RSS
 

Amikor elérkezik az idő arra, hogy a fenevad felfedje az Antikrisztust, rendkívüli jelek lesznek láthatóak

28 máj

2013. május 21. kedd, 16.30

Szeretett leányom, amikor elérkezik az idő arra, hogy a fenevad felfedje az Antikrisztust, rendkívüli jelek lesznek láthatóak. Még soha nem hallott mennydörgés lesz tapasztalható a világ sok részén, de különösen azon a részén, ahol az Antikrisztus született.

Addigra Szentlelkem – mely kiáradt Követőim körében, valamennyi Keresztény Egyházamban – biztosítani fogja azt, hogy Követőim készen álljanak. Ők fogják alkotni – eme Küldetésből származó Tanítványaimmal együtt – a Maradék Hadsereget.  Hatalmas erejük lesz, és nem esik majd bántódása azoknak, akik birtokolják az Élő Isten Pecsétjét. Erejük azon Imákból fakad majd, melyek Édesanyám által, illetve melyek az Imahadjáratban adattak nekik.

Az Antikrisztus óvatosan megkezdi majd uralkodását. Senki sem fogja gyanítani szándékát, mert egyfajta béke ereszkedik majd a Földre. Ez az időszak nagyon fontos lesz számotokra, Maradék Hadseregem, hogy Imacsoportokat alkossatok. Én ünnepélyesen megígérem, hogy ezek az Imák mérsékelni fognak sok szörnyű tettet, amit ő, az Antikrisztus fog okozni a nemzeteknek az egész világon.

Én haladékot fogok adni azoknak a nemzeteknek, ahol Imacsoportokat hoztak létre. Az Irántam, a ti szeretett Jézusotok iránti odaadásotoknak köszönhetően Én lelkeket fogok menteni, és még több Ajándékot fogok kiárasztani az emberiségre, annak érdekében, hogy Megvédelmezzem Isten gyermekeit a fenevad által tervezett szenvedéstől.

Bízzatok Bennem. Legyetek nyugodtak, tudván, hogy vezetés és védelem alatt álltok.

Jézusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2013 májusi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Tags: ,

Comments are closed.

 


Imahadjárat (148) Jöjj segítségemre!
2014. május 3. szombat, 15.50

Imahadjárat (148) Jöjj segítségemre!

„Ó, Jézusom, segíts meg engem nagy gyötrelmem közepette. Végy engem Karjaidba, és vigyél engem Szíved Menedékébe. Töröld le könnyeimet. Csillapítsd le elszántságomat. Vidíts fel engem, és tölts el engem a Te Békéddel. Kérlek, teljesítsd ezt a különleges kérésemet (említsd meg itt…). Jöjj segítségemre, hogy kérésem meghallgatásra találjon, és hogy életem békés lehessen, egységben Veled, drága Uram. Ha azonban kérésem mégsem teljesülhet, tölts el engem a Kegyelemmel, hogy elfogadjam azt, hogy a Te Szent Akaratod lelkem javát szolgálja, és hogy kedves és kegyes szívvel mindörökké hűséges maradjak a Te Igédhez. Ámen.”

JézusotokTeljes üzenet - A kérjetek és kaptok – nem egy üres ígéret a Részemről

 Imahadjárat kiemelten fontos imái

 (24) Teljes búcsú a teljes bűnbocsánatért 

(26) Imádkozzátok a Rózsafüzért, hogy segítsetek megmenteni a nemzeteteket

(33) Álljatok fel most, és fogadjátok el az Élő Isten Pecsétjét

(43) Mentsd meg a Lelkeket a Nagyfigyelmeztetés alatt

(55) Felkészülés a Nagyfigyelmeztetésre

(60) Ima a családok - Nagyfigyelmeztetés során történő - megtéréséért