RSS
 

Isten nem kérkedik. Isten nem gőgös. Isten gyengéd, szeretetteljes, ugyanakkor határozott az emberiségnek szóló Útmutatását illetően

10 jún

2013. május 31. péntek, 16.40

Szeretett leányom, a mód, ahogyan Én megmutatkozom Isten gyermekeinek ezen a Földön, az egyetlen egy forráson keresztül történik, és ez pedig a Szentlélek. Más módon Én nem tudok megmutatkozni számukra.

A Szentlélek Jelenléte nélkül Hangom nem hallható. Így amikor a Szentlélek leszáll egy választott lélekre, Hangom felismerhető. De legyetek tudatában annak, hogy a Szentlélek csak azokban a lelkekben tud lakozni, akik odafigyelnek, és egyszerűen közlik azt, amit kapnak.

A Szentlélek indíthatja az embereket arra, hogy az Isten Szavát szólják, de az ilyen lelkek nem térhetnek el ettől. Bárki, aki azt írja, kommunikálja, beszéli, vagy mondja, hogy ő Isten Szavát képviseli, melyet a Szentlélek Ereje által kap, annak soha nem szabad hozzátennie a saját értelmezését Legszentebb Szavamat illetően.

Bárki, aki Isten Szavát hirdeti, és akit a Szentlélek hatalmazott fel, az sosem fog kérkedni ezzel a ténnyel. Ők sosem fognak elítélni másokat az Én Nevemben, sosem fognak rosszakat mondani másokról, vagy rágalmazni őket. Amikor látjátok, hogy ez történik, tudni fogjátok, hogy a Szentlélek nincs jelen.

Nagyon sok hamis próféta torkaszakadtából harsog, kérkedve azzal a ténnyel, hogy ők megkapták a Szentlélek Ajándékát, de ez egy hazugság. Ismerjétek fel a hazugot, amikor azt mondja, hogy ő jártas, hogy ő hatalmas tudással rendelkezik a teológiát illetően – és mivel többet tud Rólam, mint mások -, majd azt állítja, hogy ő felhatalmazást kapott arra, hogy ítélkezzen mások fölött, akik azt mondják, hogy az Én Nevemben beszélnek. Ez az arrogancia sosem származhat Istentől.

Isten nem kérkedik. Isten nem gőgös. Isten gyengéd, szeretetteljes, ugyanakkor határozott az emberiségnek szóló Útmutatását illetően. Ő sosem adna engedélyt egyik igaz prófétának sem, egyik igaz tanítványnak sem, vagy egyik szent szolgának sem, hogy bántson vagy sértegessen másokat az Én Nevemben.

Óvakodjatok a hamis prófétáktól, akik nem rendelkeznek a Szentlélek Ajándékával, mert ők tévútra fognak vinni titeket. Ők pontosan az ellenkező irányba fognak vezetni benneteket, mint az az út, melyet Én jelöltem ki mindannyiatok számára.

Jézusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2013 májusi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Tags: ,

Comments are closed.

 


Imahadjárat (148) Jöjj segítségemre!
2014. május 3. szombat, 15.50

Imahadjárat (148) Jöjj segítségemre!

„Ó, Jézusom, segíts meg engem nagy gyötrelmem közepette. Végy engem Karjaidba, és vigyél engem Szíved Menedékébe. Töröld le könnyeimet. Csillapítsd le elszántságomat. Vidíts fel engem, és tölts el engem a Te Békéddel. Kérlek, teljesítsd ezt a különleges kérésemet (említsd meg itt…). Jöjj segítségemre, hogy kérésem meghallgatásra találjon, és hogy életem békés lehessen, egységben Veled, drága Uram. Ha azonban kérésem mégsem teljesülhet, tölts el engem a Kegyelemmel, hogy elfogadjam azt, hogy a Te Szent Akaratod lelkem javát szolgálja, és hogy kedves és kegyes szívvel mindörökké hűséges maradjak a Te Igédhez. Ámen.”

JézusotokTeljes üzenet - A kérjetek és kaptok – nem egy üres ígéret a Részemről

 Imahadjárat kiemelten fontos imái

 (24) Teljes búcsú a teljes bűnbocsánatért 

(26) Imádkozzátok a Rózsafüzért, hogy segítsetek megmenteni a nemzeteteket

(33) Álljatok fel most, és fogadjátok el az Élő Isten Pecsétjét

(43) Mentsd meg a Lelkeket a Nagyfigyelmeztetés alatt

(55) Felkészülés a Nagyfigyelmeztetésre

(60) Ima a családok - Nagyfigyelmeztetés során történő - megtéréséért