognak hinni, melyeket azok tettek, akik ezt a förtelmet gyakorolják. Mert ez az ami – az okkultizmus egyik formája, mely lelkek millióit teszi vakká Isten Igazságára.

Bármelyik tan, a new age vagy más, ami nagy lelki vigaszt ígér nektek, és melynek célja, hogy feljogosítson benneteket önző céljaitokra, tudnotok kell, hogy az sosem származhat Istentől. Mindegyik tant, ami azt írja elő, hogy olyan szobrokat tiszteljetek, melyek nem Istent ábrázolják, vagy ahol azt kérik tőletek, hogy olyan gyakorlatokban vegyetek részt, melyek az okkultizmust foglalják magukba, mindenáron kerülni kell. Nem tudjátok, hogy mit tesznek ezek a lelketekkel, elmétekkel és testetekkel? Elpusztítják azokat.

Nagyon sok lelket megfertőztek ezek a gyakorlatok, melyek ajtót nyitnak lelketeken, és engedik, hogy a sátán és annak démonai felemésszenek benneteket. Tévedés ne essék, ezeknek a gyakorlatoknak nagyon nagy ereje van, melynek során ők vonzzák a gonosz szellemeket. A tarot kártya, a jóga, a reiki és bizonyos típusú meditációk, melyek felölelik a pogány gyakorlatokat, meg fognak fertőzni benneteket. Idővel beteggé válhattok, és sötét kétségbeeséssel telivé – ahogy a gonosz szellemek behatolnak életetekbe-, amiből alig van szabadulás.

Ezek a jelei a sátáni befolyásnak a világban, és sok démon úgy jön, hogy a fény angyalának van álcázva. Ezért akik megszállottjai az angyalkártyáknak, és akik elfogadják a felemelkedett mestereket ezen angyalkultúrán belül, azok magukba fogadják a gonosz szellemet, amely ártalmatlan szórakozásként van feltüntetve.

A pogányság másik formája a ateizmus gyakorlásában rejlik. Közületek azok, akik büszkék vagytok ateizmusotokra, és akik lehet, hogy jóravaló életet éltek, melynek során kedvesek és szeretetteljesek vagytok mások iránt, és tisztelettel bántok felebarátaitokkal, nektek tudnotok kell, hogy Mennyei Királyságom nem a tiétek. Én nem foglak tudni befogadni benneteket Királyságomba, amikor utoljára vesztek lélegzetet, függetlenül attól, hogy ez mennyire össze fogja törni a Szívemet. Ha nem könyörögtök Hozzám, hogy fogadjalak be benneteket, még mielőtt meghalnátok, akkor Én nem tudok segíteni nektek, mert Én nem tudok beavatkozni szabad akaratotokba. Bárki, aki azt állítja, hogy az ateizmus nem számít, az egy hazug. Az Igazság az, hogy csak azok nyerhetnek bebocsátást Királyságomba, akik elfogadnak Engem, és akik elismerik Istent.

Sokatoknak, akik zűrzavaros életet éltek, és azt hiszitek, hogy majd minden rendben lesz, sokat kell még tanulnotok. Ezért engedte meg Atyám, hogy a Nagyfigyelmeztetés megtörténhessen, mert e nélkül sok lélek egyenesen a pokol tüzébe zuhanna.

Legyetek hálásak, hogy az Igazság megadatik nektek, mert csak nagyon kevés kijelölt szolgám prédikál a veszélyeiről ama bűnös életnek, melyet ma éltek, és a szörnyű következményekről, melyeket azok elő fognak idézni.

Pogány gyakorlataitok a pokolra juttatnak benneteket. Ateizmusotok elszakít titeket Tőlem. Csak a bűnbánat menthet meg benneteket. Hallgassatok az Igazságra, és fogadjátok el, annak ellenére, ha esetleg kellemetlennek találjátok azt, és akkor megadatik majd nektek az Örök Élet Ajándéka – egy életé, melyre már most áhítoztok, de ami sosem lesz a tiétek, ha továbbra is hamis isteneket bálványoztok, és ha továbbra is elutasítotok Engem, Jézus Krisztust. A választás a tiétek. Senki más nem tudja meghozni ezt a döntést, mert Isten megadta nektek a szabad akaratot, hogy válasszatok jó és rossz között, és Ő sosem fogja elvenni ezt tőletek, még akkor sem, ha a rossz út mellett döntötök.

Jézusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2013 júniusi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Én Jelen Vagyok a Legszentebb Eucharisztiában az Átlényegülés Cselekménye révén

11 jún

2013. június 2. vasárnap, 22.15

Szeretett leányom, Emlékeztetnem kell Isten valamennyi gyermekét azon Ígéretem Igazságára, hogy az emberiségnek adom a Szent Eucharisztia Ajándékát.

Emlékeztetnem kell benneteket a Legszentebb Eucharisztia Erejére, és arra a tényre, hogy Én, a ti szeretett Jézusotok vagyok az, Aki valóságosan Jelen van. Én a Testemet adtam azért, hogy megváltsalak benneteket az örök kárhozattól. Én a Testemet adom nektek, hogy a lelketekben maradhassak.

Én Jelen Vagyok a Legszentebb Eucharisztiában az Átlényegülés Cselekménye révén. Én ezt nagyon világosan elmagyaráztam Apostolaimnak az Utolsó Vacsorán. Akkor miért nem fogadják el oly sokan közületek ezt a hatalmas Ajándékot, mely nagyon nagy áron adatott nektek. Ez az Én Ajándékom nektek. Testem és Vérem megerősíti lelketeket. Isteni Jelenlétem fenntartja lelketeket, és mindazoknak, akik elfogadják Legszentebb Eucharisztiámat, egy különleges Kegyelmet nyújt, mely közelebb fog hozni benneteket Hozzám.

Amikor együtt vagytok Velem a Szentségimádásban, Én a legnagyobb Ajándékokat árasztom ki rátok. Hamarosan nehéz lesz számotokra eltávolodni Tőlem, és Én közelebb kerülök hozzátok. Szívetek egybefonódik majd Szentséges Szívemmel.

Sose felejtsétek el a Legszentebb Eucharisztia Erejét, mert az őrzi Jelenlétem Fényét a világban. A Szent Eucharisztiában lévő Valóságos Jelenlétem nélkül ti elvesznétek, és képtelenek lennétek megmaradni a Kegyelem állapotában.

Amikor megfosztanak benneteket Testemtől, ürességet kezdetek majd érezni. El fogtok szakadni Tőlem, és habár lehet, hogy továbbra is szerettek Engem, küszködni fogtok azzal, hogy egységben maradjatok Velem.

Jézusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2013 júniusi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Isten nem kérkedik. Isten nem gőgös. Isten gyengéd, szeretetteljes, ugyanakkor határozott az emberiségnek szóló Útmutatását illetően

10 jún

2013. május 31. péntek, 16.40

Szeretett leányom, a mód, ahogyan Én megmutatkozom Isten gyermekeinek ezen a Földön, az egyetlen egy forráson keresztül történik, és ez pedig a Szentlélek. Más módon Én nem tudok megmutatkozni számukra.

A Szentlélek Jelenléte nélkül Hangom nem hallható. Így amikor a Szentlélek leszáll egy választott lélekre, Hangom felismerhető. De legyetek tudatában annak, hogy a Szentlélek csak azokban a lelkekben tud lakozni, akik odafigyelnek, és egyszerűen közlik azt, amit kapnak.

A Szentlélek indíthatja az embereket arra, hogy az Isten Szavát szólják, de az ilyen lelkek nem térhetnek el ettől. Bárki, aki azt írja, kommunikálja, beszéli, vagy mondja, hogy ő Isten Szavát képviseli, melyet a Szentlélek Ereje által kap, annak soha nem szabad hozzátennie a saját értelmezését Legszentebb Szavamat illetően.

Bárki, aki Isten Szavát hirdeti, és akit a Szentlélek hatalmazott fel, az sosem fog kérkedni ezzel a ténnyel. Ők sosem fognak elítélni másokat az Én Nevemben, sosem fognak rosszakat mondani másokról, vagy rágalmazni őket. Amikor látjátok, hogy ez történik, tudni fogjátok, hogy a Szentlélek nincs jelen.

Nagyon sok hamis próféta torkaszakadtából harsog, kérkedve azzal a ténnyel, hogy ők megkapták a Szentlélek Ajándékát, de ez egy hazugság. Ismerjétek fel a hazugot, amikor azt mondja, hogy ő jártas, hogy ő hatalmas tudással rendelkezik a teológiát illetően – és mivel többet tud Rólam, mint mások -, majd azt állítja, hogy ő felhatalmazást kapott arra, hogy ítélkezzen mások fölött, akik azt mondják, hogy az Én Nevemben beszélnek. Ez az arrogancia sosem származhat Istentől.

