RSS
 

Amikor az Új Jeruzsálem harsonaszóra leszáll a földre, fénybe borul majd az ég, és elnémul majd minden

19 jún

2013. június 9. vasárnap, 23.15

Szeretett leányom, a kín, melyet most fizikai értelemben élsz át, azon lelkek megmentésének érdekében van, akik olyannyira eltávolodtak Tőlem, hogy ha te, mint egy áldozati lélek, nem ajánlanád fel ezt Nekem, ők örökre elvesznének Számomra. Mindig gondolj arra, hogy mennyire fáj az Nekem, és hogy mennyire összetöri az a Szívemet, amikor akár csak egy lelket is elveszítek.

Az emberiség iránti Szeretetem változatlan, mert semmi sem akadályozhat meg Engem abban, hogy szeressek minden egyes drága lelket. Oly nagyon szeretem őket, hogy soha nem érnek véget azok az Ajándékok, melyeket neked adtam, leányom, hogy úgy láthatod Isten minden gyermekét, ahogyan Ő látja őket, a szív tisztaságával. Ezért szenvedsz oly nagyon, Kislányom. Nem azok miatt szenveded el ezeket az újabb testi megpróbáltatásokat, akiknek dühe bánt téged, hanem azon lelkek miatt, akik rettenetes sötétségben vannak, és akiknek a sorsa megrémít téged.

Kérlek, értsd meg, hogy amikor türelmetlen és zaklatott vagy ezek miatt a gyötrelmes megpróbáltatások miatt, ezek semmik ahhoz a mérhetetlen szenvedéshez képest, mely azokra a lelkekre vár, akiket el fog ragadni a fenevad. Ez semmit sem jelent, ha összehasonlítjuk azokkal a lelkekkel, akiknek a Tisztítótűz fájdalmas kínszenvedését kell elviselniük. Annyira eltörpül majd mindez számodra, amikor látod, ahogyan Én kiszakítom a fenevad gonosz markából azokat a lelkeket, akik máskülönben nem lennének képesek kiszabadítani magukat.

Leányom, bármennyire fájdalmas is ez a szenvedés, ez már nem fog számítani, amikor Én egyesítem Isten gyermekeit, amikor a Legdicsőségesebb Paradicsom leszáll ama Nagy Napon. Amikor az Új Jeruzsálem harsonaszóra leszáll a földre, fénybe borul majd az ég, és akkor elnémul majd minden, még mielőtt felzeng az angyalok hangja, kiknek éneke megérint majd minden lelket, még a végső pillanat előtt. Ez lesz az utolsó óra, amikor Én eljövök Ítélni élőket és holtakat.

Jézusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2013 júniusi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Comments are closed.

 


Imahadjárat (148) Jöjj segítségemre!
2014. május 3. szombat, 15.50

Imahadjárat (148) Jöjj segítségemre!

„Ó, Jézusom, segíts meg engem nagy gyötrelmem közepette. Végy engem Karjaidba, és vigyél engem Szíved Menedékébe. Töröld le könnyeimet. Csillapítsd le elszántságomat. Vidíts fel engem, és tölts el engem a Te Békéddel. Kérlek, teljesítsd ezt a különleges kérésemet (említsd meg itt…). Jöjj segítségemre, hogy kérésem meghallgatásra találjon, és hogy életem békés lehessen, egységben Veled, drága Uram. Ha azonban kérésem mégsem teljesülhet, tölts el engem a Kegyelemmel, hogy elfogadjam azt, hogy a Te Szent Akaratod lelkem javát szolgálja, és hogy kedves és kegyes szívvel mindörökké hűséges maradjak a Te Igédhez. Ámen.”

JézusotokTeljes üzenet - A kérjetek és kaptok – nem egy üres ígéret a Részemről

 Imahadjárat kiemelten fontos imái

 (24) Teljes búcsú a teljes bűnbocsánatért 

(26) Imádkozzátok a Rózsafüzért, hogy segítsetek megmenteni a nemzeteteket

(33) Álljatok fel most, és fogadjátok el az Élő Isten Pecsétjét

(43) Mentsd meg a Lelkeket a Nagyfigyelmeztetés alatt

(55) Felkészülés a Nagyfigyelmeztetésre

(60) Ima a családok - Nagyfigyelmeztetés során történő - megtéréséért