RSS
 

Azok, akik indulatosan lekiabálják Szavamat, és azt állítják, hogy Az a sátántól ered, a fenevaddal fognak lakni az örökkévalóságig

03 jún

2013. május 24. péntek, 21.50

Szeretett leányom, Hangom mindenütt, minden helyen hallható, és így minden, Isten imádásának szentelt templomban szakadás lesz. Habár sokan hódolattal adóznak Nekem, Tanításaimnak, Egyházamnak, de amikor ők meghallják Hangomat, amint Az figyelmet követel most, be fogják fogni fülüket.

Hangom süket fülekre és makacs lelkekre fog találni. Hangomat, Szavamat és Hívásomat dühösen el fogják utasítani, és fröcsögni fognak ellene, üldözvén Engem még utoljára a Földön. Ez az utolsó hívás, hogy Isten gyermekeit Keblemre vonjam még a Második Eljövetelem előtt, és mégis sokan, akik össze vannak zavarodva a démonok által terjesztett hazugságok által, el fognak fordulni, és el fogják utasítani Irgalmamat.

Újfent el fognak utasítani azok, akik Isten Házában tartózkodnak, a papok és mindazok, akik nem fogadják el az Igazságot. A Nevem elleni végső sértés hamarosan látható lesz mindannyiatok által. Ti, akik eltakarjátok a szemeteket, és bekötött szemmel jártok, végül meg fogjátok látni az Igazságot, ahogyan az most nektek adatik.

Én nem idézhetek elő szakadást Egyházamban, mert azzal saját Magamat tagadnám meg. Testem maga az Egyház, és Az nem halhat meg soha, ugyanakkor Egyházam-béliek lesznek azok, akik el fognak utasítani Engem. Ahogyan első alkalommal elutasítottak Engem, ugyanúgy megpróbálnak majd ezúttal elpusztítani Engem, mielőtt még Eljövök, hogy elhozzam az emberiségnek megígért végső üdvösséget.

Az ember gyarló. Az ember tudatlan, és nem méltó Irgalmamra. Az ember makacs. Az embernek megadatott az Igazság a földön töltött Időm alatt, de továbbra sem érti Ígéretemet. Második Alkalommal való újbóli Eljövetelemet utolsó Prófétám elutasítása fogja kiváltani. A próféta, aki azért küldetett, hogy lelkeket felkészítése érdekében Isten végső Szavát közvetítse felétek, kegyetlenül fog szenvedni. Én, Jézus Krisztus vagyok az, akit ti rágalmaztok, amikor kigúnyoljátok az Isten prófétájának adott Szent Szavamat (Üzenetemet). Az Isten Szava (Üzenete) – mely azért adatik nektek, hogy felkészítsen benneteket az Antikrisztus elleni harcra – az, amit ti elutasítotok. Ezáltal lelkeket tesztek tönkre. Megakadályozzátok ezeket a lelkeket abban, hogy bebocsátást nyerjenek Paradicsomomba.

Azok, akik gonosz dolgokat mondanak Üzeneteimről, nem igazolhatják haragjukat, dühüket, sem logikájukat, mert azok hemzsegnek a tévedésektől, melyek a gőg bűnéből fakadnak. Hamarosan nehéz lesz megkülönböztetni az Igazságot az új világszervezet hazugságaitól, mely be fogja mutatni a pogány új világvallást. 

Ha nem hallgattok most Rám, akkor erőszakkal rá fognak kényszeríteni benneteket arra, hogy fogadjátok el ezt a gonosz alternatívát. Ez csillogó arany külsőbe lesz öltöztetve. Ez mindenki által csodált lesz, le fogja nyűgözni még a legbuzgóbbakat is közületek, és el fogja ferdíteni az Irántam való hűségeteket. Ez az a vallás, amely meg fogja téríteni az ateistákat, elhitetvén velük egy nagy hazugságot. Nem lesz békességük azoknak, akik ezt a pogány utálatosságot követik. Félelem és egymás iránti gyűlölet fog mutatkozni, melynek során testvér-testvér ellen harcol, és az emberiség két részre oszlik majd. Az egyik fele el fogja fogadni az elferdített igazságot eme új világvallás által, mely több egyház és hitfelekezet felett fog uralkodni, valamint a Katolikus Egyház nagy része felett. A másik fele azokból fog állni, akik őszintén szeretnek Engem, és akik hűek maradnak majd az Igazságoz.

Ha nem fogadjátok el az Igazságot – a Szent Bibliába foglalt Igazságot -, akkor hazugságban fogtok élni. Nem lesz szeretet Irántam a lelketekben, ha elfogadjátok azokat a hazugságokat, melyekkel etetnek majd benneteket.

És habár Szavam eretnekségnek tűnhet ma, ahogy Földön töltött Időm során is, sokan közületek habzsolni fogjátok ezeket az Üzeneteket, amikor majd éhezitek az Igazságot, amikor az Antikrisztus fogja irányítani nemzeteiteket. Hason fogtok csúszni, és Utánam fogtok kiáltani. Ti, akik káromoltok Ellenem, ki akarjátok majd vágni nyelveteket, amikor majd ráeszméltek arra, hogyan bántottatok Engem szavaitokkal. Én türelmesen várom ezt a napot, de ha Elém álltok, megakadályozván Engem abban, hogy elérjem a lelkeket, akkor Én le fogok sújtani rátok. Ha továbbra is káromoltok Ellenem, azáltal, hogy Üzeneteimet az ördög művének állítjátok be, akkor sohasem nyertek bocsánatot. Mert ez a legnagyobb bűn Isten ellen.

Ne feledjétek, Én azért jövök Isten gyermekeihez eme végső alkalommal, hogy beteljesítsem Atyám Szövetségét. Most már be tud teljesedni az Ő Akarata, amint a Mennyben, úgy a Földön is. Egyikőtök sem akadályozhatja meg azt, hogy ez végbemenjen. Még ha néhányan gyűlöltök is Engem, egyikőtök sem tudja megakadályozni Második Eljövetelemet. Azok, akik indulatosan lekiabálják Szavamat, és azt állítják, hogy Az a sátántól ered, a fenevaddal fognak lakni az örökkévalóságig.

Jézusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2013 májusi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Tags: ,

Comments are closed.