RSS
 

Archive for április 1st, 2013

Nem az Én Lábam elé fognak borulni. Nem az Én Lábamat fogják csókolni, hanem Szolgáim, Követőim, és Bűnöseim lábát

01 ápr

2013. március 29. péntek, 19.00

Szeretett leányom, amikor Iskarióti Júdás elárult Engem, megfogta Fejemet, és arcon csókolt. Amikor Egyházam vezetői azt állítják, hogy szeretnek Engem, majd aztán elárulnak Engem, akkor egyértelműen látni fogjátok áruló csókjukat.

Nem az Én Lábam elé fognak borulni. Nem az Én Lábamat fogják csókolni, hanem Szolgáim, Követőim, és Bűnöseim lábát.  

A felebarátok szükségletei iránt tanúsított törődés csodálatra méltó dolog. De amikor az ember testi jólétének szükségleteit segítitek elő a lelki szükségletekkel szemben, akkor ti nem Engem, Jézus Krisztust követitek.

A humanizmus nem egyenlő a Kereszténységgel. Kereszténynek lenni azt jelenti, hogy mindent átadtok Nekem, átadjátok magatokat, teljes alázatban, Lábam elé borulva. Azt jelenti, hogy engeditek, hogy Én vezesselek benneteket. Azt jelenti, hogy engedelmeskedtek Törvényeimnek, és minden tőletek telhetőt megtesztek, hogy példát mutassatok a mindannyiatok iránti Szeretetemről. Ma elárultak Engem.

Már nem sokáig tudnak, és fognak megtéveszteni benneteket, mert ha egyszer Isten Házát belülről támadás éri, akkor azt csak zűrzavar követheti. Fel kell vennetek Kereszteteket, és követnetek kell Engem, mert hamarosan be fogják kötni a szemeteket, és a sötétben botladozni és bukdácsolni fogtok.

Isten Világossága nélkül nem fogtok látni.

Jézusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2013 márciusi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Hamarosan Szeretett Benedek Pápám fogja kormányozni Isten gyermekeit, száműzetésének helyéről

01 ápr

2013. március 29. péntek, 08.45

Nagypéntek – Második Üzenet

Szeretett leányom, ma történelem fog íródni. A Szenvedéstörténetemről való megemlékezés valójában a Katolikus Egyház Keresztre feszítését fogja jelképezni.

A földi Időm alatti Elárulásomat megelőző napokban, az akkori papok minden tőlük telhető módon küzdöttek azért, hogy próbálják bizonyítani az eretnekségben való bűnösségemet.

Ők fogták, és kiforgatták azt, amit Tanítottam – az Isten Igéjét. A szóbeszédek, amit aztán ők terjesztettek, hazugságokat tartalmaztak, és azt állították, hogy Én azon igyekszem, hogy eltávolítsam az embereket az Egyház Igaz tanításaitól. A Templomokban prédikálva, felhívták az emberek figyelmét arra, hogy maradjanak távol Tőlem, nehogy megsértsék a főpapokat. Arra is figyelmeztették őket, hogy ha továbbra is terjesztik Üzeneteimet, a leprásokhoz hasonlóan ők is száműzve lesznek a Szent Templomból. Egyes esetekben azt mondták tanítványaimnak, hogy testi fenyítésben lesz részük, és le fogják tartóztatni őket.

Míg ők a Szentlélek ellen káromoltak – cáfolván, hogy Én az Igazságot szólom, és azt állítván, hogy Szavam a sátántól való -, továbbra is imádták Istent a Templomokban. Királyok öltözékét viselve, harcoltak a helyükért a Templom oltáránál. Minden alacsonyrendű szolga órákig volt kénytelen állni, míg ők a Királyoknak készített székeken ültek. Az oltár annyira telített volt az Egyház vezetőivel, hogy a hétköznapi emberek össze voltak zavarodva. Úgy voltak kénytelenek hódolni Istennek, hogy közben Isten legmagasabb rangú szolgáinak tiszteletére kényszerültek. A főpapok tiszteletet követeltek a Templomba járóktól. Minden külső jelét mutatták a szeretetnek és az alázatnak, amit el is vártak tőlük, ennek ellenére tanítómesterekként öltözködtek és viselkedtek Atyám Házában, nem pedig úgy, mint a szolgák, aminek lenniük kellett volna.

Az emberek tartottak attól, hogy megsértik a Farizeusokat, ha Engem követnek. A papokat megfenyegették és figyelmeztették, ha nem hagynak fel Igém terjesztésével, meg fogják fosztani őket tisztségüktől. A hétköznapi emberek tisztában voltak azzal, hogy ha rajtakapják őket, amint terjesztik Tanításaimat, sorsuk sokkal rosszabbra fordul.

Földi Testem Keresztre feszítése beteljesítette az Atyámmal – az emberiség megváltása érdekében – kötött Szövetség első részét.

Misztikus Testem – Földi Egyházam – Keresztre feszítése megkezdődik a mai nappal, ezzel kezdetét veszi a végső üldöztetés, amint a Házam megszentségtelenítésére irányuló Szabadkőműves terv most világossá fog válni mindazok számára, akik birtokában vannak az igazságnak.

