RSS
 

Én újra eljövök majd az utolsó napon. De ezt megelőzően Én nem fogok a földön járni

06 ápr

2013. április 3. szerda, 16.00

Szeretett leányom, Hangom Ereje, ezeken az Üzeneteken keresztül, alig két év alatt olyan sok nemzetet elért már, hogy lelkek milliói fognak segíteni testvéreik lelkének megmentésében.

Az Isten Szava – lángra lobbanva ezen Mennyből jövő Hívás által – terjedni fog szerte az egész világon, fiaitok, leányaitok, fivéreitek és nővéreitek által. A Szentlélek Erejéből táplálkozik a lendülete ennek a Küldetésnek, mely egy csapásra meghódította a világot.

Oly sok nyelv, oly sok nemzet, oly sok lélek ragadta meg Irgalmas Kezem, és most már Engem követnek, amint az Örök Élet felé Vezetem őket.

Atyám megígérte a világnak az Igazság Könyvét, mely a végidőkre vonatkozik. Ő mindig teljesíti Ígéretét. Senki sem ismerheti az Igazság Könyvének tartalmát, mert az nem a ti tudtotokra volt. Csak Dániel Prófétának adatott meg ennek tartalma, de ő Atyám utasításának megfelelően nem tárta fel annak titkait.

Leányom, neked, mint a végidő prófétának, most adatik ennek tartalma, és Isten Szava által sok gyümölcsöt fog teremni. Az Igazság Könyve azért adatik a világnak, hogy megmentse az emberiséget a biztos haláltól. Ez egy életmentő Ajándék a lelkek részére. Rendkívüli kegyelmeket hoz magával. Ez elhozza nektek az Igazságot, és nemcsak Tanításaimra emlékeztet benneteket, hanem fel is készít titeket az Egyházam elleni támadásokra, mely a lelkek romlásához fog vezetni.

Az Igazság Könyve, szeretett Követőim, számotokra is feltárja Atyám Tervét, segítvén ezzel benneteket, hogy megtegyétek a megfelelő előkészületeket, mely nélkül nem juthattok be az Új és Dicsőséges földi Paradicsomba. Az Igazság Könyve nélkül ti, Tanítványaim, olyanok lennétek, mint a bárányok, akiket a vágóhídra vezetnek, hiszen tudnotok kell azt, hogy az Istenbe vetett hitetek próbára lesz téve, és mindent elkövetnek majd, hogy az Én, Jézus Krisztus minden nyomát eltöröljék a föld színéről.

Amikor az emberek vágyódnak Isten Igazsága után, vigaszkeresésük során nem a megfelelő irányba fordulnak majd. Nincs egy ember sem a földön, aki fenn tudna maradni anélkül, hogy ne hinne valamiben, ami életet ígér. Sajnos sokan azokat a hamis tanokat hajszolják, melyek gyarlóságukra apellálnak. Az önzésre, mely esetben a vallások és az úgynevezett szellemi megvilágosodást kínáló szekták a kapzsi emberi szívekre apellálnak. Az élvhajhászatra, mely nem vezet el Istenhez, sem az Igazságra. Aztán ezek a szegény lelkek, akik nem hisznek semminemű földi élet utáni életben, szomorúan bandukolnak majd, remény nélkül szívükben.

A Szentlélek Ereje, Hangom mennydörgése, a csodák, melyeket Én fogok feltárni, és ezen Üzenetek hitelességének beigazolódása milliók lelkét fogják megnyerni.

Jelenlétem elárasztja a világot, és ez hatalmas gyűlöletet keltett, mivelhogy a sátán megmérgezi Követőim gondolatait. Jelenlétem benne van a világ Tabernákulumaiban, Templomaimban, valamennyi kiválasztott látnok szavaiban. De ezekben, az emberiségnek szóló végső Üzeneteimben lévő Jelenlétem világméretű megtéréshez fog vezetni.

Sose felejtkezzetek meg Ígéretemről. Én újra eljövök majd az utolsó napon. De ezt megelőzően Én nem fogok a földön járni. Figyelmeztetésem számotokra most az, hogy hallgassatok a próféciákra. Bárki, aki azt állítja magáról, hogy Én vagyok, vagy bárki, aki azt mondja nektek, hogy Jézus emberi testben jár-kel a földön, az egy hazug.

Az Én Időm akkor jön majd el, amikor Én alászállok a Mennyből, pontosan úgy, ahogyan az utolsó földi Napomon Én felmentem.

Jézusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2013 áprilisi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Tags:

Comments are closed.

 


Imahadjárat (137) Az Újjáalkotás Imája
2014. február 23. vasárnap, 16.03

Imahadjárat (137) Az Újjáalkotás Imája

„Ó Mindenható Isten, ó Magasságos Isten, tekints reám a Te alázatos szolgálódra, szeretettel és könyörülettel Szívedben. Alkoss újjá engem Világosságodban.

Fogadj vissza Kegyeidbe engem. Tölts el engem a Kegyelemmel, hogy fel tudjam ajánlani magam Neked, alázatos szolgaságban és Legszentebb Akaratodnak megfelelően.

Szabadíts meg engem a gőg bűnétől, és mindattól, ami sért Téged, és segíts, hogy úgy tudjalak szeretni Téged, hogy egy mélyről fakadó és szűnni nem akaró vággyal szolgáljalak Téged életem minden napján, örökkön örökké. Ámen.”

JézusotokTeljes üzenet - Amikor az emberi akarat ütközik az Isten Akaratával, nagy fájdalom szenvedődik el mindkét oldalon

 Imahadjárat kiemelten fontos imái

 (24) Teljes búcsú a teljes bűnbocsánatért 

(26) Imádkozzátok a Rózsafüzért, hogy segítsetek megmenteni a nemzeteteket

(33) Álljatok fel most, és fogadjátok el az Élő Isten Pecsétjét

(43) Mentsd meg a Lelkeket a Nagyfigyelmeztetés alatt

(55) Felkészülés a Nagyfigyelmeztetésre

(60) Ima a családok - Nagyfigyelmeztetés során történő - megtéréséért