RSS
 

Archive for június 24th, 2013

Isten nem várja el tőletek, hogy időtöket úgy töltsétek, hogy elhanyagoljátok a mindennapi dolgokat, vagy azt az időt, amit a családdal és a barátokkal töltötök

24 jún

2013. június 14. péntek, 23.50

Hőn szeretett leányom, amikor egy ember elkezd hinni abban, hogy ő legyőzhetetlen, akkor ő el van veszve.

Oly sokan, akik nem fogadják el azt, hogy a földi élet nem más, mint egy rövid szakasza a Királyságom felé történő lelki utazásuknak, nagyon sok értékes időt vesztegetnek el. Arra az időre utalok, mely Isten által adatik nektek, mely során az Ő Parancsolatai szerint kell élnetek, ha ki akarjátok vívni az Örök Életet. Ha nem fogadjátok el Istent, akkor elszakítjátok magatokat Tőle. Ha ezt teszitek, életeteknek vége szakad majd, és így az Örök Élet Ajándéka helyett, életetek befejeződik, amikor meghaltok ebben az életben. Ne vesztegessétek az időt – mely ebben az életben adatik nektek – azzal, hogy azt haszontalanságok hajszolására fordítjátok.

Isten nem várja el tőletek, hogy időtöket úgy töltsétek, hogy elhanyagoljátok a mindennapi dolgokat, vagy azt az időt, amit a családdal és a barátokkal töltötök. Ez nem jelenti azt, hogy ha élvezitek a földi élet gyümölcseit, akkor nem követhetitek az Úr útjait. Követhetitek.

Leányom, szeretném, ha tudnád, hogy nagy a zavar az emberiség iránti Óhajaimat illetően, amikor is azt Szeretném, hogy kövessék Tanításaimat.

A nevetés jó. A társaság fontos. Élvezni egy örömteli életet jó, ha alázatot és hálát tanúsítotok Isten iránt, és köszönetet mondotok még a legkisebb örömökért is. Bármilyen Adomány, melyet ebben az életben kaptok mások javát szolgálandó, csak Istentől jöhet. Fontos szerepet fog játszani lelketek üdvösségében az, hogy miként éltek ezekkel az Adományokkal, amikor az Isten által nyújtott Adományok megosztásra kerülnek másokkal. Egyeseknek hatalmas tehetség adatik, de minden lélek Adományokkal születik. Ezek arra szolgálnak, hogy segítsenek nektek másoknak segíteni. Azoknak, akik úgy születtek, hogy tehetségük van az üzlethez, kötelességük gondoskodni arról, hogy az jó célra legyen felhasználva, mások javát szolgálva. Mások arra használják Adományaikat, hogy felebarátaikkal törődjenek, és örömet vigyenek más emberek életébe. És aztán vannak azok a lelkek, akik szenvednek. Az ő szenvedésük szintén egy Adomány, mert ők segítenek majd megmenteni mások lelkét, és ez által el fogják nyerni a legnagyobb Ajándékot – az Örök Életet.

Az élet Isten által adatik, egyetlen okból. Hogy Megdicsőítse Istent, és arra ösztönözze az Ő gyermekeit, hogy egyesüljenek Vele végül, amikor az élet megváltozik majd. Isten gyermekei felkészítés alatt állnak erre a változásra, amikor végül övék lesz az Ádámnak és Évának megígért dicsőséges Örök Élet.

Fontos, hogy próbáljatok sok szeretetet és együttérzést tanúsítani egymás iránt, éppúgy, ahogyan elvárnátok, hogy Én bánjak veletek, amikor eljövök Ítélni. Minden nap meg kell kérdeznetek magatoktól, minden cselekedetek alkalmával, vajon ez megörvendeztetné-e Istent? Eleget teszek azért, hogy megtartsam Isten Parancsolatait? Megszegem Isten Törvényeit, és ha igen, mik lesznek a következmények?

Ha nem törődtök mások szükségleteivel, akkor a ti szükségleteitek is hanyagolva lesznek. Ha előre megfontolt szándékkal megbántjátok Isten bármely gyermekét, akkor szenvedni fogtok. Ha megölitek Isten akár csak egy gyermekét is, akkor nem lesz életetek. Annak ellenére, hogy a földi élet sok szeretetet, örömet és reményt nyújt, tele van megpróbáltatásokkal. Szembe kell nézni minden megpróbáltatással, és el kell fogadnotok, hogy ez Isten tervének a része, Gyermekei megtisztításában.

Amikor a nélkül élitek életeteket, hogy elismernétek Istent, akkor saját vágyaitokhoz illeszkedő életet éltek. Ha nem állítjátok fel azt az értékrendet, melyet Isten határozott meg, el fogjátok veszteni az utat. Ha olyan messzire tévelyedtek, hogy már nem tudjátok megtalálni a visszavezető utat, akkor imádkoznotok kell Isten Kegyelméért, hogy segítsen nektek.

Minden egyes Istenhez intézett kérés – ha az lelketek javát és szeretteitek szükségleteit szolgálja – minden esetben meghallgatásra talál.

Jézusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2013 júniusi üzenetek, Maria Divine Mercy