RSS
 

Archive for május 9th, 2013

Ha birtokában vagytok az Igazságnak, akkor fontos, hogy továbbra is terjesszétek Isten Igéjét

09 máj

2013. május 6. hétfő, 18.42

Szeretett leányom, hamarosan kellő vezetést fognak kapni azok, akik – lévén, hogy semmit sem tudnak Igémről - ártatlanok abban, hogy akarattal bántsanak Engem.

Mert mindannyiatoknak – akik ismeritek Igém Igazságát, mely az emberiségnek adatott kétezer évvel ezelőtt – tudnotok kell, hogy míg perpatvar van közöttetek, addig lelkek millió vesznek el jelenleg. Oly sokan, akik halálos bűnt követtek el, azért követték el ezeket a tetteket, mert megfertőzte őket a gonosz. Ha ismernék az örök életre tett Ígéretem Igazságát, sokuk nem venne részt ezekben a tettekben.

Ha birtokában vagytok az Igazságnak, fontos, hogy továbbra is terjesszétek Isten Igéjét. Azáltal tegyétek ezt, hogy szeretetet és tiszteletet tanúsítotok mások élete iránt. Ez azt jelenti, hogy megtartjátok Atyám Parancsolatát: „Ne ölj!”. Aztán a ti feladatotok annak biztosítása, hogy az emberi élettel tisztelettel bánjanak, Isten Dicsőségében.

Emlékeztetnetek kell másokat az örök élet Ajándékára, akkor, amikor látjátok, hogy szükségük van a segítségetekre azoknak, akik tagadják Istent. Segítségetek, imátok és útmutatásotok által, megmentheti ezeket a lelkeket. Nagyon sok időtöket kell igénybe vennem, szeretett Követőim. Időtöket illetően, legyetek nagylelkűek a lelkek megmentésében.  Kérlek, továbbra is imádkozzátok Imahadjáratom Imáit, mert elveszett lelkek millióinak Ígérek megtérést, amikor imádkozzátok azokat.

Ne hagyjátok, hogy eltérítsenek benneteket a gonosz támadásai, aki továbbra is beárnyékolja majd ezeket az Üzeneteket. Ezeket a támadásokat a maguk valójában tekintsétek, azaz a sátán és minden gonosz lélek általi támadásnak, akik körüljárnak a Földön, hogy megakadályozzák Isten gyermekeit abban, hogy elnyerjék a dicsőséges örökséget, mely rájuk vár.

Továbbá arra kérlek benneteket, hogy legyetek nagylelkűek, és imádkozzatok azokért, akik Ellenem fordulnak eme utolsó földi Küldetésem során, a Nagy Nap előtt.

Jézusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2013 májusi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Ne próbáljatok ésszel érvelni, amikor Létezésemet próbáljátok bizonyítani, mert Én nem ebből a világból való Vagyok

09 máj

2013. május 5. vasárnap, 16.15

Szeretett leányom, a Tőlem, Jézus Krisztustól, az Emberfiától való elszakadás gyötrelme sokak számára ismeretlen, de ha eljön a nap, amikor Világosságom meg fog szűnni a vége felé, egyértelművé válik milyen nyomorúságos is a gyötrelem.

Azok, akik ismernek, és szeretnek Engem, tudják, milyen gyötrelmet szül az, amikor a bűn egy válaszfalat képez a bűnös és Isten között.

Azok, akik nem ismernek Engem, és akik elutasítanak Engem, meg fogják tapasztalni ezt az elszakadást az utolsó három nap, azaz a három napos sötétség során, amikor Isten Jelenléte sehol sem lesz található.

Amikor Isten Világossága eltűnik, akkor fogja csak végre megérteni az emberiség, hogy Isten nélkül nincs élet. Csak üresség, pusztaság és sötétség marad.

Én Vagyok a Világosság, melyet az ember keres – anélkül, hogy tudatában lenne – minden egyes nap, minden egyes másodpercében.

Miközben az ember azon igyekszik, hogy békére és boldogságra leljen, próbálja azt meglelni mindenhol, ahol úgy véli, hogy megtalálhatja. A világi anyagi jólét és a test kívánságának hajhászását fogják használni igényeik kielégítésére, melyeket sosem lehet teljesíteni, és olyan hamis vallásokat fognak követni, melyek nagyfokú személyes megelégedettséget ígérnek. Ezek egyike sem hozza el számukra Isten Világosságát.

Még azok – akik szellemi eszközök és tudás révén keresik a válaszokat – sem fognak az általuk keresett békére vagy válaszra lelni, amíg meg nem nyitják szívüket Isten Igaz Szeretetére.

Én mindazokhoz eljövök, akik keresnek Engem. Örömömet lelem a lelkekben, akik buzgó egyszerűséggel csak az Én Szeretetemet keresik. A Szentlélek Ajándékával árasztom el az ilyen embereket. Ahhoz, hogy közelebb kerüljetek Hozzám, teljes mértékben bíznotok kell Bennem. Csak akkor érezhetitek Jelenlétemet, ha lemondotok akaratotokról az Én akaratom javára. Azoknak az embereknek, akik próbálnak megtalálni Engem, de ez nehéz számukra, Én a következőt mondom.

Ne próbáljatok ésszel érvelni, amikor Létezésemet próbáljátok bizonyítani, mert Én nem ebből a világból való Vagyok. Ne tegyétek vakká magatokat az örök élet létezésére. Ez rátok vár, ha csak bízni tudnátok Bennem, és engednétek, hogy Betérhessek szívetekbe és lelketekbe. Én majd felfedem Magam nektek. Csak hívnotok kell Engem. Hamarosan hívnotok kell Engem, mert amikor Jelenlétem elenyészik a földön, lehetetlenség lesz számotokra meglelni Engem, és gyötrő tehetetlenségben fogtok bolyongani, próbálván megtalálni Engem.