Isten nem kérkedik. Isten nem gőgös. Isten gyengéd, szeretetteljes, ugyanakkor határozott az emberiségnek szóló Útmutatását illetően. Ő sosem adna engedélyt egyik igaz prófétának sem, egyik igaz tanítványnak sem, vagy egyik szent szolgának sem, hogy bántson vagy sértegessen másokat az Én Nevemben.

Óvakodjatok a hamis prófétáktól, akik nem rendelkeznek a Szentlélek Ajándékával, mert ők tévútra fognak vinni titeket. Ők pontosan az ellenkező irányba fognak vezetni benneteket, mint az az út, melyet Én jelöltem ki mindannyiatok számára.

Jézusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2013 májusi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Isten, az Atya: Én le fogok sújtani minden nemzetre, az általuk meggyilkolt ártatlanok számának mértéke szerint

08 jún

2013. május 29. szerda, 22.50

Szeretett leányom, Én vagyok a Kezdet és a Vég, Én vagyok minden létezőnek és leendőnek Teremtője. Én Vagyok az élet és a halál Ura. Senkinek sincs joga beavatkozni az életbe vagy a halálba, mivel egyedül Én, a ti Mindenható Atyátok avatkozhatok be bármelyikbe is.

Amikor az ember kezdi elhinni, hogy ő olyan jó, ha nem hatalmasabb, mint Én, akkor ő megpróbál felülmúlni Engem. Amikor az ember át akarja venni az irányítást Teremtésem felett, akkor a sátán kísérti őt a bűnre. Amikor a gőg bűne nagymértékben megfertőzi a lelket, az ember szembeszáll Velem azáltal, hogy pusztítja az életet a Földön.

Miért akarja az ember ezt tenni? Mert hatalmat akar szerezni a felett, amit Én ingyen adtam neki, amikor kioltja egy anyaméhben lévő gyermek életét. Amikor az ember szabályozni akarja a népességet, akkor elpusztítja az életet még a születés előtt, és megöli azokat, akikről úgy érzik, többé már nem kellenek az élet fenntartásához.

Leányom, van egy csoport, melynek van egy terve, hogy elpusztítsa a világ népességének szaporulatát. És ez azon szörnyű gonoszság által van, mely az abortusz által lép életbe. Az abortusz szaporodása, és annak gyors bevezetése világszerte, nem véletlen. Minden nemzetben terjesztik. Az abortuszt ellenző nemzeteket félre fogja lökni a tízszarvú fenevad, és ennek a gyalázatosságnak a bevezetésére fogja kényszeríteni őket.

Kezem súlyos büntetést fog róni azokra a nemzetekre, akik bevezették az abortuszt. Látni fogjátok, ahogyan ez megtörténik, azon büntetés által, melyet Én fogok kiróni, amint bevezetik az ilyen jellegű törvényeket. Tudni fogjátok, hogy az Én Kezem az, amely lesújtott az ilyen gonoszságra. Ti, akik azt gondoljátok, hogy jogotokban áll kioltani egy életet, legyetek tudatában, hogy ez a jog nem létezik. Ha kioltotok egy életet, akkor nektek nem lesz életetek. Nem lesz Örök Életetek, ha segédkeztek bármi olyan cselekményben, melyek az ilyen gonosz törvényeket hozzák létre. Ugyanez a büntetés fogja sújtani azokat közületek, akik igazolni merészelik az eutanáziát.

Irgalmam végtelen, és Én meg fogok bocsátani azoknak, akik nem értik a különbséget jó és rossz között. De ha tudatosan vesztek részt – egy sátánista csoport tagjaként – az élet pusztítását célzó globális tervben, akkor elkárhoztok. Jövőtök megpecsételődött azon ígéret által, melyet a fenevadnak tettetek, és hamarosan, az Antikrisztussal kötött szövetségetek által.

Azáltal, hogy kioltjátok az ártatlanok életét, és ilyen törvényeket léptettek életbe, nyíltan szembeszegültök az egyik legfontosabb – a Ne ölj! – Parancsolatommal. Amikor ilyen globális szintű népirtást terveztek, akkor a gonosz művét viszitek véghez, és ezért Én el foglak pusztítani titeteket.

