RSS
 

Archive for május 1st, 2013

Kérdezzétek meg magatoktól minden nap – vajon Isten ma helyeselné a cselekedeteimet?

01 máj

2013. április 27. szombat, 13.20

Szeretett leányom, el kell magyaráznom minden egyes, ma a Földön élő embernek, a számukra adott idő jelentőségét. Én soha nem avatkoztam be az emberek akaratába, mert ez az egyik legnagyobb Ajándék, ami az emberiségnek adatott, és ez soha nem kerülhet elvételre. Viszont a sátán beavatkozik az ember szabad akaratába, és könyörtelenül igyekszik rabul ejteni az emberi elmét, és ellopni az ember lelkét, a kezdetektől fogva.

Ezért az embernek adott szabad akarat az, amit a gonosz szellemek keresnek majd. Ugyanakkor az is az ember szabad akarata révén van, hogy Királyságom ajtaja nyitva lehet. Mivel ti emberi test vagytok, és ebből fakadóan halandóak, az egyetlen időtartam, mely rendelkezésetekre áll, hogy felkészüljetek az örök életre, az most van. Sose felejtsétek ezt el. Folyamatosan készen kell állnotok, mert, ahogy Atyám életet adott nektek, Ő ugyanúgy el is veheti azt bármely napon, bármelyik pillanatban.

Ha most, ma meghalnátok, alkalmasak lennétek-e, hogy Színem elé járuljatok?  Tisztában vagytok-e azokkal a vétkekkel és cselekedetekkel, amiket elkövettetek, valamint azzal a gyűlölettel, amit tanúsítottatok felebarátaitok iránt, melyek fel fognak tárulni Előttem? Annak érdekében, hogy elnyerjétek az örök életet, tudnotok kell, hogy mit kell tennetek most ma azért, hogy tiszták legyetek az Én Szememben.

Azoknak, akik egyfelől szemet hunynak a bűn felett, és másokat bántanak, másfelől pedig imádkoznak, és – saját elmondásuk szerint – Nekem szentelt életet élnek, Én a következőt mondom.  Óránként megbántotok Engem képmutatásotokkal. Mindennap egyre távolabb kerül lelkeket Tőlem. Követnetek kell a Tízparancsolatot, pontosan úgy, ahogy azt Atyám meghagyta, különben nem mondhatjátok azt, hogy az Enyéim vagytok.

Sok lélek nem jut a Mennybe, és sokaknak kell elszenvedniük a szükséges megtisztulást, mellyel alkalmassá válnak arra, hogy bebocsátást nyerjenek Királyságomba. De sokkal több lélek vettetik az örök sötétségre. Nagyon sokan haláluk perceiben a Földön döbbennek rá arra, hogy mit vétettek Isten ellen. Mennyire meg vannak rémülve, és mennyire szomorúak akkor.  Akkor ébrednek rá arra, hogy bűnbánati idejük lejárt, és ekkor már túl késő lesz számukra.

Miért nem értitek meg, hogy a halál bármelyik pillanatban bekövetkezhet? Tudnotok kell, hogy amikor megbántjátok Istent, akkor igyekeznetek kell változtatni viselkedéseteken annak érdekében, hogy békére leljetek. Akkor fogtok csak igazi békére lelni, ha kerülitek a bűnt, és ha folyamatosan próbáltok javulni abban, ahogyan másokkal bántok. Ha békességben vagytok lelketekben – mely csak akkor valósulhat meg, ha harcoltok a bűn ellen, és megbánást tanúsítotok gonosz tetteitekért -, közelebb kerültök Istenhez.

Kérdezzétek meg magatoktól minden nap – vajon Isten ma helyeselné a cselekedeteimet? A szívetekben tudni fogjátok a választ.

Jézusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2013 áprilisi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Az Antikrisztus Keletről való lesz, és nem Nyugatról

01 máj

2013. április 26. péntek, 12.30

Szeretett leányom, jelenleg a világ felkészítés alatt áll az Antikrisztus színre lépésére. Számos befolyásos politikai erő készítette fel őt nagyszabású színre lépésére.

