RSS
 

A hazugságok nagyon gyakran jó dolgoknak álcázva jönnek

16 jún

2013. június 6. csütörtök, 16.00

Szeretett leányom, mennyire Szeretném, hogy a szeretet megsokszorozódjon a világban, mert akkor az ember őszintén szeretné a felebarátját, ahogy azt Atyám meghagyta, és nem lennének háborúk.

A háborúkat az Egy Igaz Istenbe vetett hit hiánya eredményezi. A háborúkat a félelem, a gyűlölet és a gőg okozza, melyek mindegyikét a sátán hatalma gerjeszti. Ahogy egyre több ember elfordul az Istentől, és elutasítja annak szükségességét, hogy felkészítsék lelküket a dicsőséges örök életre, hatalmas hibát követnek el.  Ha nem látják az Igazságot, akkor hajlamosak elhinni a hazugságokat. A hazugságok nagyon gyakran jó dolgoknak álcázva jönnek. Ezek kívánatos tetteknek, jogos cselekedeteknek és élvezetnek vannak álcázva, valamint alternatíváinak mindannak, ami természetes.

Maga a gonosz nemigen látható, mert a sátán nem ily módon tervezi az emberiség elleni megtévesztését. Ő, a gonosz, akinek mesterkedései a gyenge lelkek szavaiban, tetteiben és cselekedeteiben látható, nagyon figyel arra, hogy soha ne fedje fel magát. Azon szegény lelkeken keresztül, akiket ő megfertőz, törődőnek, kedvesnek tűnik, és mindig vonzó látszatot kelt. Ravaszul, kísértés által, gonosz tettek elkövetésébe viszi bele az embereket, azáltal, hogy kihasználja a legsebezhetőbb gyengeségeiket. Miközben ő általában az érzékek által csábít, hatni fog azokra is, akik a hitükben keresik az Igazságot. Ez az, amikor ő, a sátán, egy olyan csapdába csalja a lelkeket, melyben ők jónak fogadják el a rosszat.

Csak később – amikor már kellemetlenül és nyugtalannak érzik magukat – fogják érezni azt, hogy itt valami nincs rendjén. Addigra már gyűlölet és egyfajta semmibe vevés fog mutatkozni a lelkükben felebarátaik iránt. Aztán azt fogják hinni, hogy azok a cselekedetek, melyeknek Isten Nevében nekifognak, de amelyek sértik Istent, Isten Dicsőségére vannak.

Amikor Isten nevében szítanak háborút, a világ hadseregei rendszerint nem Istennek adóznak tisztelettel. Amikor nemzeteket mészárolnak le, miközben azt állítják, hogy ők tisztelik Istent, eltávolodnak Istentől, és a fenevad oldalára állnak.

A fenevad az emberiség elpusztítását kétféle módon tervezi jelenleg. Elsősorban az abortusz, a gyilkosság és a háború által pusztítja az életet. Másodsorban földi Egyházamat támadja, hogy megsemmisüljenek mindazok az egyházak, akik Engem, Jézus Krisztust és szeretett Atyámat tisztelik. Ily módon ő lelkeket fog lopni, és megakadályozza őket abban, hogy kövessék az Igazságot, és hogy örököljék Királyságomat.

Jézusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2013 júniusi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Tags: ,

Comments are closed.

 


Imahadjárat (148) Jöjj segítségemre!
2014. május 3. szombat, 15.50

Imahadjárat (148) Jöjj segítségemre!

„Ó, Jézusom, segíts meg engem nagy gyötrelmem közepette. Végy engem Karjaidba, és vigyél engem Szíved Menedékébe. Töröld le könnyeimet. Csillapítsd le elszántságomat. Vidíts fel engem, és tölts el engem a Te Békéddel. Kérlek, teljesítsd ezt a különleges kérésemet (említsd meg itt…). Jöjj segítségemre, hogy kérésem meghallgatásra találjon, és hogy életem békés lehessen, egységben Veled, drága Uram. Ha azonban kérésem mégsem teljesülhet, tölts el engem a Kegyelemmel, hogy elfogadjam azt, hogy a Te Szent Akaratod lelkem javát szolgálja, és hogy kedves és kegyes szívvel mindörökké hűséges maradjak a Te Igédhez. Ámen.”

JézusotokTeljes üzenet - A kérjetek és kaptok – nem egy üres ígéret a Részemről

 Imahadjárat kiemelten fontos imái

 (24) Teljes búcsú a teljes bűnbocsánatért 

(26) Imádkozzátok a Rózsafüzért, hogy segítsetek megmenteni a nemzeteteket

(33) Álljatok fel most, és fogadjátok el az Élő Isten Pecsétjét

(43) Mentsd meg a Lelkeket a Nagyfigyelmeztetés alatt

(55) Felkészülés a Nagyfigyelmeztetésre

(60) Ima a családok - Nagyfigyelmeztetés során történő - megtéréséért