RSS
 

Küldetésem nem az, hogy egy új Bibliát adjak nektek, mert ilyen sohasem történhet, hiszen Atyám Könyvében benne foglaltatik a teljes Igazság

27 márc

2013. március 24. vasárnap, 18.06

Szeretett leányom, amikor azt kérdezik tőled az Engem szeretők, hogy mi a célja a Küldetésednek, válaszod a következő legyen – a lelketek megmentése. Ha kigúnyolnak, csúfot űznek belőled, és azt kérdezik, mi jogon hirdeted Isten Szavát – a válasz az, azért, hogy Jézus megmenthesse a lelketeket. Majd, amikor azok, akik már hirdetik Szent Szavamat, és akik követik Tanításaimat, eretnekséggel vádolnak téged – akkor a válasz számukra a következő. Ti, akik hűségesek vagytok Krisztushoz, nem gondoljátok, hogy ti is bűnösök vagytok Isten Szemében? Ti szintén nem szeretnétek megmenteni a lelketeket?

A bűn mindig köztetek és Isten között fog állni. Egyetlen egy lélek, köztük a legmegátalkodottabb bűnösök és a köztetek lévő kiválasztott lelkek sem lesznek soha mentesek a bűntől, amíg Én el nem jövök újra. Lehet, hogy bocsánatot nyertek minden egyes alkalommal, amikor meggyónjátok bűneiteket, de lelketek csak egy rövid ideig lesz tiszta.

Soha ne érezzétek, hogy nincs szükségetek az Élet Eledelére. Világosságom Hozzám vonz most benneteket, eme rendkívüli Küldetésen keresztül. Én rendkívüli áldásban és különleges kegyelmekben foglak részesíteni benneteket, amikor válaszoltok Hívásomra, amint Hívogatlak benneteket Új Királyságom – Új Paradicsomom felé.

Lehet, hogy azt gondoljátok, hogy Istennek nem lenne szükséges küldenie újabb prófétát – hogy az emberiség megszabadult a sátán szorításából Kereszthalálom után, hogy már megkaptátok az Igazságot Tanításaimon keresztül, és hogy az Igazság benne foglaltatik Atyám Könyvében, a Legszentebb Bibliában. És igazatok is lenne, leszámítva a következőt. Még mindig van mit megismernetek, hiszen a jelenések Könyvében szereplő próféciák ismeretlenek a számotokra. Már megkaptátok az összegzést – és mégis sokan nem vagytok hajlandóak elismerni annak tartalmát. Ti semmibe veszitek a Jelenések Könyvét, és nem is áll szándékotokban megérteni azt.

Küldetésem nem az, hogy egy új Bibliát adjak nektek, mert ilyen sohasem történhet, hiszen Atyám Könyvében benne foglaltatik a teljes Igazság. Feladatom, egy pogányságba merült világban az, hogy emlékeztesselek benneteket az Igazságra egyfelől, másfelől pedig Vágyam az, hogy felkészítsem lelketeket Második Eljövetelem idejére.

Közületek sokan mondjátok azt, hogy tiszteltek Engem, de sokatok hűtlen lett az Igazsághoz. Sokan nem hisznek a sátán vagy a pokol létezésében, és ezért nem is veszik komolyan a bűnt. Azáltal, hogy elnézitek a bűnt, súlyos tévedésbe estek. És most történnek majd a legsúlyosabb tévedések valamennyi Keresztény Egyházban, amikor félresöprik a bűnt. Egy hamis tan felé fognak vezetni benneteket. Ez egy, a gonosz által kifundált terv arra, hogy eltávolítson benneteket Tőlem.

Mivel Isteni Jelenlétem, Testem és Vérem, benne van a világ minden Tabernákulumában – képesek voltatok harcolni a bűn ellen. De most, amikor a Szent Eucharisztia eltávolítására vonatkozó terv megvalósul, tehetetlenek lesztek.

Ezért nyilatkoztatom ki Nektek az Igazságot az eljövendőkről, hogy fel tudjalak készíteni benneteket. Csak azért szólítalak most benneteket, mert Szeretlek titeket.

Amikor a tévedésekre fény derül, akkor fogjátok felismerni, hogy mennyi mindent kell még elsajátítanotok, hogy a gőg hogyan akadályozott meg benneteket abban, hogy elfogadjátok Irgalmas Kezem, és hogy mennyire semmik vagytok Nélkülem.

Jézusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2013 márciusi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Tags:

Comments are closed.