RSS
 

Egyikőtök sem kapna soha felhatalmazást arra, hogy megítéljetek másokat az Én Nevemben, mert az képtelenség

09 ápr

2013. április 5. péntek, 12.50

Szeretett leányom, a Nekem tett engedelmességi fogadalmad értelmében, sosem szabad megvédened Üzeneteimet. És arra sincs felhatalmazásod, hogy az Én Nevemben elítélj vagy bírálj bármilyen más – akár igaz, akár hamis – látnokot, vagy önjelölt prófétát.

Azok, akik azt állítják, hogy az Én Nevemben beszélnek, és elítélik ezeket, a világnak szóló Üzeneteket, nekik tudniuk kell a következőt. Még ha kértétek sem kaptatok engedélyt Tőlem arra, hogy nyíltan véleményezzetek bárkit is, aki azt állítja magáról, hogy egy választott lélek. Amikor hamisnak nyilvánítjátok ezeket az Üzeneteket, ezzel azt állítjátok, hogy ezek hazugságok. A hazugságok pedig csak a sátántól jöhetnek. Ezen – a világnak szóló – Szent Üzeneteim figyelmeztetnek benneteket azokra a szörnyű hazugságokra, melyekkel, ő, a sátán eteti Isten valamennyi gyermekének lelkét. Jól rá lettetek szedve, hogy utasítsatok el Engem, a ti szeretett Jézusotokat, Aki a bánat keserű könnyeit ontom amiatt, ahogyan Engem most elutasítanak.

Azok, aki azt mondják, hogy bárki tudna ilyen Mennyei Üzeneteket írni, ők megsértenek Engem. Hogyan lehetne a szerzője bárki is az Ajkamról fakadó Szavaknak, amikor azok Tőlem származnak. Komolyan azt hiszitek, hogy az ilyen Szent Szavak egy halandó ember keze alkotásai lehetnének? Komolyan azt hiszitek, hogy bárki, aki bűnnel szennyezett, mindennemű – Mennyei Királyságomból való – feltartóztatás nélkül gyárthatná Szent Szavamat (Üzenetemet)? Amennyiben igen, akkor ti hitelt adtok annak, hogy az ember ily módon képes utat törni a megtérésnek. Az ember semmi Isten nélkül. Ti nem vagytok méltóak arra, hogy hatalommal felruházva beszéljetek, amikor Isten Szavát hirdetitek. Ha Isten Szavát saját ajkatokról fakadóan hirdetitek, mindennemű Tőlem származó irányítás nélkül, akkor súlyos hibát követtek el.

Leányom, emlékeztetnem kell téged, és minden választott lelket, hogy egyikőtök sem kapna soha felhatalmazást arra, hogy megítéljetek másokat az Én Nevemben, mert ez képtelenség.

Szólítom most minden választott Lelkemet. Ne feledjétek a nektek tett Ígéretemet, hogy Én eljövök újra. Most már tudatában vagytok annak, hogy mindegyikőtök azt a küldetést kapta, hogy készítsétek fel az emberi szíveket Második Eljövetelemre. Most már tisztában vagytok azzal, hogy ez a Szentháromság által megszabott legeslegutolsó Küldetés. Egyikőtök sem kapott Tőlem engedélyt arra, hogy bírálja ezt, vagy bármely más küldetést. Ha ezt teszitek, akkor száműzve lesztek Tőlem.

Ó mennyire megsebeznek Engem a választott lelkek vétkei, mélyebben, mint bárki máséi. A Hozzám közel állók, akik aztán elárulnak Engem, ők azok, akik a legjobban bántanak Engem. Ha ők Ellenem fordulnak, szörnyű megosztottságot okoznak, és megakadályozzák a lelkeket abban, hogy az örök üdvösség felé vezető utat kövessék.

Jézusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2013 áprilisi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Tags:

Comments are closed.

 


Imahadjárat (148) Jöjj segítségemre!
2014. május 3. szombat, 15.50

Imahadjárat (148) Jöjj segítségemre!

„Ó, Jézusom, segíts meg engem nagy gyötrelmem közepette. Végy engem Karjaidba, és vigyél engem Szíved Menedékébe. Töröld le könnyeimet. Csillapítsd le elszántságomat. Vidíts fel engem, és tölts el engem a Te Békéddel. Kérlek, teljesítsd ezt a különleges kérésemet (említsd meg itt…). Jöjj segítségemre, hogy kérésem meghallgatásra találjon, és hogy életem békés lehessen, egységben Veled, drága Uram. Ha azonban kérésem mégsem teljesülhet, tölts el engem a Kegyelemmel, hogy elfogadjam azt, hogy a Te Szent Akaratod lelkem javát szolgálja, és hogy kedves és kegyes szívvel mindörökké hűséges maradjak a Te Igédhez. Ámen.”

JézusotokTeljes üzenet - A kérjetek és kaptok – nem egy üres ígéret a Részemről

 Imahadjárat kiemelten fontos imái

 (24) Teljes búcsú a teljes bűnbocsánatért 

(26) Imádkozzátok a Rózsafüzért, hogy segítsetek megmenteni a nemzeteteket

(33) Álljatok fel most, és fogadjátok el az Élő Isten Pecsétjét

(43) Mentsd meg a Lelkeket a Nagyfigyelmeztetés alatt

(55) Felkészülés a Nagyfigyelmeztetésre

(60) Ima a családok - Nagyfigyelmeztetés során történő - megtéréséért