RSS
 

A járvány szélesebb körben fog terjedni, mint az AIDS

12 máj

2013. május 7. kedd 22.35

Szeretett leányom, az elmúlt két napban nagyon elterelődött a figyelmed, és hagytad magad, hogy elvonjanak a Szemem elől. Talán nem tudod, hogy mit eredményezett ez a figyelemelvonás? Azáltal, hogy csak egy napot kihagytál a Szentségimádásban, fogtak, és meggyaláztak téged az Én Nevemben, anélkül, hogy megvédhetted volna magad, ahogy azt Én meghagytam neked. Utasításom az, hogy továbbra is naponta járulj Elém, és imádkozd a Legszentebb Rózsafüzért, hogy Édesanyám beboríthasson téged azzal az oltalommal, melyre szükséged van ezen Feladat során.

Nagyon sokan, akik közel vannak Hozzám, olyan magabiztosságra tesznek szert, mely elhiteti velük azt, hogy nincs az a szenvedés, ami megállíthatná őket, amikor Küldetésemet hajtják végre.

Leányom, hamarosan látható lesz, ahogy egy járvány veszi kezdetét, miután Atyám egy büntetést zúdít majd a Földre, azokra a nemzetekre, akik sértik Őt, és akik hagyják, hogy gonoszsággal és igazságtalansággal sújtsák a szegény ártatlan embereket. Ez a járvány az arcon fog jelentkezni, és a sebek nem fognak begyógyulni, míg vége nem lesz a Nagy Büntetésnek. A járvány szélesebb körben fog terjedni, mint az AIDS, és ez lesz a közelgő Büntetés első jeleinek egyike. Ezt éhínség fogja követni a Föld egyharmadán, mely az Antikrisztus uralma alatt lesz tapasztalható.

Ahogy pókhálószerűen terjed az Antikrisztus uralma, úgy fogja ezt büntetések sorozata kísérni, melyet Atyám keze zúdít a világ négy sarkára. Az Isteni beavatkozás majd segít megakadályozni azt, hogy a fenevad – az Antikrisztus hatalma által – elragadja a lelkeket. Az Antikrisztus követői gyötrelmes büntetést fognak elszenvedni, és ez – a járványból fakadóan – látható lesz az arcukon. Ők nem fogják elkerülni ezt a szigorú büntetést, sőt azok sem, akik véghezviszik a gonosz megtévesztést földi Egyházamban.

Ez a Figyelmeztetés most azért adatik, hogy azok, akik kételkednek Igazságos Kezemben, megértsék végre, hogy az emberiség – ha hátat fordít Istennek – ugyanúgy fog szenvedni, mint Noé idejében.

Az Atyám elleni végső sértés – a háború és az abortusz bűne révén – le fogja vonzani az emberiségre az Ő legszörnyűbb büntetését. A meg nem született gyermek életének oly kegyetlen és lelkiismeret-furdalás nélküli kioltása, a test halálával és a lélek halálával lesz büntetendő.

Jézusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2013 májusi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Tags:

Comments are closed.

 


Imahadjárat (148) Jöjj segítségemre!
2014. május 3. szombat, 15.50

Imahadjárat (148) Jöjj segítségemre!

„Ó, Jézusom, segíts meg engem nagy gyötrelmem közepette. Végy engem Karjaidba, és vigyél engem Szíved Menedékébe. Töröld le könnyeimet. Csillapítsd le elszántságomat. Vidíts fel engem, és tölts el engem a Te Békéddel. Kérlek, teljesítsd ezt a különleges kérésemet (említsd meg itt…). Jöjj segítségemre, hogy kérésem meghallgatásra találjon, és hogy életem békés lehessen, egységben Veled, drága Uram. Ha azonban kérésem mégsem teljesülhet, tölts el engem a Kegyelemmel, hogy elfogadjam azt, hogy a Te Szent Akaratod lelkem javát szolgálja, és hogy kedves és kegyes szívvel mindörökké hűséges maradjak a Te Igédhez. Ámen.”

JézusotokTeljes üzenet - A kérjetek és kaptok – nem egy üres ígéret a Részemről

 Imahadjárat kiemelten fontos imái

 (24) Teljes búcsú a teljes bűnbocsánatért 

(26) Imádkozzátok a Rózsafüzért, hogy segítsetek megmenteni a nemzeteteket

(33) Álljatok fel most, és fogadjátok el az Élő Isten Pecsétjét

(43) Mentsd meg a Lelkeket a Nagyfigyelmeztetés alatt

(55) Felkészülés a Nagyfigyelmeztetésre

(60) Ima a családok - Nagyfigyelmeztetés során történő - megtéréséért