RSS
 

Isten, az Atya: Én megígértem a világnak az Igazság Könyvét, és Én sosem vonom vissza Szent Szavamat

05 jún

2013. május 26. vasárnap, 14.45

Drága leányom, szeretett Gyermekeim jelenleg össze vannak zavarodva. Szeretném nekik elmondani – különösen azoknak, akik kételkednek ezekben a neked adott Isteni Üzenetekben -, mivel Szeretem őket, hogy ne féljenek.

A félelem kétkedést szül. A kétkedés zavart kelt. A zavar nyugtalanságot eredményez, és végül vakká váltok az Igazságra. Az Igazságot sohasem könnyű elfogadni, mert az Igazság feltárja a jót, rosszat egyaránt. Senki sem akarja hallani a rosszat, és ahelyett, hogy elfogadnák az Óhajaim révén a világnak adott útmutatást, az emberiség inkább meglapul félelmében.

Én azért küldöm el Prófétáimat, hogy emlékeztessen benneteket Végtelen Szeretetemre, melyet minden egyes drága Gyermekem iránt érzek. Továbbá azért Küldöm őket, hogy figyelmeztessenek azokra az akadályokra, melyet a gonosz állít elétek, hogy elragadjon Tőlem benneteket. Amikor ezeket a dolgokat kinyilatkoztatom, ezt nem azért teszem, hogy felzaklassalak benneteket, hanem, hogy megmentselek titeket, és megóvjalak benneteket minden veszedelemtől.

Az Igazság, mely a Szent Könyvben, a Bibliában adatott nektek, értetek van, hogy lássátok. Ne tegyétek azt, hogy fogjátok, és megalkotjátok a saját verziótokat, mert nem az az Én Óhajom, hogy elferdítsétek az Igazságot. Én megígértem a világnak az Igazság Könyvét, és Én sosem vonom vissza Szent Szavamat. Ezt azért Adom most nektek, hogy összegyűjthessem Gyermekeimet a világ minden szegletéből. Ellenségeim megpróbálják megakadályozni az Igazság Könyvébe foglaltak terjedését. Ne engedjétek nekik, hogy eltérítsenek benneteket, mert ha ez bekövetkezik, el fognak veszni a lelkek Számomra.

Legyetek hálásak, hogy Én, a ti szeretett Atyátok, ezt a rendkívüli Ajándékot adom nektek, mivel szükségetek lesz az Útmutatásomra, különösen jelenleg, amikor az Antikrisztust be fogják most mutatni a világ szeme láttára. Az Igazság Könyve által meg fogjátok látni, hogyan védjétek meg lelketeket a fertőzéstől, mellyel az Antikrisztus tervezi a világot sújtani. Minden védelem, melyet jelenleg kaptok, azért van, hogy segítsen megmenteni, nemcsak a saját lelketeket, hanem több milliárd lelket.

A Maradék Hadsereg meg fogja kapni a legnagyobb hatalmat a fenevad legyőzésére. A Maradék Hadsereg elég erős lesz ahhoz, hogy ezt véghezvigye, ezért soha ne érezzétek elcsüggedtnek magatokat, amikor Ellenségeim megpróbálnak megakadályozni benneteket abban, hogy gyarapodjatok szerte, minden nemzetben. Véget vetek majd Ellenségeim hatalmának, és azok, akik gyengék, és elfogadják a hazugságokat, melyeket nemsokára Fiam Nevében mutatnak be nekik, el fognak veszni Számomra. Egyedül az Irántam és szeretett Fiam, Jézus Krisztus iránt érzett szeretetetek által, valamint a Szentlélek Ereje által menekülhet meg az összes Gyermekem.

Én minduntalan védelmezni foglak benneteket, és őrködöm felettetek. Emeljétek fel lelketeket Hozzám, Fiam iránti hűségetek által, és el fogjátok nyerni a Legdicsőségesebb Ajándékot, Új Paradicsomomat.

Senki sem akadályozhat meg benneteket abban, hogy jogot formáljatok a benneteket megillető Örökségre. Senki sem akadályozhat meg benneteket abban, hogy harcoljatok valamennyi Gyermekem lelkekért, mert folyamatosan megkapjátok a szükséges Kegyelmeket ahhoz, hogy megmentsétek még azok lelkét is, akik a legjobban bántanak Engem. Szeretlek benneteket, gyermekek. Várom válaszotokat erre a Mennyei Hívásra.

Szeretett Atyátok

A Magasságos Isten

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2013 májusi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Tags: ,

Comments are closed.