RSS
 

Azok, akik követték Isten Igéjét, melyet az Előttem járó próféták fektettek le, ők voltak az elsők, akik arcul köptek Engem

19 máj

2013. május 14. kedd, 21.00

Szeretett leányom, azon Tanítványaimnak – akik szenvednek, amiért hisznek ezekben a Mennyből jövő Üzenetekben – Én a következőt mondom.

Annak ellenére, hogy nehéz a szenvedésetek, tudnotok kell, hogy meg vagytok áldva Ajándékommal, melyet azért kaptatok, hogy segítsen felnyitni a szemeteket az Igazságra. A durva bánásmódot, melyet el kell viselnetek az Én Nevemben azért, mert hűségesek vagytok ezekhez az Üzenetekhez, a hozzátok közel állóktól fogjátok kapni. Különösen azon sok felszentelt Szolgám fog a leginkább felzaklatni benneteket, akik nem hajlandók keresni Engem ezen Szent Szavamon keresztül. Rágalmazni, becsmérelni, provokálni, bírálni és gúnyolni fognak benneteket, miközben ezek az emberek azt állítják, hogy az Én Szent Nevemben beszélnek.

El kell viselnetek ezt a gyötrelmet, ahogy az Én apostolaimnak és tanítványaimnak is el kellett viselniük azt. Földi Időm alatt Én ki voltam taszítva az Isten Templomából. Tanítványaimat figyelmeztették, hogy tartsák távol magukat Tőlem, különben a Templomból való kitaszítás vár rájuk, ha Velem látják őket. Amikor Szent Szavamat szólták, és Tanításaimat terjesztették, megfenyegették őket, sőt néhány esetben meg is korbácsolták őket. Látványosságot csináltak belőlük. Azok, akik követték Isten Igéjét, melyet az Előttem járó próféták fektettek le, ők voltak az elsők, akik arcul köptek Engem. Dühüket az a tény váltotta ki, hogy Én az Igazságot szóltam, és ők nem akarták hallani az Igazságot. Megrémisztette őket az Igazság, és kellemetlenül érezték magukat az Igazságtól.

Mennybemenetelemet követően, sokan, akik a Templomokban imádkoztak, gyűlölték Apostolaimat, akiket eltöltött a Szentlélek Ereje. És annak ellenére, hogy szenvedésük iszonyatos volt, és jelenlétükben hangosan üvöltöttek az ellenzéki hangok, ez mind nem számított.

Semmi sem állíthatja meg Szavam (Üzenetem) terjedését. Nem lesz elég hangos hang. Nem lesz elég hiteles érv. Nem lesz elég erős gyűlölet. Hatalmamat lehetetlenség legyőzni. Szentlelkem lelkek milliárdjait fogja Új Paradicsomom biztonságába vonzani. Minden elégedetlenkedő hang le lesz csillapítva, és minden ellenállás el lesz fojtva, mert Atyám beavatkozása biztosítani fogja, hogy a tüskebokrok és sziklatömbök, melyek szanaszét hevernek az Igazság Útján, kiirtódjanak majd.

Csak az Én Hangom marad. Ez lesz a Hatalom egyetlen Hangja, mely fennmarad, és akkor eljő a Nagy Nap.

Jézusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2013 májusi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Tags: ,

Comments are closed.

 


Imahadjárat (148) Jöjj segítségemre!
2014. május 3. szombat, 15.50

Imahadjárat (148) Jöjj segítségemre!

„Ó, Jézusom, segíts meg engem nagy gyötrelmem közepette. Végy engem Karjaidba, és vigyél engem Szíved Menedékébe. Töröld le könnyeimet. Csillapítsd le elszántságomat. Vidíts fel engem, és tölts el engem a Te Békéddel. Kérlek, teljesítsd ezt a különleges kérésemet (említsd meg itt…). Jöjj segítségemre, hogy kérésem meghallgatásra találjon, és hogy életem békés lehessen, egységben Veled, drága Uram. Ha azonban kérésem mégsem teljesülhet, tölts el engem a Kegyelemmel, hogy elfogadjam azt, hogy a Te Szent Akaratod lelkem javát szolgálja, és hogy kedves és kegyes szívvel mindörökké hűséges maradjak a Te Igédhez. Ámen.”

JézusotokTeljes üzenet - A kérjetek és kaptok – nem egy üres ígéret a Részemről

 Imahadjárat kiemelten fontos imái

 (24) Teljes búcsú a teljes bűnbocsánatért 

(26) Imádkozzátok a Rózsafüzért, hogy segítsetek megmenteni a nemzeteteket

(33) Álljatok fel most, és fogadjátok el az Élő Isten Pecsétjét

(43) Mentsd meg a Lelkeket a Nagyfigyelmeztetés alatt

(55) Felkészülés a Nagyfigyelmeztetésre

(60) Ima a családok - Nagyfigyelmeztetés során történő - megtéréséért