RSS
 

Isten Anyja: Ezúttal Ő nem emberi testben fog eljönni

28 ápr

2013. április 24. szerda, 14.15

Szeretett gyermekeim, Fiam az emberiség iránti mérhetetlen Szeretetéből fakadóan készít fel most benneteket az Ő Második Eljövetelére. Mivel Ő szeret benneteket, ezért szól most hozzátok Prófétáin keresztül, gondoskodván arról, hogy senki se kerülje el az Ő Irgalmát. Ahogy Isten elküldte Keresztelő Jánost, hogy felkészítse a világot Fiam – Isten egyszülött Fiának, a Messiásnak érkezésére -, ugyanúgy Fiam is kinyilatkoztatja most számotokra a végső tervet. Eme végső üdvösség-terv, hasonló lesz az Ő első eljöveteléhez, egyetlen különbséggel. Ezúttal Ő nem emberi testben fog eljönni.

Most, hogy az Igazság ismét folyamatosan kinyilatkoztatásra kerül számotokra, Fiam emlékeztet benneteket mindarra, ami Istentől ered, az Ő Szent Szava (Üzenete) által, mellyel Előkészíti a befejező szakaszt. Isten gyermekeinek megadatott az Igazság, amikor Fiam a Földön járt. Most, a saját érdeketekben, meg fogjátok kapni a teljes Igazságot, köztük az Isten ellenségeinek tevékenységeit illető kinyilatkoztatásokat is, hogy ne tudjanak megtéveszteni benneteket. Nagylelkűnek kell lennetek, amikor Fiam elhozza nektek ezeket az Ajándékokat, melyek táplálni fogják lelketeket.

Amikor én éveken át megjelentem Isten választott látnokainak, az a lelkek – ezekre az időkre való – felkészítése érdekében történt. Most, amikor készültök fel az üldöztetésre, mely a Keresztényeket fogja sújtani, ez rettenetesen nehéz lesz, mert ez a lélek megbecstelenítése lesz, és ez fogja a legnagyobb fájdalmat okozni. Ha ismeritek Isten Igéjének Igazságát, és ha tudjátok, hogy miről ismeritek fel a csaló művét, akkor erősebbek lesztek. Sokkal fontosabb hűnek maradni Isten Igéjéhez, mint elfogadni a hazugságokat, melyeket azok fognak ismertetni veletek, akik nem Istentől valók.

Fiam nagy dicsőségbe fog emelni benneteket, ha engedelmeskedtek Szent Szavának, és megtartjátok Tanításait. Arra kérlek benneteket, hogy a Fiamat megillető tiszteletet tanúsítsátok Iránta. Azok, akik elutasították Őt, amikor Ő a Földön járt, végül – amikor Ő meghalt a Kereszten – elfogadták annak Igazságát, hogy Ki Ő valójában. Azok, akik ma elutasítják az Ő Szavát, végül rá fognak ébredni az Igazságra azon a napon, amikor Ő ítélni jön. Sokak számára ez már túl késő lesz.

Imádkozzatok, hogy minden lélek hűséges maradjon szeretett Fiam, Jézus Krisztus örökségéhez, mert csak azok nyerhetnek bebocsátást az Ő Királyságába,  akik elfogadják Őt.

Szeretett Édesanyátok

Az Üdvösség Anyja

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2013 áprilisi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Tags:

Comments are closed.

 


Imahadjárat (148) Jöjj segítségemre!
2014. május 3. szombat, 15.50

Imahadjárat (148) Jöjj segítségemre!

„Ó, Jézusom, segíts meg engem nagy gyötrelmem közepette. Végy engem Karjaidba, és vigyél engem Szíved Menedékébe. Töröld le könnyeimet. Csillapítsd le elszántságomat. Vidíts fel engem, és tölts el engem a Te Békéddel. Kérlek, teljesítsd ezt a különleges kérésemet (említsd meg itt…). Jöjj segítségemre, hogy kérésem meghallgatásra találjon, és hogy életem békés lehessen, egységben Veled, drága Uram. Ha azonban kérésem mégsem teljesülhet, tölts el engem a Kegyelemmel, hogy elfogadjam azt, hogy a Te Szent Akaratod lelkem javát szolgálja, és hogy kedves és kegyes szívvel mindörökké hűséges maradjak a Te Igédhez. Ámen.”

JézusotokTeljes üzenet - A kérjetek és kaptok – nem egy üres ígéret a Részemről

 Imahadjárat kiemelten fontos imái

 (24) Teljes búcsú a teljes bűnbocsánatért 

(26) Imádkozzátok a Rózsafüzért, hogy segítsetek megmenteni a nemzeteteket

(33) Álljatok fel most, és fogadjátok el az Élő Isten Pecsétjét

(43) Mentsd meg a Lelkeket a Nagyfigyelmeztetés alatt

(55) Felkészülés a Nagyfigyelmeztetésre

(60) Ima a családok - Nagyfigyelmeztetés során történő - megtéréséért