RSS
 

Archive for június 5th, 2013

Isten, az Atya: Én megígértem a világnak az Igazság Könyvét, és Én sosem vonom vissza Szent Szavamat

05 jún

2013. május 26. vasárnap, 14.45

Drága leányom, szeretett Gyermekeim jelenleg össze vannak zavarodva. Szeretném nekik elmondani – különösen azoknak, akik kételkednek ezekben a neked adott Isteni Üzenetekben -, mivel Szeretem őket, hogy ne féljenek.

A félelem kétkedést szül. A kétkedés zavart kelt. A zavar nyugtalanságot eredményez, és végül vakká váltok az Igazságra. Az Igazságot sohasem könnyű elfogadni, mert az Igazság feltárja a jót, rosszat egyaránt. Senki sem akarja hallani a rosszat, és ahelyett, hogy elfogadnák az Óhajaim révén a világnak adott útmutatást, az emberiség inkább meglapul félelmében.

Én azért küldöm el Prófétáimat, hogy emlékeztessen benneteket Végtelen Szeretetemre, melyet minden egyes drága Gyermekem iránt érzek. Továbbá azért Küldöm őket, hogy figyelmeztessenek azokra az akadályokra, melyet a gonosz állít elétek, hogy elragadjon Tőlem benneteket. Amikor ezeket a dolgokat kinyilatkoztatom, ezt nem azért teszem, hogy felzaklassalak benneteket, hanem, hogy megmentselek titeket, és megóvjalak benneteket minden veszedelemtől.

Az Igazság, mely a Szent Könyvben, a Bibliában adatott nektek, értetek van, hogy lássátok. Ne tegyétek azt, hogy fogjátok, és megalkotjátok a saját verziótokat, mert nem az az Én Óhajom, hogy elferdítsétek az Igazságot. Én megígértem a világnak az Igazság Könyvét, és Én sosem vonom vissza Szent Szavamat. Ezt azért Adom most nektek, hogy összegyűjthessem Gyermekeimet a világ minden szegletéből. Ellenségeim megpróbálják megakadályozni az Igazság Könyvébe foglaltak terjedését. Ne engedjétek nekik, hogy eltérítsenek benneteket, mert ha ez bekövetkezik, el fognak veszni a lelkek Számomra.

Legyetek hálásak, hogy Én, a ti szeretett Atyátok, ezt a rendkívüli Ajándékot adom nektek, mivel szükségetek lesz az Útmutatásomra, különösen jelenleg, amikor az Antikrisztust be fogják most mutatni a világ szeme láttára. Az Igazság Könyve által meg fogjátok látni, hogyan védjétek meg lelketeket a fertőzéstől, mellyel az Antikrisztus tervezi a világot sújtani. Minden védelem, melyet jelenleg kaptok, azért van, hogy segítsen megmenteni, nemcsak a saját lelketeket, hanem több milliárd lelket.

A Maradék Hadsereg meg fogja kapni a legnagyobb hatalmat a fenevad legyőzésére. A Maradék Hadsereg elég erős lesz ahhoz, hogy ezt véghezvigye, ezért soha ne érezzétek elcsüggedtnek magatokat, amikor Ellenségeim megpróbálnak megakadályozni benneteket abban, hogy gyarapodjatok szerte, minden nemzetben. Véget vetek majd Ellenségeim hatalmának, és azok, akik gyengék, és elfogadják a hazugságokat, melyeket nemsokára Fiam Nevében mutatnak be nekik, el fognak veszni Számomra. Egyedül az Irántam és szeretett Fiam, Jézus Krisztus iránt érzett szeretetetek által, valamint a Szentlélek Ereje által menekülhet meg az összes Gyermekem.

Én minduntalan védelmezni foglak benneteket, és őrködöm felettetek. Emeljétek fel lelketeket Hozzám, Fiam iránti hűségetek által, és el fogjátok nyerni a Legdicsőségesebb Ajándékot, Új Paradicsomomat.

Senki sem akadályozhat meg benneteket abban, hogy jogot formáljatok a benneteket megillető Örökségre. Senki sem akadályozhat meg benneteket abban, hogy harcoljatok valamennyi Gyermekem lelkekért, mert folyamatosan megkapjátok a szükséges Kegyelmeket ahhoz, hogy megmentsétek még azok lelkét is, akik a legjobban bántanak Engem. Szeretlek benneteket, gyermekek. Várom válaszotokat erre a Mennyei Hívásra.