Először figyelmeztetlek benneteket, és aztán, ha nem korlátozzátok ezeket a gonosz törvényeket, akkor nem hagytok Nekem más választást. A Föld olyan erővel fog megremegni, hogy elnyel benneteket. Én le fogok sújtani minden nemzetre, az általuk meggyilkolt ártatlanok számának mértéke szerint. Ha Én nem avatkozom be, nemzeteiteket hamarosan el fogja nyelni a fenevad, és senki sem marad. Szeretném, ha tudnátok, hogy a bűn olyan mértékben fertőzte meg a Földet, hogy csak egy pislákoló Fény maradt. Ez a Fény Isten Világossága, és ez jelen van Fiamban, és az Ő Misztikus Testében. Bűneitek továbbra is ostorozzák Őt, és ez fokozódni fog egészen addig, amikor is az Ő Egyházát keresztre fogják feszíteni. Amikor ez megtörténik, leereszkedik a sötétség, és eljön a vég.

Haragom elérte végső határát. Imáitok segítenek majd enyhíteni néhány olyan büntetést, melyekkel le fogok sújtani erre a hálátlan világra, és az ilyen gonosz bűnösökre, de nem mindenkire, azonban ezeknek a büntetéseknek be kell következniük azért, hogy meg tudjam akadályozni ezeket a terveket abban, hogy elpusztítsanak benneteket. Ha Én nem próbálnám megállítani az ilyen gyalázatosságoknak a terjedését, nem lenne bűntudat. Nem lenne szégyenérzet. Nem lennének tudatában annak a ténynek, hogy Én, a Magasságos Isten teremtem az életet, és veszem el azt Akaratom szerint. Senkinek sincs hatalma hasonlóképpen cselekedni.

Haragom megmutatkozott Gyermekeimnek az idők során, de egészen eddig ellenálltatok azoknak a büntetéseknek, melyeket most azokra fogok zúdítani, akik vétkesek az abortusz törvényének bevezetésében.

Atyátok

A Magasságos Isten

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2013 májusi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Hangom, mihelyt megszólal, milliókat fog Felém vonzani a következő szakaszban, a befejező szakaszban pedig milliárdokat

06 jún

2013. május 28. kedd, 20.30

Szeretett leányom, éppen most készítem fel a világ minden részét Második Eljövetelemre. Irgalmas Karjaimba nyalábolom majd az összes nemzetet – senkit ki nem zárva -, hogy elvihessem őket Királyságomba.

Tervem nagyon részletes, és mégis egyszerű. Hangom, mihelyt megszólal, milliókat fog Felém vonzani a következő szakaszban, a befejező szakaszban pedig milliárdokat. Sokkal többen fogják most meghallani az Igazságot, de nem fogják elfogadni, mindaddig, amíg meg nem történik az, amit neked Mondtam. Küldetésem gyorsan fog terjedni, és amikor már mindenki tudja, hogy Én, Jézus Krisztus vagyok az, Aki ezt a Hívást intézem a Mennyből, akkor fognak ők csatlakozni Hozzám. Küldetésemre válaszolni fognak még azok is, akik megtagadják ezeket az Üzeneteket.

Követőim, lehet, hogy el vagytok csüggedve a gyalázkodás miatt, melyet el kell viselnetek Miattam, de ez nem fog sokáig tartani. Szeretetem Isten gyermekei iránti olyan nagy, hogy azt egy sokgyermekes szülő szeretetéhez lehet hasonlítani. Egyes gyermekek tisztelni fogják édesanyjukat, édesapjukat, és válaszolni fognak az irántuk tanúsított szeretetre. Más gyermekek el fogják taszítani szüleiket, csúnyán fognak viselkedni testvéreikkel, míg végül megszakítanak minden kapcsolatot. A vérségi kötelék és szeretetkapcsolat miatt, mindent el fognak követni – nemcsak szüleik, de testvéreik is -, hogy az elveszett gyermekeket visszacsalogassák családjuk kebelébe. És amikor ez megtörténik, minden bűn, minden harag és elutasítás feledésbe merül majd.

Követőim, miközben szembe kell majd néznetek mások haragjával, higgadtnak és türelmesnek kell maradnotok. Állhatatosságotok próbára lesz téve, és páran el fogtok esni. Ha elestek, hűséges Követőim mindent meg fognak tenni, hogy visszahozzanak benneteket, hogy válaszolni tudjatok Hívásomra.

