RSS
 

Ne próbáljatok ésszel érvelni, amikor Létezésemet próbáljátok bizonyítani, mert Én nem ebből a világból való Vagyok

09 máj

2013. május 5. vasárnap, 16.15

Szeretett leányom, a Tőlem, Jézus Krisztustól, az Emberfiától való elszakadás gyötrelme sokak számára ismeretlen, de ha eljön a nap, amikor Világosságom meg fog szűnni a vége felé, egyértelművé válik milyen nyomorúságos is a gyötrelem.

Azok, akik ismernek, és szeretnek Engem, tudják, milyen gyötrelmet szül az, amikor a bűn egy válaszfalat képez a bűnös és Isten között.

Azok, akik nem ismernek Engem, és akik elutasítanak Engem, meg fogják tapasztalni ezt az elszakadást az utolsó három nap, azaz a három napos sötétség során, amikor Isten Jelenléte sehol sem lesz található.

Amikor Isten Világossága eltűnik, akkor fogja csak végre megérteni az emberiség, hogy Isten nélkül nincs élet. Csak üresség, pusztaság és sötétség marad.

Én Vagyok a Világosság, melyet az ember keres – anélkül, hogy tudatában lenne – minden egyes nap, minden egyes másodpercében.

Miközben az ember azon igyekszik, hogy békére és boldogságra leljen, próbálja azt meglelni mindenhol, ahol úgy véli, hogy megtalálhatja. A világi anyagi jólét és a test kívánságának hajhászását fogják használni igényeik kielégítésére, melyeket sosem lehet teljesíteni, és olyan hamis vallásokat fognak követni, melyek nagyfokú személyes megelégedettséget ígérnek. Ezek egyike sem hozza el számukra Isten Világosságát.

Még azok – akik szellemi eszközök és tudás révén keresik a válaszokat – sem fognak az általuk keresett békére vagy válaszra lelni, amíg meg nem nyitják szívüket Isten Igaz Szeretetére.

Én mindazokhoz eljövök, akik keresnek Engem. Örömömet lelem a lelkekben, akik buzgó egyszerűséggel csak az Én Szeretetemet keresik. A Szentlélek Ajándékával árasztom el az ilyen embereket. Ahhoz, hogy közelebb kerüljetek Hozzám, teljes mértékben bíznotok kell Bennem. Csak akkor érezhetitek Jelenlétemet, ha lemondotok akaratotokról az Én akaratom javára. Azoknak az embereknek, akik próbálnak megtalálni Engem, de ez nehéz számukra, Én a következőt mondom.

Ne próbáljatok ésszel érvelni, amikor Létezésemet próbáljátok bizonyítani, mert Én nem ebből a világból való Vagyok. Ne tegyétek vakká magatokat az örök élet létezésére. Ez rátok vár, ha csak bízni tudnátok Bennem, és engednétek, hogy Betérhessek szívetekbe és lelketekbe. Én majd felfedem Magam nektek. Csak hívnotok kell Engem. Hamarosan hívnotok kell Engem, mert amikor Jelenlétem elenyészik a földön, lehetetlenség lesz számotokra meglelni Engem, és gyötrő tehetetlenségben fogtok bolyongani, próbálván megtalálni Engem.

Azoknak – akik úgy gondolják, hogy erős a hitük, és akik, úgy hiszik, hogy közel vannak Hozzám – tisztában kell lenniük azzal, hogy milyen hamar el fognak bukni, amikor Én már sehol sem leszek található a jövő tabernákulumaiban. Ha majd eljön az elhagyatottság szörnyű napja, lesz ott kétségbeesett jajgatás, és a fenevad hatalma olyan nagy lesz, hogy sok lélek túl gyenge lesz ahhoz, hogy megőrizze Szent Szavamat.

Kérjétek Segítségemet, és megadatik nektek. Alázatos lélekkel szólítsatok meg Engem, és Én válaszolni fogok nektek. Könyörögve kérjetek Engem, hogy védelmezzelek meg benneteket, és Én beborítalak majd benneteket Drága Véremmel, így semmi sem állíthat meg benneteket az Igazság útján, mely az örök üdvösségre vezet.

Ha azt illetően, hogy hogyan kellene Engem szolgálni, ti a saját értelmezésetek alapján szolgáltok Engem, akkor nagyon vigyázzatok majd. Tegyétek azt, amit Mondtam nektek. Éljétek életeteket Igém szerint, és Én hordozni foglak benneteket. Ha meggyaláztok Engem azáltal, hogy Szent Szavamat úgy használjátok, hogy azzal másoknak szenvedést okoztok, akkor a Tőlem való elszakadás legszörnyűbb kínját fogjátok elszenvedni.

Jézusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2013 májusi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Tags:

Comments are closed.

 


Imahadjárat (148) Jöjj segítségemre!
2014. május 3. szombat, 15.50

Imahadjárat (148) Jöjj segítségemre!

„Ó, Jézusom, segíts meg engem nagy gyötrelmem közepette. Végy engem Karjaidba, és vigyél engem Szíved Menedékébe. Töröld le könnyeimet. Csillapítsd le elszántságomat. Vidíts fel engem, és tölts el engem a Te Békéddel. Kérlek, teljesítsd ezt a különleges kérésemet (említsd meg itt…). Jöjj segítségemre, hogy kérésem meghallgatásra találjon, és hogy életem békés lehessen, egységben Veled, drága Uram. Ha azonban kérésem mégsem teljesülhet, tölts el engem a Kegyelemmel, hogy elfogadjam azt, hogy a Te Szent Akaratod lelkem javát szolgálja, és hogy kedves és kegyes szívvel mindörökké hűséges maradjak a Te Igédhez. Ámen.”

JézusotokTeljes üzenet - A kérjetek és kaptok – nem egy üres ígéret a Részemről

 Imahadjárat kiemelten fontos imái

 (24) Teljes búcsú a teljes bűnbocsánatért 

(26) Imádkozzátok a Rózsafüzért, hogy segítsetek megmenteni a nemzeteteket

(33) Álljatok fel most, és fogadjátok el az Élő Isten Pecsétjét

(43) Mentsd meg a Lelkeket a Nagyfigyelmeztetés alatt

(55) Felkészülés a Nagyfigyelmeztetésre

(60) Ima a családok - Nagyfigyelmeztetés során történő - megtéréséért