RSS
 

Archive for április 23rd, 2013

Ez a jelkép – mely nem összetévesztendő a Fenevad Bélyegével – az új Egy-Világvallást fogja szimbolizálni

23 ápr

2013. április 17. szerda, 20.00

Szeretett leányom, zihál a Szívem, mivel el kell hordoznom azt a nyomorúságot és szenvedést, melyet az egész emberiségnek kell majd elszenvednie. Nem az Én kezem fogja ezt okozni, hanem a sátán átka, ahogy szelleme körüljár, elnyelvén az útjában lévő lelkeket. Oly gyanútlanok az emberek a sátán befolyását illetően, hogy minden mást hibáztatnak nehézségeikért. Szenvedésükért másokat okolnak, és nem értik meg, hogy az Istenbe vetett hit hiánya az, ami ilyen nagy pusztítást okoz az életükben.

Ahogy a gonosz szelleme szorongatja az emberiséget, Isten Világossága össze fog csapni vele, melyet számos dolog fog bizonyítani.

Gyarapodni fognak a viharok, és felfordulás lesz érzékelhető nagyon sok országban. Zavargások lesznek tapasztalhatóak a nemzetekben, ahogy a kormányok hatalma elveszi azon emberek szabadságát, akik felett uralkodnak. Aztán az Egyházak – beleértve mindazokat, akik szeretik Istent, a Háromságos egy Istent – kezdik majd beszüntetni szertartásaikat, és bezárni ajtóikat.

Számos bezárt templom lesz látható valamennyi nyugati országban. Hamarosan látható lesz a kommunizmus jele egy sajátságos jelkép révén, mely megjelenik majd a még működő templomokban, a médiában, ruházati cikkeken, mozikban, és ezt a jelképet büszkén fogják hordani a felsőbb körökben lévők. Ez egy kitüntetésnek fog tűnni, mellyel büszkélkedni fognak a hierarchia tagjai, valamennyi fő egyházban és vallási felekezetben. Ezt a jelképet nyilvános helyeken, oltárokon, repülőtereken, és az egyházi vezetők által viselt ruhákon is láthatjátok majd.

Ez a jelkép – mely nem összetévesztendő a Fenevad Bélyegével – az új Egy-Világvallást fogja szimbolizálni. Akik felelősek ezért, ők már nem fognak félni attól, hogy viseljék jelképüket, mely az irányítás és a fenevad iránti hűség jelképe lesz.

Annak a napja, amikor megszüntetik a napi Szentmiseáldozatokat abban a formában, amelyben azt be kellene mutatni az Én Szent Nevemben, lesz az a nap, amikor ez a jelkép megjelenik az oltárokon és a világ minden tabernákuluma előtt.

Szeretett Követőim, imádkozzatok, hogy vigaszra leljetek majd azon felszentelt Szolgáimnál, akik hűségesek maradnak Hozzám, mert vigaszra lesz szükségetek ezen megpróbáltatások során. Én mindig felemellek, és folyamatosan hordozlak benneteket. Soha nem foglak elhagyni benneteket, de nektek sem szabad eltérnetek Tanításaimtól, vagy elfogadnotok a pogány gyakorlatokat, mint valami pótlékot az Igazság helyett.

Jézusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2013 áprilisi üzenetek, Maria Divine Mercy