RSS
 

Minden lélekért, akit Irgalmamba ajánlotok, Én száz annyit fogok megmenteni

15 ápr

2013. április 11. csütörtök, 21.20

Szeretett leányom, tovább kell lépned, és azokra a szegény lelkekre kell összpontosítanod, akik egyáltalán nem hisznek Istenben. Azokra gondolok, akiknek még soha nem adatott meg az Igazság, Isten – az ő Teremtőjük – Létezését illetően.

Emberek milliárdjainak nincs ismerete a Szentháromságot illetően, mivel azt elrejtették előlük. Ezek azok a lelkek, akik nagy Irgalomban fognak részesülni Általam, és nekik tisztában kell lenniük ezekkel, a világhoz intézett Üzenetekkel.

A többi lélek, akik aggasztanak Engem, azok, akik lanyhák hitükben, és akik jelenleg nem hajlandóak elfogadni az örök élet Igazságát. Sokak számára, akik bizonytalanok Teremtésüket, vagy Isten Létezését illetően, hamarosan feltárul az Igazság. Én ismét nagy Irgalmat fogok tanúsítani irántuk, és Szeretetem megérinti majd szívüket, így megmenekülnek majd.

Ám vannak olyanok, akik továbbra is ellenállnak majd Beavatkozásomnak. Ők ellenállnak majd minden olyan irányú próbálkozásnak, mellyel birtokában lennének az Igazságnak, és Irgalmam bizonyítékát – melyet megkapnak majd – az Arcomba fogják vágni. Akkor Én újra be fogok avatkozni, és továbbra is harcolni fogok lelkükért.

Végül vannak azok, akik mindent tudnak Rólam, és azzal a ténnyel is tisztában vannak, hogy Én Vagyok a Messiás. Semmilyen csoda vagy szeretetcselekedet nem fogja Hozzám vonzani őket, mert ők átadták magukat a sátánnak. Az ilyen lelkeket teljesen elnyeli majd a fenevad, és nem ereszti majd el őket, mivel nem tekintenek Engem Megváltójuknak. Ők még mindig nincsenek tisztában a fenevad tervének valóságával. Ahhoz, hogy meg lehessen menteni őket, nektek, szeretett Követőim, hűségetekről kell biztosítanotok Engem azáltal, hogy felajánljátok lelküket Nekem imáitokban, és amikor Szent Eucharisztiámat magatokhoz veszitek. Ajánljátok fel őket Nekem minden nap, és minden lélekért, akit Irgalmamba ajánlotok, Én száz annyit fogok megmenti.

Tegyétek meg ezt minden egyes nap. Minden hónap végén ragyogni fogtok az örömtől, mert tudni fogjátok, hogy mennyi lelket helyeztetek eme Nagy Irgalmasságba. Ez egy újabb Ajándék, mellyel Megáldalak benneteket, és túláradó kegyelmekben fogtok részesülni, amikor ezt az Imahadjárati imát imádkozzátok.

Imahadjárat (104) Szabadítsd meg ezt a lelket a szolgaságból

“Drága Jézus, Eléd tárom testvérem lelkét, aki átadta lelkét a sátánnak.

Vedd ezt a lelket, és mentsd meg őt a Te Szent Szemedben.

Szabadítsd meg ezt a lelket a fenevad szolgaságából, és szerezz neki örök üdvösséget. Ámen.”

Irgalmamban továbbra is részesülni fog az emberiség, kiváltképp minden olyan lélek, aki elutasítja Isten Igéjét.

Megáldalak benneteket, hűséges tanítványaim, és a Szentlélek Ajándékát Árasztom rátok továbbra is.

Jézusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2013 áprilisi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Tags:

Comments are closed.