RSS
 

Minden lélekért, akit Irgalmamba ajánlotok, Én száz annyit fogok megmenteni

15 ápr

2013. április 11. csütörtök, 21.20

Szeretett leányom, tovább kell lépned, és azokra a szegény lelkekre kell összpontosítanod, akik egyáltalán nem hisznek Istenben. Azokra gondolok, akiknek még soha nem adatott meg az Igazság, Isten – az ő Teremtőjük – Létezését illetően.

Emberek milliárdjainak nincs ismerete a Szentháromságot illetően, mivel azt elrejtették előlük. Ezek azok a lelkek, akik nagy Irgalomban fognak részesülni Általam, és nekik tisztában kell lenniük ezekkel, a világhoz intézett Üzenetekkel.

A többi lélek, akik aggasztanak Engem, azok, akik lanyhák hitükben, és akik jelenleg nem hajlandóak elfogadni az örök élet Igazságát. Sokak számára, akik bizonytalanok Teremtésüket, vagy Isten Létezését illetően, hamarosan feltárul az Igazság. Én ismét nagy Irgalmat fogok tanúsítani irántuk, és Szeretetem megérinti majd szívüket, így megmenekülnek majd.

Ám vannak olyanok, akik továbbra is ellenállnak majd Beavatkozásomnak. Ők ellenállnak majd minden olyan irányú próbálkozásnak, mellyel birtokában lennének az Igazságnak, és Irgalmam bizonyítékát – melyet megkapnak majd – az Arcomba fogják vágni. Akkor Én újra be fogok avatkozni, és továbbra is harcolni fogok lelkükért.

Végül vannak azok, akik mindent tudnak Rólam, és azzal a ténnyel is tisztában vannak, hogy Én Vagyok a Messiás. Semmilyen csoda vagy szeretetcselekedet nem fogja Hozzám vonzani őket, mert ők átadták magukat a sátánnak. Az ilyen lelkeket teljesen elnyeli majd a fenevad, és nem ereszti majd el őket, mivel nem tekintenek Engem Megváltójuknak. Ők még mindig nincsenek tisztában a fenevad tervének valóságával. Ahhoz, hogy meg lehessen menteni őket, nektek, szeretett Követőim, hűségetekről kell biztosítanotok Engem azáltal, hogy felajánljátok lelküket Nekem imáitokban, és amikor Szent Eucharisztiámat magatokhoz veszitek. Ajánljátok fel őket Nekem minden nap, és minden lélekért, akit Irgalmamba ajánlotok, Én száz annyit fogok megmenti.

Tegyétek meg ezt minden egyes nap. Minden hónap végén ragyogni fogtok az örömtől, mert tudni fogjátok, hogy mennyi lelket helyeztetek eme Nagy Irgalmasságba. Ez egy újabb Ajándék, mellyel Megáldalak benneteket, és túláradó kegyelmekben fogtok részesülni, amikor ezt az Imahadjárati imát imádkozzátok.

Imahadjárat (104) Szabadítsd meg ezt a lelket a szolgaságból

“Drága Jézus, Eléd tárom testvérem lelkét, aki átadta lelkét a sátánnak.

Vedd ezt a lelket, és mentsd meg őt a Te Szent Szemedben.

Szabadítsd meg ezt a lelket a fenevad szolgaságából, és szerezz neki örök üdvösséget. Ámen.”

Irgalmamban továbbra is részesülni fog az emberiség, kiváltképp minden olyan lélek, aki elutasítja Isten Igéjét.

Megáldalak benneteket, hűséges tanítványaim, és a Szentlélek Ajándékát Árasztom rátok továbbra is.

Jézusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2013 áprilisi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Tags:

Comments are closed.

 


Imahadjárat (148) Jöjj segítségemre!
2014. május 3. szombat, 15.50

Imahadjárat (148) Jöjj segítségemre!

„Ó, Jézusom, segíts meg engem nagy gyötrelmem közepette. Végy engem Karjaidba, és vigyél engem Szíved Menedékébe. Töröld le könnyeimet. Csillapítsd le elszántságomat. Vidíts fel engem, és tölts el engem a Te Békéddel. Kérlek, teljesítsd ezt a különleges kérésemet (említsd meg itt…). Jöjj segítségemre, hogy kérésem meghallgatásra találjon, és hogy életem békés lehessen, egységben Veled, drága Uram. Ha azonban kérésem mégsem teljesülhet, tölts el engem a Kegyelemmel, hogy elfogadjam azt, hogy a Te Szent Akaratod lelkem javát szolgálja, és hogy kedves és kegyes szívvel mindörökké hűséges maradjak a Te Igédhez. Ámen.”

JézusotokTeljes üzenet - A kérjetek és kaptok – nem egy üres ígéret a Részemről

 Imahadjárat kiemelten fontos imái

 (24) Teljes búcsú a teljes bűnbocsánatért 

(26) Imádkozzátok a Rózsafüzért, hogy segítsetek megmenteni a nemzeteteket

(33) Álljatok fel most, és fogadjátok el az Élő Isten Pecsétjét

(43) Mentsd meg a Lelkeket a Nagyfigyelmeztetés alatt

(55) Felkészülés a Nagyfigyelmeztetésre

(60) Ima a családok - Nagyfigyelmeztetés során történő - megtéréséért