RSS
 

Én, az Isten Anyja, meg fogom semmisíteni a gonosz hatalmát azok szívében, akik hívnak engem

05 jún

2013. május 26. vasárnap, 14.10

Gyermekem, sosem szabad azokra hallgatnod, akik megpróbálnak megállítani téged eme Szent Küldetésben. Fontos, hogy maradj egységben szeretett Fiammal, és tudd, hogy folyamatosan gyarapodni fognak azok a hangok, akik istenkáromlásokat beszélnek Fiam ellen. A szájukból ömlő gyűlölet, nem ellened szól, hanem Fiam Szent Szava ellen. Azok, akik a legjobban bántják őt, azok, akik azt állítják, hogy szeretik Őt, de akik most mégis elutasítják Őt, amint Isten választott prófétái által Beszél.

Azok, akik arra használnak engem, a Szent és Szeplőtelen Istenanyát, hogy mögém rejtőzve, trágár káromkodásokat harsogjanak, a nagy bánat könnyeivel árasztanak el engem.  Olyannyira megkeményedett a szívük, és olyannyira tele vannak haraggal, hogy a szívükben lévő, ezen Üzenetek iránti gyűlölet sokakat meg fog döbbenteni. Azoknak – akik azt hiszik, hogy ők Isten Igéjét védelmezik, és akik elutasítják azokat, akik az Ő Nevében jönnek – nem szabad elítélniük azokat, akik gyűlöletet tanúsítanak mások iránt, vagy rágalmaznak másokat az Ő Nevében. Amikor ez történik, és amikor azok, akik prófétának vallják magukat így tesznek, legyetek tudatában annak, hogy ezek az elkeseredett támadások nem Istentől jönnek, hiszen az lehetetlen lenne.

Én, az Isten Anyja, meg fogom semmisíteni a gonosz hatalmát azok szívében, akik hívnak engem. Ha ők nem hívnak engem, akkor én nem tudok segíteni nekik. Én, mint Társmegváltó, sosem tudnám megtagadni az Igazságot, melyet Fiam szeretne kinyilatkoztatni a világnak. Én Fiam iránt tartozom kötelességgel. Én sosem mondanám azt nektek, hogy utasítsátok el, vagy ítéljétek el a gonoszt, aztán meg becsapnálak benneteket azt állítván, hogy az Isten Anyja vagyok.

Akik azt állítják, hogy tisztelnek engem Legszentebb Rózsafüzérem által, majd gonosz dolgokat mondanak Fiamról, hazugságoknak beállítván Üzeneteit, azok megsértik Fiamat, engem pedig meggyaláznak. Legszentebb Rózsafüzérem, lassan és szívből imádkozva, meg fogja nyitni szívetek eme Küldetés Igazságára. Soha nem szabad feladnotok a reményt, még akkor sem, ha nem kaptátok meg a megkülönböztetés Adományát. Meg fogjátok kapni, ha kértek engem, hogy szenteljem lelketeket Fiam gondoskodásának. Ha ezt megteszitek, egyszerű és alázatos lélekkel, Fiam meg fog jutalmazni benneteket a Szentlélek Adományával.

Gyermekek, nem szabad bántanotok Fiam prófétáit, még akkor sem, ha nem hisztek nekik. Maradjatok csendben, és imádkozzatok értük. Ha elutasítjátok Fiam prófétáit, Ő nem fogja ezt felróni nektek. Ha azonban ti azt állítjátok, hogy az Ő – igaz prófétáknak adott – Szent Szava a gonosztól való, akkor borzasztóan fogtok szenvedni.

Őrizzétek meg a nyugalmatokat gyermekek, és teljes mértékben vessétek bizodalmatokat Fiamba. Bízzátok magatokat az Ő Irgalmára, és Ő vezetni fog benneteket, és elnyeritek majd a békét. Menjetek, drága gyermekeim, abban a biztos tudatban, hogy Fiam szeret benneteket. Ő megbocsát minden léleknek, Ő megbocsát minden bűnt, kivéve az örök bűnt – a Szentlélek káromlását.

Szeretett Édesanyátok

Az Üdvösség Anyja

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2013 májusi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Tags: ,

Comments are closed.

 


Imahadjárat (148) Jöjj segítségemre!
2014. május 3. szombat, 15.50

Imahadjárat (148) Jöjj segítségemre!

„Ó, Jézusom, segíts meg engem nagy gyötrelmem közepette. Végy engem Karjaidba, és vigyél engem Szíved Menedékébe. Töröld le könnyeimet. Csillapítsd le elszántságomat. Vidíts fel engem, és tölts el engem a Te Békéddel. Kérlek, teljesítsd ezt a különleges kérésemet (említsd meg itt…). Jöjj segítségemre, hogy kérésem meghallgatásra találjon, és hogy életem békés lehessen, egységben Veled, drága Uram. Ha azonban kérésem mégsem teljesülhet, tölts el engem a Kegyelemmel, hogy elfogadjam azt, hogy a Te Szent Akaratod lelkem javát szolgálja, és hogy kedves és kegyes szívvel mindörökké hűséges maradjak a Te Igédhez. Ámen.”

JézusotokTeljes üzenet - A kérjetek és kaptok – nem egy üres ígéret a Részemről

 Imahadjárat kiemelten fontos imái

 (24) Teljes búcsú a teljes bűnbocsánatért 

(26) Imádkozzátok a Rózsafüzért, hogy segítsetek megmenteni a nemzeteteket

(33) Álljatok fel most, és fogadjátok el az Élő Isten Pecsétjét

(43) Mentsd meg a Lelkeket a Nagyfigyelmeztetés alatt

(55) Felkészülés a Nagyfigyelmeztetésre

(60) Ima a családok - Nagyfigyelmeztetés során történő - megtéréséért