RSS
 

Ha birtokában vagytok az Igazságnak, akkor fontos, hogy továbbra is terjesszétek Isten Igéjét

09 máj

2013. május 6. hétfő, 18.42

Szeretett leányom, hamarosan kellő vezetést fognak kapni azok, akik – lévén, hogy semmit sem tudnak Igémről - ártatlanok abban, hogy akarattal bántsanak Engem.

Mert mindannyiatoknak – akik ismeritek Igém Igazságát, mely az emberiségnek adatott kétezer évvel ezelőtt – tudnotok kell, hogy míg perpatvar van közöttetek, addig lelkek millió vesznek el jelenleg. Oly sokan, akik halálos bűnt követtek el, azért követték el ezeket a tetteket, mert megfertőzte őket a gonosz. Ha ismernék az örök életre tett Ígéretem Igazságát, sokuk nem venne részt ezekben a tettekben.

Ha birtokában vagytok az Igazságnak, fontos, hogy továbbra is terjesszétek Isten Igéjét. Azáltal tegyétek ezt, hogy szeretetet és tiszteletet tanúsítotok mások élete iránt. Ez azt jelenti, hogy megtartjátok Atyám Parancsolatát: „Ne ölj!”. Aztán a ti feladatotok annak biztosítása, hogy az emberi élettel tisztelettel bánjanak, Isten Dicsőségében.

Emlékeztetnetek kell másokat az örök élet Ajándékára, akkor, amikor látjátok, hogy szükségük van a segítségetekre azoknak, akik tagadják Istent. Segítségetek, imátok és útmutatásotok által, megmentheti ezeket a lelkeket. Nagyon sok időtöket kell igénybe vennem, szeretett Követőim. Időtöket illetően, legyetek nagylelkűek a lelkek megmentésében.  Kérlek, továbbra is imádkozzátok Imahadjáratom Imáit, mert elveszett lelkek millióinak Ígérek megtérést, amikor imádkozzátok azokat.

Ne hagyjátok, hogy eltérítsenek benneteket a gonosz támadásai, aki továbbra is beárnyékolja majd ezeket az Üzeneteket. Ezeket a támadásokat a maguk valójában tekintsétek, azaz a sátán és minden gonosz lélek általi támadásnak, akik körüljárnak a Földön, hogy megakadályozzák Isten gyermekeit abban, hogy elnyerjék a dicsőséges örökséget, mely rájuk vár.

Továbbá arra kérlek benneteket, hogy legyetek nagylelkűek, és imádkozzatok azokért, akik Ellenem fordulnak eme utolsó földi Küldetésem során, a Nagy Nap előtt.

Jézusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2013 májusi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Tags:

Comments are closed.

 


Imahadjárat (148) Jöjj segítségemre!
2014. május 3. szombat, 15.50

Imahadjárat (148) Jöjj segítségemre!

„Ó, Jézusom, segíts meg engem nagy gyötrelmem közepette. Végy engem Karjaidba, és vigyél engem Szíved Menedékébe. Töröld le könnyeimet. Csillapítsd le elszántságomat. Vidíts fel engem, és tölts el engem a Te Békéddel. Kérlek, teljesítsd ezt a különleges kérésemet (említsd meg itt…). Jöjj segítségemre, hogy kérésem meghallgatásra találjon, és hogy életem békés lehessen, egységben Veled, drága Uram. Ha azonban kérésem mégsem teljesülhet, tölts el engem a Kegyelemmel, hogy elfogadjam azt, hogy a Te Szent Akaratod lelkem javát szolgálja, és hogy kedves és kegyes szívvel mindörökké hűséges maradjak a Te Igédhez. Ámen.”

JézusotokTeljes üzenet - A kérjetek és kaptok – nem egy üres ígéret a Részemről

 Imahadjárat kiemelten fontos imái

 (24) Teljes búcsú a teljes bűnbocsánatért 

(26) Imádkozzátok a Rózsafüzért, hogy segítsetek megmenteni a nemzeteteket

(33) Álljatok fel most, és fogadjátok el az Élő Isten Pecsétjét

(43) Mentsd meg a Lelkeket a Nagyfigyelmeztetés alatt

(55) Felkészülés a Nagyfigyelmeztetésre

(60) Ima a családok - Nagyfigyelmeztetés során történő - megtéréséért