A történelem most ismételni fogja önmagát, de az Igazságot nem lehet tagadni. Azok, akik megtagadnak majd Engem, idővel megtérnek majd Hozzám. Azok, akik tudatában vannak annak, hogy a megjövendölt próféciák – miszerint Egyházam lesz a végső célpont annak során, hogy megszabadítsák a világot az Én, Jézus Krisztus minden nyomától – most teljesednek be, ők követni fognak Engem, Maradék hadseregemben. Ők hűségesek maradnak Tanításaimhoz, az idők végezetéig.

Senki sem állíthatja meg Isten Igaz Szavának terjedését. Senki. A Péter Házában lévő uralom rövid lesz, és hamarosan Szeretett Benedek Pápám fogja kormányozni Isten gyermekeit, száműzetésének helyéről. Földi Egyházam alapítója, Péter Apostolom fogja vezetni őt az utolsó nehéz napokban, amikor is Egyházam az Életéért küzd.

Jézusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2013 márciusi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

A mai napon földi Egyházamat Keresztre fogják feszíteni. A mai nap jelzi a változások kezdetét

01 ápr

2013. március 29. péntek, 00.15

Nagypéntek

Szeretett leányom, a mai napon földi Egyházamat Keresztre fogják feszíteni.

A mai nap jelzi a kezdetét a változásoknak, melyek gyorsak lesznek, és azért történnek majd, hogy megváltoztassák a Katolikus Egyház arculatát a világban.

Ezt az összes tan egybeolvasztása fogja követni, mely minden nyilvános jelben látható lesz, és melyet szándékosan mutatnak majd a nyilvános tanúságtétel érdekében.

Figyeljétek most, ahogy napvilágra kerül mindaz, amit Mondtam nektek. Megtiltom nektek, hogy cáfoljátok a szörnyű igazságot, amikor is arra kényszerítenek benneteket, hogy bevegyetek egy hazugságot.

Követőim, nektek védelmeznetek kell Szentségeimet, és ébernek kell lennetek. Felszentelt Szolgáim, ti hamarosan próbára lesztek téve, amint Istenségemet megkérdőjelezik. Isten Törvényeit át fogják alakítani, és amint Szent Eucharisztiámat megmásítják, Isten Keze oly erővel fog lesújtani, hogy azonnal tudni fogjátok, hogy ezek az Üzenetek a Mennyből valók.

Az Én Bánatom a ti bánatotok lesz. Mivel ismeritek az Igazságot, szomorúságotok lehetetlenné teszi majd számotokra, hogy elfogadjátok a szentségtöréseket, melyeknek elfogadására utasítanak majd benneteket.

Még akkor is fogok továbbra is időt adni nektek, ha nem fogadjátok el Prófétámat, és azokat a Szavakat (Üzeneteket), melyeket neki Adok. Mert hamarosan vezetőitek arra fognak kérni benneteket, hogy újítsátok meg fogadalmatokat. Arra fognak kérni benneteket, hogy eskü alatt tegyetek bizonyságot arról, hogy életeteket a pogányság törvényeinek kötelezitek el. Ha ezt megteszitek, a gonosz befolyása alá fogtok kerülni, és Isten ellen fogtok harcolni.

Állhatatosnak, és továbbra is Hozzám hűségesnek kell lennetek, valamint Tőlem kell kérnetek a vezetést akkor, amikor a Péter Székében ülő egyén – aki nem hajlandó Péter nyomdokait követni vagy cipőjét viselni – le fogja rombolni az Isten iránti hűségeteket.

Ahogy most tanúi vagytok földi Egyházam Keresztre feszítésének, arra Hívlak benneteket, hogy hirdessétek Isten Igazságát. Folyamatosan hívogatni foglak benneteket, hogy megvédelmezhesselek titeket. Gondoskodni fogok arról, hogy Egyházam – azok, akik kitartanak Tanításaim, Szentségeim és Isten Igéje mellett – tovább éljen a maradék által, aki soha nem fog elhagyni Engem.

Lesznek olyanok közületek, akik a mai napon elárulnak Engem. Közületek mások hamarosan el fogják vetni Szentségeimet, mivel ti túl gyengék lesztek ahhoz, hogy megvédelmezzétek Isten Igéjét. Ti, akik már sejtitek az igazságot, és próbáljátok terjeszteni Szavamat (Üzenetemet), szenvedni fogtok, mert nem lesz meg a bátorságotok ahhoz, kiálljatok az Igazság mellett. Ennek ellenére, ti továbbra is hűségesek lesztek Hozzám, mivel tudjátok, hogy nem tudtok Szeretetem nélkül élni.

Hallgassatok Hangomra. Hajtsátok megfáradt fejeteket Vállamra, és engedjétek, hogy Karjaimmal átöleljelek benneteket. Én örökké védelmezlek titeket.

Jézusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2013 márciusi üzenetek, Maria Divine Mercy