RSS
 

Amikor valaki nem hisz Istenben, akkor nem vesz tudomást a jó és a rossz közti különbségről

24 ápr

2013. április 20. szombat, 16.45

Szeretett leányom, a Menny tele van szomorúsággal azon gyötrelem miatt, melyet szeretett Követőimnek kell elszenvednie a Földön. Minden szent és minden angyal egyként imádkozik az emberiségért, lévén, hogy az emberiség egy nagyon gonosz támadást szenved el a Sátán és annak minden szelleme által. Mivel imáikat meghallgatom, és megcselekszem, arra kérem mindazokat, akik Keresztényeknek vallják magukat, hogy úgy imádkozzanak, mint még soha.

A Földet átható démoni erők elleni védelemért naponta felajánlott imák segíteni fognak megtisztítani a Földet a gonosz szellemektől. Bizakodónak kell maradnotok, és ha továbbra is hűségesek vagytok Hozzám, akkor még erősebbek lesztek.

A Keresztények ereje, Isten Igazságával egyesülve, egy erős védőfalat fog képezni a fenevad ellen, kinek tervei – hogy ártson Isten gyermekeinek – most születnek meg. Elém kell állnotok, ki kell nyilvánítanotok Irántam való örök szereteteteket, és Én vezetlek majd benneteket legyőzhetetlen Hadseregemben. Mivelhogy Hadseregem gyarapszik, és milliárdok térnek meg, és fogadnak el Engem, ez segít majd elpusztítani a fenevadat.

Követőim, a ti feladatotok az, hogy azokra összpontosítsatok, akik el fogják utasítani Irgalmas Kezem. Függetlenül attól, hogy kigúnyolnak benneteket az Én Nevemben, mindaz, amit tennetek kell, hogy könyörögtök a lelkek megmeneküléséért. Tudnotok kell, hogy Isten földi hadserege különleges kegyelmekben fog részesülni, hogy magukkal tudják hozni azok lelkét, akik kételkednek Szent Szavamban (Üzenetemben).

A kételyek – ha hagyják, hogy meggyűljenek – elszakítják az embert Istentől. A kételyek, melyeket az emberek szívében ültet el a sátán azért, hogy elhitesse Isten gyermekeivel, hogy Ő, az Isten, nem Létezik.

Amikor valaki nem hisz Istenben, nem vesz tudomást a jó és a rossz közti különbségről. Isten vezetése nélkül bele fognak sétálni minden, a sátán által eléjük helyezett csapdába. Nagyon sok gyűlölet nyilvánul meg akkor az emberek szívében, mert ha kitárják magukat a gonosznak, szívük megtelik haraggal. A legszörnyűbb harag a Keresztények ellen fog irányulni, és ezek az emberek mégsem fogják tudni, hogy miért éreznek így. Ezért van az, hogy azok, akik azt állítják, hogy nem hisznek Istenben, több időt töltenek azok bírálásával, akik viszont hisznek.

Imádkozzatok, imádkozzatok, imádkozzatok  az ő lelkükért.

Jézusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2013 áprilisi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Tags:

Comments are closed.