Szeretett Jézusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2013 májusi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Isten, az Atya: Én megígértem a világnak az Igazság Könyvét, és Én sosem vonom vissza Szent Szavamat

05 jún

2013. május 26. vasárnap, 14.45

Drága leányom, szeretett Gyermekeim jelenleg össze vannak zavarodva. Szeretném nekik elmondani – különösen azoknak, akik kételkednek ezekben a neked adott Isteni Üzenetekben -, mivel Szeretem őket, hogy ne féljenek.

A félelem kétkedést szül. A kétkedés zavart kelt. A zavar nyugtalanságot eredményez, és végül vakká váltok az Igazságra. Az Igazságot sohasem könnyű elfogadni, mert az Igazság feltárja a jót, rosszat egyaránt. Senki sem akarja hallani a rosszat, és ahelyett, hogy elfogadnák az Óhajaim révén a világnak adott útmutatást, az emberiség inkább meglapul félelmében.

Én azért küldöm el Prófétáimat, hogy emlékeztessen benneteket Végtelen Szeretetemre, melyet minden egyes drága Gyermekem iránt érzek. Továbbá azért Küldöm őket, hogy figyelmeztessenek azokra az akadályokra, melyet a gonosz állít elétek, hogy elragadjon Tőlem benneteket. Amikor ezeket a dolgokat kinyilatkoztatom, ezt nem azért teszem, hogy felzaklassalak benneteket, hanem, hogy megmentselek titeket, és megóvjalak benneteket minden veszedelemtől.

Az Igazság, mely a Szent Könyvben, a Bibliában adatott nektek, értetek van, hogy lássátok. Ne tegyétek azt, hogy fogjátok, és megalkotjátok a saját verziótokat, mert nem az az Én Óhajom, hogy elferdítsétek az Igazságot. Én megígértem a világnak az Igazság Könyvét, és Én sosem vonom vissza Szent Szavamat. Ezt azért Adom most nektek, hogy összegyűjthessem Gyermekeimet a világ minden szegletéből. Ellenségeim megpróbálják megakadályozni az Igazság Könyvébe foglaltak terjedését. Ne engedjétek nekik, hogy eltérítsenek benneteket, mert ha ez bekövetkezik, el fognak veszni a lelkek Számomra.

Legyetek hálásak, hogy Én, a ti szeretett Atyátok, ezt a rendkívüli Ajándékot adom nektek, mivel szükségetek lesz az Útmutatásomra, különösen jelenleg, amikor az Antikrisztust be fogják most mutatni a világ szeme láttára. Az Igazság Könyve által meg fogjátok látni, hogyan védjétek meg lelketeket a fertőzéstől, mellyel az Antikrisztus tervezi a világot sújtani. Minden védelem, melyet jelenleg kaptok, azért van, hogy segítsen megmenteni, nemcsak a saját lelketeket, hanem több milliárd lelket.

A Maradék Hadsereg meg fogja kapni a legnagyobb hatalmat a fenevad legyőzésére. A Maradék Hadsereg elég erős lesz ahhoz, hogy ezt véghezvigye, ezért soha ne érezzétek elcsüggedtnek magatokat, amikor Ellenségeim megpróbálnak megakadályozni benneteket abban, hogy gyarapodjatok szerte, minden nemzetben. Véget vetek majd Ellenségeim hatalmának, és azok, akik gyengék, és elfogadják a hazugságokat, melyeket nemsokára Fiam Nevében mutatnak be nekik, el fognak veszni Számomra. Egyedül az Irántam és szeretett Fiam, Jézus Krisztus iránt érzett szeretetetek által, valamint a Szentlélek Ereje által menekülhet meg az összes Gyermekem.

Én minduntalan védelmezni foglak benneteket, és őrködöm felettetek. Emeljétek fel lelketeket Hozzám, Fiam iránti hűségetek által, és el fogjátok nyerni a Legdicsőségesebb Ajándékot, Új Paradicsomomat.

Senki sem akadályozhat meg benneteket abban, hogy jogot formáljatok a benneteket megillető Örökségre. Senki sem akadályozhat meg benneteket abban, hogy harcoljatok valamennyi Gyermekem lelkekért, mert folyamatosan megkapjátok a szükséges Kegyelmeket ahhoz, hogy megmentsétek még azok lelkét is, akik a legjobban bántanak Engem. Szeretlek benneteket, gyermekek. Várom válaszotokat erre a Mennyei Hívásra.

Szeretett Atyátok

A Magasságos Isten

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2013 májusi üzenetek, Maria Divine Mercy