Azoknak – akik úgy gondolják, hogy erős a hitük, és akik, úgy hiszik, hogy közel vannak Hozzám – tisztában kell lenniük azzal, hogy milyen hamar el fognak bukni, amikor Én már sehol sem leszek található a jövő tabernákulumaiban. Ha majd eljön az elhagyatottság szörnyű napja, lesz ott kétségbeesett jajgatás, és a fenevad hatalma olyan nagy lesz, hogy sok lélek túl gyenge lesz ahhoz, hogy megőrizze Szent Szavamat.

Kérjétek Segítségemet, és megadatik nektek. Alázatos lélekkel szólítsatok meg Engem, és Én válaszolni fogok nektek. Könyörögve kérjetek Engem, hogy védelmezzelek meg benneteket, és Én beborítalak majd benneteket Drága Véremmel, így semmi sem állíthat meg benneteket az Igazság útján, mely az örök üdvösségre vezet.

Ha azt illetően, hogy hogyan kellene Engem szolgálni, ti a saját értelmezésetek alapján szolgáltok Engem, akkor nagyon vigyázzatok majd. Tegyétek azt, amit Mondtam nektek. Éljétek életeteket Igém szerint, és Én hordozni foglak benneteket. Ha meggyaláztok Engem azáltal, hogy Szent Szavamat úgy használjátok, hogy azzal másoknak szenvedést okoztok, akkor a Tőlem való elszakadás legszörnyűbb kínját fogjátok elszenvedni.

Jézusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2013 májusi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

A gőg bűne volt az, ami Lucifer bukását, kitagadását, és a mélybe taszítását okozta

09 máj

2013. május 4. szombat, 23.35

Szeretett leányom, ugyan Szavam elér sokak füléhez, Én azért jövök, hogy figyelmeztessem közületek azokat, akik majd nem hallgatnak Rám. Mitől féltek? Szavamtól vagy a változásoktól, melyeknek tanúi kell, hogy legyetek, ahogy a megtisztulás folytatódik? Talán nem tudjátok, hogy Én nem hozok nektek újabb Tanításokat, mivel erre semmi szükség? Én csak azért kommunikálok Veletek, hogy emlékeztesselek benneteket az Igazságra.

Oly sokan hiszitek azt, hogy oly sokat tudtok Rólam, de nem tudtatok meg semmit. Kik vagytok ti, hogy azt meritek mondani, különbek vagytok a többieknél Isten szemében, amikor Szent Szavam értelmezéséről van szó? Kik vagytok ti, hogy azt hiszitek, jogotokban áll káromolni Ellenem, majd azt mondani, hogy szerettek Engem? Nem fogtok tudni megakadályozni Engem abban, hogy a prófétákon keresztül elérjem Isten gyermekeit. Kérdezzétek meg magatoktól, hogy miért van az, hogy gyűlölitek Hangomat. Hogyan szerethettek Engem, ha Szavaimat ízekre szeditek, amikor mindössze annyit Teszek, hogy segítelek benneteket felkészülni Nagy Napomra?

Az ember nagyon gyarló. Még a jámbor lelkek is gyarlóak, annak ellenére, hogy Irántam való szeretetük erős. Senki se higgye azt, hogy valaha is Elém járulhat, anélkül, hogy ne szégyellné bűnét lelkében. Egyikőtök sem méltó arra, hogy megálljon Színem előtt, de Én mégis Szeretetem Irgalmát adom nektek. Nem azért, mert megérdemlitek, hanem mert egyszerűen Én döntöttem úgy, hogy nektek adom ezt az Ajándékot.

Nektek, akik azt állítjátok, hogy nagy tudással beszéltek Rólam, aztán meg szitkokat szórtok Prófétámra – tudnotok kell a következőt. Hitetek nem fog megmenteni benneteket, ha káromoljátok Isten Szavát. Isten iránti állítólagos szeretetetek semmitmondó, ha bíráljátok az Ő egyik gyermekét Előttem. Elvágjátok a köldökzsinórt, mely Atyámhoz köt benneteket, amikor tiszteletlenséget, haragot és gyűlöletet tanúsítotok Irányomban. Ha Arcul köptök, vakká váltok, és soha többé nem fogtok látni. Ha gyűlöletszavakat szóltok, ki lesz vágva a nyelvetek. Ha felálltok, és mindenkinek hirdetitek Istenről való állítólagos tudásotokat, el fogtok esni, kihúzva alólatok a lábatokat. Ha gonosznak nyilvánítjátok Prófétámat, nem lesz életetek.

Szavam sosem hal meg; örökké élni fog. Szavam bele fog tiporni azokba a bűnösökbe, akik próbálnak ellenszegülni Isten Irgalmának, ezen Üzenetek miatt. Ha most elutasítotok Engem, akkor ezzel a szabadságot utasítjátok el, melyet nektek Hozok, amikor Eljövök, hogy végül Királyságomba gyűjtselek benneteket. Már nincs sok időtök a Nagy Nap előtt, hogy jóvátegyétek bűneiteket a Szememben. Ne vesztegessétek az időt a gőg bűne miatt. A gőg bűne volt az, ami Lucifer bukását, kitagadását, és a mélybe taszítását okozta. Mindazok, akik követik őt a gőg bűne révén – azon bűn révén, mely oly sok Istentől való elszakadást eredményez –, el fognak esni, és sosem kelnek fel Isten Jelenlétében.

Jézusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2013 májusi üzenetek, Maria Divine Mercy