Az Antikrisztus Keletről való lesz, és nem Nyugatról, de szeretni, tisztelni és becsülni fogják, mind keleten, mind nyugaton, és a Föld minden szegletében. Ez a következőképpen veszi majd kezdetét.

Az Antikrisztus – Isten ellenségeinek közreműködésével – gyorsan elő fog idézni egy háborút két nemzet között, élükön egy-egy önfejű és nagyhatalmú vezetővel. Ezek a háborúk fokozódni fognak, és átterjednek majd más országokra is. Amikor a fenyegetés már olyan súlyossá válik, hogy kezd hatással lenni a legerősebb nemzetekre is, akkor kezdetüket veszik a béketárgyalások.

A semmiből fog előlépni a fenevad. Majd olyan ügyességgel fog véget vetni a háborúknak, mely le fogja nyűgözni a világot. Szava befolyással bíró lesz. Ő maga nagyon intelligens lesz, és egy mély benyomást keltő, karizmatikus képet fog kialakítani magáról. Megnyerő megjelenése, vonzereje és humorérzéke olyan lesz, mint egy erőteljes hipnotikus hatású mágnes. Hatalmas elismerésben lesz része a világ jól ismert vezetői, valamint a média által, és híres ember lesz. Modora megnyerő lesz a vezető üzletemberek számára, akik úgy tekintenek majd rá, mint akinek jelentős szerepe van a jólét megteremtésében, amint a gazdaság növekedésnek indul.

Annyira különlegesnek és rendkívülinek tűnik majd az Antikrisztus, hogy a nemzetek egymást túlkiabálva próbálják majd rávenni őt, hogy látogasson el országukba. Szeretet fogja övezni őt, és ő – a Földön jártamkor való – Küldetésem minden egyes momentumát, a legapróbb részletekig, le fogja utánozni. A szeretet, a béke és a nemzetek közötti egység fontosságát hirdetvén, láthatóan nagy csodákat fog tenni, bármerre is jár. Ő teljesen más, mint a többi ember. Ő teljesen más, mint a többi karizmatikus névleges vezető. Az ő csillaga úgy fog ragyogni és tündökölni, mint még soha senkié. Őt az emberbaráti egy világvallás névleges vezetőjének fogják tekinteni. Eme utálatosság úgynevezett sikerét neki fogják tulajdonítani. Mindenki a lába elé fog borulni. Arcképe mindenütt ott lesz. Ő látható lesz majd sok vallási felekezet vezetőjével együtt. Nem sokkal ezután azt fogják állítani, hogy jelenlétében spontán gyógyulnak az emberek. A sátán hatalma által ő képes lesz olyan tetteket véghez vinni, melyek sokakat sokkolni fognak, és ezeket természetfelettinek fogják tekinteni.

Addigra már, a tájékozatlanok számára, ő a Messiásnak fog tűnni. Akkor majd célozgatni kezd arra, hogy őt Isten küldte, hogy megmentse a világot. Sokan – beleértve azokat is a világban, akik nem fogadják el Létezésemet – meg lesznek győződve arról, hogy ez az ember Jézus Krisztus, az Emberfia. Azok, akik tisztelik azt, és engedelmeskednek annak, amit ő tőlük kér, és akik imádják őt, olyan gonoszsággal lesznek megfertőzve, hogy lelküket beszippantja egy vákuum, melyből lehetetlen lesz számukra a szabadulás.

Azok, akik ismerik Tanításaim Igazságát, fel fogják ismerni az emberi nem elé állított megtévesztést, és ellen fognak állni ennek az utálatosságnak. Azok, akik azt állítják, hogy ismerik Istent, és gyakorló Keresztények, nem lesznek képesek megérteni Ígéretemet, miszerint visszatérek. Amikor Én újra eljövök, Ítélni jövök majd. Én sosem fogok – másodízben – járni-kelni a Földön. Tanításaimat illető valamennyi ismeretük ellenére sem értik, amit Mondtam. Most Én emlékeztetem őket. Én nem fogok testben járni-kelni. Bárki, aki azt állítja, hogy ő Én vagyok, az egy hazug.

Jézusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2013 áprilisi üzenetek, Maria Divine Mercy