RSS
 

Isten több mint 7 milliárd gyermekét Szeretném végül hazavinni az ő Örök Paradicsomukba

04 ápr

2013. április 2. kedd, 15.30

Szeretett leányom, fokozódni fog a Követőimre nehezedő nyomás, hogy utasítsák el ezeket a Szent Üzeneteket. Sok félrevezetett Hívem nem lesz hajlandó elfogadni ezeket az Üzeneteket Enyéimként. Jószándékukban mindent el fognak követni, hogy elfordítsák az embereket Tőlem, abban a hitben, hogy ők Egyházamat védelmezik.

Én vagyok az Egyház, és amíg szent Szolgáim védelmezik Tanításaimat, Tanaimat, Szentségeimet, és Legszentebb Eucharisztiámat, addig mi Egyek vagyunk. Azok, akik – beleértve az Egyházamban lévő vezetőket is – megváltoztatják ezeket a Törvényeket, nem Egyházam tagjai. Ezeket a változtatásokat még nem mutatták be, de amikor már igen, akkor nagy lesz az aggodalom.

Ti, akiket kétségek gyötörnek, kérlek, ne utasítsatok el Engem. Míg egyfelől átöleltek Engem, másfelől viszont könnyeket csaltok a Szemembe. Ugyan most nem láthattok Engem, de hamarosan érezni fogjátok Isteni Jelenlétemet.

Kérem mindannyiatokat, hogy már most készüljetek a nagyszerű csodálatos jövőre, melyet számotokra Készítettem. Örvendezik a Menny, hiszen a Szentlélek hamarosan leszáll, és szeretettel és felismeréssel járja majd át Szíveteket. Nagyon sok lélek fog megmenekülni, oly hatalmas az Én Szeretetem. Soha nem fogom feladni. Szenvedni fogtok az Én Nevemben, de ez feledésbe fog merülni, amikor Új Királyságom kapui előtt álltok. Ti mindannyian egy családként fogtok majd egyesülni.

Azokról beszélek, akik elvesztek Számomra, de minden Szándékom az, hogy kiterjesszem Irgalmamat a lehető legtöbbjükre. Jöjjetek Hozzám, és engedjétek, hogy Megnyugtathassalak benneteket a mindannyiatok iránt érzett feltétlen Szeretetem és Együttérzésem mértékét illetően. Azokat, akik elutasítanak Engem, sőt némely esetben még gyűlölnek is Engem, Karjaimba ölelem majd, megnyugtatván szegény szívüket, és megvilágosítván lelküket. Én leszek az ő egyetlen reményük, amikor végre rádöbbenek, hogy az általuk választott sötét út nem kínál mást, mint boldogtalanságot és rettegést.

Istenségem – Irgalommal teljes – Sugarait fogom árasztani az egész világra, és hamarosan Megtisztítom a teljes emberiséget, hogy gyorsan felvétethessenek Királyságomba. Időm csaknem elérkezett, várván a napot, amikor Atyám Kezembe adja Királyságom kulcsait.

Amint a végső Szövetség beteljesedett, Isten több mint 7 milliárd gyermekét Szeretném végül hazavinni az ő Örök Paradicsomukba. Ez a nektek ígért végső örökségetek. Ne utasítsátok el ezt, mert akkor szomorúságtól kell tartanotok, amit magatoknak köszönhettek majd, és ha hátat fordítotok Nekem, lesz idő, amikor már nem tudok többet tenni azért, hogy megmentselek benneteket.

Jézusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2013 áprilisi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Tags:

Comments are closed.

 


Imahadjárat (148) Jöjj segítségemre!
2014. május 3. szombat, 15.50

Imahadjárat (148) Jöjj segítségemre!

„Ó, Jézusom, segíts meg engem nagy gyötrelmem közepette. Végy engem Karjaidba, és vigyél engem Szíved Menedékébe. Töröld le könnyeimet. Csillapítsd le elszántságomat. Vidíts fel engem, és tölts el engem a Te Békéddel. Kérlek, teljesítsd ezt a különleges kérésemet (említsd meg itt…). Jöjj segítségemre, hogy kérésem meghallgatásra találjon, és hogy életem békés lehessen, egységben Veled, drága Uram. Ha azonban kérésem mégsem teljesülhet, tölts el engem a Kegyelemmel, hogy elfogadjam azt, hogy a Te Szent Akaratod lelkem javát szolgálja, és hogy kedves és kegyes szívvel mindörökké hűséges maradjak a Te Igédhez. Ámen.”

JézusotokTeljes üzenet - A kérjetek és kaptok – nem egy üres ígéret a Részemről

 Imahadjárat kiemelten fontos imái

 (24) Teljes búcsú a teljes bűnbocsánatért 

(26) Imádkozzátok a Rózsafüzért, hogy segítsetek megmenteni a nemzeteteket

(33) Álljatok fel most, és fogadjátok el az Élő Isten Pecsétjét

(43) Mentsd meg a Lelkeket a Nagyfigyelmeztetés alatt

(55) Felkészülés a Nagyfigyelmeztetésre

(60) Ima a családok - Nagyfigyelmeztetés során történő - megtéréséért