RSS
 

Isten, az Atya: Kezdetét vette az emberiség megmentésére irányuló Nagy Beavatkozásom, és Intézkedéseim gyors irama nyilvánvaló lesz mindenki számára

19 máj

2013. május 15. szerda, 16.40

Drága leányom, Isten Lelke oly módon árad a Földre jelenleg, mint eddig még soha.

Annak érdekében, hogy felkészítsem drága Gyermekeimet az Új Paradicsomra, mely rájuk vár, az Igazság Lelkével borítom be őket. Lesznek, akik tárt karokkal fogadják ezt, és hálásak lesznek ezért az áldásért. Mások viszont el fogják utasítani, mert nem fogják megnyitni szívüket.

Kezdetét vette az emberiség megmentésére irányuló Nagy Beavatkozásom, és Intézkedéseim gyors irama nyilvánvaló lesz  mindenki számára.  Az Általam, a ti Mindenható Atyátok által megengedett csodák széles körben terjedni fognak, és beszélni fognak róluk.  Ezek a csodák még több megtérést fognak eredményezni. Majd, ahogy Szeretetem Lelke szétárad, fokozódni fognak a gonosznak és seregének tettei is.

Kezem meg fogja fékezni azok gonosz tetteit, akik háborúval, járvánnyal, emberöléssel, és abortusszal próbálják sújtani Gyermekeimet.  Kezem azokra is le fog sújtani, akik gyötrik szeretett Fiam hűséges követőit, és akik próbálják megszüntetni az Ő Jelenlétét a Szent Eucharisztiában.

Halljátok meg most Hívásomat. Minden Gyermekem Irgalmasságom felé fog vonódni. Azok, akik elutasítják Fiamat, Engem utasítanak el. Azok, akik bántják Fiamat, nem jöhetnek Hozzám. Azok, akik elvetik az Ő tanításait, és elferdítik az Igazságot, ők a Létezésemet tagadják meg. Nem alkothattok saját törvényeket, és egyben engedelmeskedtek is Nekem. A bűn felett sem hunyhattok szemet, miközben arra számítotok, hogy meglátjátok Arcomat.

Ha nem hagy alább a bűn, Én meg fogom büntetni azokat a nemzeteket, akik felelősek a bűnökért, melyek sértenek Engem. Ahogy Szentlelkem egy pillanatra sem torpan meg, úgyszintén Beavatkozásom is szüntelenül folytatódik majd, hogy meggátolja a bűn terjedését.

Mindezek a változások egyazon időben lesznek láthatóak. Nem sokkal azután, hogy Fiam – Egyháza és Tanítványai által – már mindent megtett annak érdekében, hogy elterjedjen az Igazság, eljő a nap, amikor Fiam Nagy Irgalma az emberiségre hull.  Nem sokkal ezt követően eljő az Ítélet Napja.

Készüljetek már most, Gyermekeim, mert bármikor eljöhet az a nap. Csak azok tudnak, és fognak megmenekülni, akik megtartják Parancsolataimat, és akik megbánást tanúsítanak bűneikért.

Szeretett Atyátok

A Magasságos Isten

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2013 májusi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Tags: ,

Comments are closed.

 


Imahadjárat (148) Jöjj segítségemre!
2014. május 3. szombat, 15.50

Imahadjárat (148) Jöjj segítségemre!

„Ó, Jézusom, segíts meg engem nagy gyötrelmem közepette. Végy engem Karjaidba, és vigyél engem Szíved Menedékébe. Töröld le könnyeimet. Csillapítsd le elszántságomat. Vidíts fel engem, és tölts el engem a Te Békéddel. Kérlek, teljesítsd ezt a különleges kérésemet (említsd meg itt…). Jöjj segítségemre, hogy kérésem meghallgatásra találjon, és hogy életem békés lehessen, egységben Veled, drága Uram. Ha azonban kérésem mégsem teljesülhet, tölts el engem a Kegyelemmel, hogy elfogadjam azt, hogy a Te Szent Akaratod lelkem javát szolgálja, és hogy kedves és kegyes szívvel mindörökké hűséges maradjak a Te Igédhez. Ámen.”

JézusotokTeljes üzenet - A kérjetek és kaptok – nem egy üres ígéret a Részemről

 Imahadjárat kiemelten fontos imái

 (24) Teljes búcsú a teljes bűnbocsánatért 

(26) Imádkozzátok a Rózsafüzért, hogy segítsetek megmenteni a nemzeteteket

(33) Álljatok fel most, és fogadjátok el az Élő Isten Pecsétjét

(43) Mentsd meg a Lelkeket a Nagyfigyelmeztetés alatt

(55) Felkészülés a Nagyfigyelmeztetésre

(60) Ima a családok - Nagyfigyelmeztetés során történő - megtéréséért