RSS
 

Archive for április 12th, 2013

Olyan sok jó és szent pap fogott össze azért, hogy ízekre szedjék ezeket az Üzeneteket

12 ápr

2013. április 9. kedd, 23.00

Szeretett leányom, olyan sok jó és szent pap fogott össze azért, hogy ízekre szedjék ezeket az Üzeneteket, de nincs meg hozzá a képesítésük, sem a tudásuk. Az ő útjuk az, hogy Istent szolgálják. Ők nem engedhetik meg maguknak, hogy ily módon beszennyeződjenek, mert ez veszélyt jelent azokra a lelkekre, akik felismerik Hangomat ezekben az Üzenetekben. 

A New Age szellemi gyakorlatokat felvonultatván, sok pap abban a hitben él, hogy a lelkiséggel, szellemiséggel kapcsolatos tudásuk azt jelenti, hogy rendelkeznek azzal a képességgel, hogy felismerik Isten igaz prófétáját. Oly nagyon eltávolodtak Tőlem, hogy már nem tudják felismerni Szent Szavamat. Mivel a gőg az útjukban áll, Én nem részesítettem ilyen kegyelmekben őket.

Felszentelt Szolgáim, ti, akik terveket szőtök, mesterkedtek, és az Isten szolgálatában álló papi hivatásotok jelképét egyfajta eszközként használjátok fel azért, hogy elfordítsátok az egyházközségetekben lévő híveket Szavamtól (Üzenetemtől), legyetek tudatában annak, hogy meg lesztek büntetve. Ti nem ismertek Engem igazán. Ti nem vagytok hűségesek Hozzám. Nincs meg a tudásotok a spirituális ismereteket illetően, és nincs felhatalmazásotok arra, hogy nyilvánosan megalázzatok, megvessetek másokat, vagy becsméreljetek bárkit is, az Én Nevemben.

Mindegyikőtöknek számot kell majd adnotok Előttem. Meg foglak büntetni benneteket, jóllehet nem a hitetlenségetekért, hanem a gőg bűnéért, mely elhiteti veletek, hogy többet tudtok a spirituális dolgokat illetően, mint Én, Jézus Krisztus, a Ti Mesteretek. Mennyire megsebeztek Engem. Mily nagy csalódást okoztok Nekem, mert árulásotokkal ártottatok Küldetésemnek, mely az utolsó a maga nemében. Vállalnotok kell majd a felelősséget minden egyes bűnös lelkéért, akit elszakítottatok Tőlem.  Amikor az Igazság feltárul előttetek, akkor nehéz szívvel, de felelnetek kell a következő kérdésekre.

Miért utasítottátok vissza Kelyhemet, amikor szeretettel és bizalommal megadatott nektek az Igazság, és amikor ti tudtátok a szívetekben, hogy az Tőlem van. Akkor hát miért próbáltátok lerombolni Üzeneteimet? Van bármi fogalmatok arról, hogy mennyire komoly az a Szent fogadalom, amit az Én Nevemben tettetek? Most vonuljatok vissza, és olvassátok az Általam adott Imahadjárati Imákat. Ha ezt megteszitek, akkor Megáldalak benneteket, és a tisztánlátás képességével ajándékozlak meg titeket. De csak az alázatos szívűek jöhetnek Hozzám.

Vonuljatok vissza. Azután pőrén, sallangoktól mentesen járuljatok Elém. Hagyjátok magatok mögött az ezen Üzeneteket illető mindennemű – szóbeszéden, pletykán és rosszindulatú célozgatásokon alapuló – előítéletes nézeteteket, elfogult véleményeteket, és értékítéleteteket. Amikor eljön a napja, Én megkeresztellek bennetek újra, és ismét tiszták lesztek. Lelketek olyanná válik, mint a kicsinyeké, és olthatatlan vággyal szomjazzátok majd Jelenlétemet.

Várom válaszotokat. Én mindenkit Szerető Vagyok. Én Irgalommal teljes Vagyok. Jöjjetek Hozzám. Csak Rám van szükségetek.

Jézusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2013 áprilisi üzenetek, Maria Divine Mercy