RSS
 

Ezeknek a gonosz tetteknek be kell következniük, mivel a Föld megtisztítás alatt áll

29 ápr

2013. április 24. szerda, 14.40

Szeretett leányom, amint Folytatom – a Szentlélek Ajándéka által – a világ megtisztítását, fokozott gyűlölet veszi kezdetét Irántam, Jézus Krisztus iránt.

Ahogy nő a Jelenlétem az emberek szívében, a gyűlölet mértéke tapasztalható lesz azok tettei révén, akik nem fogadják el Legszentebb Szavamat.

Azok, akik továbbra is olyan törvényeket vezetnek be, melyek Isten ellen káromolnak, mindent meg fognak tenni, hogy bemocskolják Isten Szavát. Ezeknek a gonosz tetteknek be kell következniük, mivel a Föld megtisztítás alatt áll. Ahogy a megtisztítás fokozódik, úgy fog a bűn gonoszsága is feltárulni előttetek. Meg fogjátok látni, hogy Ellenségeim minden lehetséges – Isten ellen való – tettet támogatni fognak. Sokan bizonygatni fogják ártatlanságukat, de ezeket a tetteket nem fogják elfogadni Enyéim, akik birtokában vannak az Igazságnak. A tisztánlátás Adománya, melyet Én sok léleknek ajándékozok, azt jelenti, hogy ezek a gonosz tettek – melyeket a hatalmi pozíciókban lévők követik el, akik nemzeteket irányítanak – a maguk valójában látszanak majd: a sátán művének.

A sátán gonosz szellemei fokozták jelenlétüket azok lelkében, akik nem hisznek Istenben. Nem elégednek meg azzal, hogy az ilyen lelkek hátat fordítanak Istennek, ezek a gonosz lelkek arra sarkallják az ilyen embereket, hogy a leghitványabb bűnöket hirdessék. Idővel, ezek a lelkek olyannyira romlottá válnak, és annyira tele lesznek gyűlölettel Isten iránt, hogy belevesznek majd a sötétségbe, mely sosem lesz képes elviselni Isten Világosságát.

Ne feledjétek, Irgalmam mérhetetlenül nagy. Csak Irgalmam által lehet ezeket a lelkeket megmenteni. Nincs más remény a számukra, mivel sok ilyen meggyötört lélek olyannyira fertőzött, hogy saját szabad akaratukból képtelenek arra, hogy Irgalmas Kezemhez folyamodjanak. Ti, akik ismertek és szerettek Engem, segítsetek ezeknek a szegény embereknek azáltal, hogy lelkük üdvösségéért esedeztek. Kérjétek, hogy ők térjenek meg Hozzám most, hogy Én be tudjak avatkozni, megállítván az üldöztetést, melyet ők szándékoznak mérni a világra. Személyes áldozataitok által könyörögve kérjetek Engem, hogy akadályozzam meg őket az általuk tervezett népirtásban. A népirtás legszörnyűbb formája lesz tapasztalható az igazságtalan háborúk és az ártatlanok – anyjuk méhében való – meggyilkolása révén.

Jézusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2013 áprilisi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Tags:

Comments are closed.

 


Imahadjárat (148) Jöjj segítségemre!
2014. május 3. szombat, 15.50

Imahadjárat (148) Jöjj segítségemre!

„Ó, Jézusom, segíts meg engem nagy gyötrelmem közepette. Végy engem Karjaidba, és vigyél engem Szíved Menedékébe. Töröld le könnyeimet. Csillapítsd le elszántságomat. Vidíts fel engem, és tölts el engem a Te Békéddel. Kérlek, teljesítsd ezt a különleges kérésemet (említsd meg itt…). Jöjj segítségemre, hogy kérésem meghallgatásra találjon, és hogy életem békés lehessen, egységben Veled, drága Uram. Ha azonban kérésem mégsem teljesülhet, tölts el engem a Kegyelemmel, hogy elfogadjam azt, hogy a Te Szent Akaratod lelkem javát szolgálja, és hogy kedves és kegyes szívvel mindörökké hűséges maradjak a Te Igédhez. Ámen.”

JézusotokTeljes üzenet - A kérjetek és kaptok – nem egy üres ígéret a Részemről

 Imahadjárat kiemelten fontos imái

 (24) Teljes búcsú a teljes bűnbocsánatért 

(26) Imádkozzátok a Rózsafüzért, hogy segítsetek megmenteni a nemzeteteket

(33) Álljatok fel most, és fogadjátok el az Élő Isten Pecsétjét

(43) Mentsd meg a Lelkeket a Nagyfigyelmeztetés alatt

(55) Felkészülés a Nagyfigyelmeztetésre

(60) Ima a családok - Nagyfigyelmeztetés során történő - megtéréséért