Szeretett Atyátok

A Magasságos Isten

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2013 májusi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Én, az Isten Anyja, meg fogom semmisíteni a gonosz hatalmát azok szívében, akik hívnak engem

05 jún

2013. május 26. vasárnap, 14.10

Gyermekem, sosem szabad azokra hallgatnod, akik megpróbálnak megállítani téged eme Szent Küldetésben. Fontos, hogy maradj egységben szeretett Fiammal, és tudd, hogy folyamatosan gyarapodni fognak azok a hangok, akik istenkáromlásokat beszélnek Fiam ellen. A szájukból ömlő gyűlölet, nem ellened szól, hanem Fiam Szent Szava ellen. Azok, akik a legjobban bántják őt, azok, akik azt állítják, hogy szeretik Őt, de akik most mégis elutasítják Őt, amint Isten választott prófétái által Beszél.

Azok, akik arra használnak engem, a Szent és Szeplőtelen Istenanyát, hogy mögém rejtőzve, trágár káromkodásokat harsogjanak, a nagy bánat könnyeivel árasztanak el engem.  Olyannyira megkeményedett a szívük, és olyannyira tele vannak haraggal, hogy a szívükben lévő, ezen Üzenetek iránti gyűlölet sokakat meg fog döbbenteni. Azoknak – akik azt hiszik, hogy ők Isten Igéjét védelmezik, és akik elutasítják azokat, akik az Ő Nevében jönnek – nem szabad elítélniük azokat, akik gyűlöletet tanúsítanak mások iránt, vagy rágalmaznak másokat az Ő Nevében. Amikor ez történik, és amikor azok, akik prófétának vallják magukat így tesznek, legyetek tudatában annak, hogy ezek az elkeseredett támadások nem Istentől jönnek, hiszen az lehetetlen lenne.

Én, az Isten Anyja, meg fogom semmisíteni a gonosz hatalmát azok szívében, akik hívnak engem. Ha ők nem hívnak engem, akkor én nem tudok segíteni nekik. Én, mint Társmegváltó, sosem tudnám megtagadni az Igazságot, melyet Fiam szeretne kinyilatkoztatni a világnak. Én Fiam iránt tartozom kötelességgel. Én sosem mondanám azt nektek, hogy utasítsátok el, vagy ítéljétek el a gonoszt, aztán meg becsapnálak benneteket azt állítván, hogy az Isten Anyja vagyok.

Akik azt állítják, hogy tisztelnek engem Legszentebb Rózsafüzérem által, majd gonosz dolgokat mondanak Fiamról, hazugságoknak beállítván Üzeneteit, azok megsértik Fiamat, engem pedig meggyaláznak. Legszentebb Rózsafüzérem, lassan és szívből imádkozva, meg fogja nyitni szívetek eme Küldetés Igazságára. Soha nem szabad feladnotok a reményt, még akkor sem, ha nem kaptátok meg a megkülönböztetés Adományát. Meg fogjátok kapni, ha kértek engem, hogy szenteljem lelketeket Fiam gondoskodásának. Ha ezt megteszitek, egyszerű és alázatos lélekkel, Fiam meg fog jutalmazni benneteket a Szentlélek Adományával.

Gyermekek, nem szabad bántanotok Fiam prófétáit, még akkor sem, ha nem hisztek nekik. Maradjatok csendben, és imádkozzatok értük. Ha elutasítjátok Fiam prófétáit, Ő nem fogja ezt felróni nektek. Ha azonban ti azt állítjátok, hogy az Ő – igaz prófétáknak adott – Szent Szava a gonosztól való, akkor borzasztóan fogtok szenvedni.

Őrizzétek meg a nyugalmatokat gyermekek, és teljes mértékben vessétek bizodalmatokat Fiamba. Bízzátok magatokat az Ő Irgalmára, és Ő vezetni fog benneteket, és elnyeritek majd a békét. Menjetek, drága gyermekeim, abban a biztos tudatban, hogy Fiam szeret benneteket. Ő megbocsát minden léleknek, Ő megbocsát minden bűnt, kivéve az örök bűnt – a Szentlélek káromlását.

Szeretett Édesanyátok

Az Üdvösség Anyja

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2013 májusi üzenetek, Maria Divine Mercy