RSS
 

Meg fog mutatkozni számotokra, hogy veszélyben a Szent Eucharisztia Létezése

31 márc

2013. március 28 csütörtök, 21.30

Szeretett leányom, most már tisztában vagy azzal, mennyire gyűlöli a gonosz ezt a Küldetést. Ugyanakkor felül kell emelkedned a kegyetlen akadályokon, melyek azért kerülnek eléd, hogy akadályozzák Művemet.

Komolyan megkezdődött az, hogy veszélyben a Szent Eucharisztia Létezése, mely meg fog mutatkozni számotokra azon Egyházam-béliek önteltsége révén, akiknek terve az, hogy megváltoztassák az Igazságot.

Nem számít, hogy közületek sokan megvetően tekintetek azon Küldetésemre, hogy felkészítsem lelketeket a nagy Napra. Idővel be fogjátok látni, hogy ez valóban Én, Jézus Krisztus vagyok, Aki azért jön hozzátok, hogy szolgáljon benneteket.

Én Vagyok a ti Mesteretek, és egyben Szolgátok. Nektek, felszentelt Szolgáim, emlékeznetek kell szerepetekre, és sosem szabad elfelednetek azt. Szolgaként nem lehettek mesterek is egyben. Mert ha mesterek vagytok, nem szolgálhattok Engem. Sokan közületek, Egyházamban, elfelejtettétek azt, amit tanítottak nektek. Elfelejtettétek Isten Igéjét.

Ígéretem az, hogy az Élet Eledelét – Testemet és Véremet – adom nektek, és mégis, ti ismét megtagadtok Engem. Azáltal teszitek ezt majd, hogy eltávolítjátok a Szent Eucharisztiát Isten Templomából, és Azt egy élettelen testtel cserélitek fel. Ez a csere alig észrevehető módon fog megtörténni, és el fog tartani egy ideig, amíg észlelni tudjátok azt a gonosz intézkedést, melyet rátok fognak kényszeríteni.

Ahogy Testem, a Szent Eucharisztia által, megőriz benneteket, Testem – Egyházam – halála halált hoz majd azoknak a lelkeknek, akik félrevetnek Engem.

Nagyon közel az utálatosság ideje. Az Én Utam, és a hamis próféta útja közötti választás ideje csaknem elérkezett számotokra. Figyeljétek meg most, hogyan forgatja ki az Igazságot a csaló szélhámos. Nézzétek meg, hogyan fogja magát felmagasztalni az Én Helyemben, ugyanakkor – mint Isten szolgája – nem lesz hajlandó az Igazság útját járni.

Jézusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2013 márciusi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Tags:

Comments are closed.

 


Imahadjárat (148) Jöjj segítségemre!
2014. május 3. szombat, 15.50

Imahadjárat (148) Jöjj segítségemre!

„Ó, Jézusom, segíts meg engem nagy gyötrelmem közepette. Végy engem Karjaidba, és vigyél engem Szíved Menedékébe. Töröld le könnyeimet. Csillapítsd le elszántságomat. Vidíts fel engem, és tölts el engem a Te Békéddel. Kérlek, teljesítsd ezt a különleges kérésemet (említsd meg itt…). Jöjj segítségemre, hogy kérésem meghallgatásra találjon, és hogy életem békés lehessen, egységben Veled, drága Uram. Ha azonban kérésem mégsem teljesülhet, tölts el engem a Kegyelemmel, hogy elfogadjam azt, hogy a Te Szent Akaratod lelkem javát szolgálja, és hogy kedves és kegyes szívvel mindörökké hűséges maradjak a Te Igédhez. Ámen.”

JézusotokTeljes üzenet - A kérjetek és kaptok – nem egy üres ígéret a Részemről

 Imahadjárat kiemelten fontos imái

 (24) Teljes búcsú a teljes bűnbocsánatért 

(26) Imádkozzátok a Rózsafüzért, hogy segítsetek megmenteni a nemzeteteket

(33) Álljatok fel most, és fogadjátok el az Élő Isten Pecsétjét

(43) Mentsd meg a Lelkeket a Nagyfigyelmeztetés alatt

(55) Felkészülés a Nagyfigyelmeztetésre

(60) Ima a családok - Nagyfigyelmeztetés során történő - megtéréséért