RSS
 

Hamarosan meggyilkolják az egyikét, annak a másik két politikai vezetőnek, akikről Én említést tettem korábban

04 márc

2013. február 26. kedd, 22.00

Szeretett leányom, hamarosan meggyilkolják az egyikét, annak a másik két politikai vezetőnek, akikről Én említést tettem korábban.

Szeretném, ha majd utána, felfednéd mindenkinek – a neked és másoknak adott bizonyíték által -, hogy ki ez a személy, azért, hogy még többen elfogadják majd az Üzenetek Igazságát. Ez a szegény lélek korábban megmenekült a haláltól, de újabb népszerűsége veszélybe fogja sodorni őt. A szabadkőműves erők ellensége ő, akik nem fogják sokáig tűrni vezetői szerepét.

Követőim, amikor látjátok beteljesedni egy választott léleknek adott próféciákat, akkor tudni fogjátok, hogy ők az Igazságot szólják, és hogy azt a Mennyből kapták, mert ők képtelenek lennének ilyet kitalálni.

Én bizonyítani kívánom azoknak, akik megvetik Üzeneteimet, hogy Én, a ti szeretett Jézus Krisztusotok vagyok az, Aki szól a világhoz, ezen próféta által. Habár nagy örömet szerez Nekem látni, hogy mennyire szerettek Engem és mennyire követitek a Mennyből nektek adott imákat, Én a kételkedőket szeretném megragadni.

Hamarosan szakadás történik Európában, mely teljes egészében az Európai Unióhoz és ahhoz az országhoz kötődik, melyben Péter Széke található. Ez egy olyan háborúhoz fog vezetni, mely teljesen más háború lesz, mint a többi háború. Ennek ellenére gonosz és kegyetlen lesz. Az emberek fellázadnak majd egymás ellen Németországban, Olaszországban és Franciaországban. Imádkozzatok, hogy Követőim továbbra is erősek legyenek, és gondoskodjanak arról, hogy ’Jézus az Emberiséghez’ Imacsoportok jöjjenek létre, gyorsan, ezekben az országokban.

Elérkezett az idő Számomra, Jézus Krisztus, az Isten Báránya számára, hogy kinyilatkoztassak még több – a Pecsétekben rejlő – információt. Én ezt óvatosan fogom tenni, mivel mind lelkileg, mind testileg készen kell állnotok. Mint Igazságos Isten, Én gondoskodni fogok arról, hogy vezesselek benneteket, mind, és megáldjalak benneteket Erőmmel, ahogy minden réteg egyesével feltárul.

Szeretett Jézusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2013 februári üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Tags:

Comments are closed.

 


Imahadjárat (148) Jöjj segítségemre!
2014. május 3. szombat, 15.50

Imahadjárat (148) Jöjj segítségemre!

„Ó, Jézusom, segíts meg engem nagy gyötrelmem közepette. Végy engem Karjaidba, és vigyél engem Szíved Menedékébe. Töröld le könnyeimet. Csillapítsd le elszántságomat. Vidíts fel engem, és tölts el engem a Te Békéddel. Kérlek, teljesítsd ezt a különleges kérésemet (említsd meg itt…). Jöjj segítségemre, hogy kérésem meghallgatásra találjon, és hogy életem békés lehessen, egységben Veled, drága Uram. Ha azonban kérésem mégsem teljesülhet, tölts el engem a Kegyelemmel, hogy elfogadjam azt, hogy a Te Szent Akaratod lelkem javát szolgálja, és hogy kedves és kegyes szívvel mindörökké hűséges maradjak a Te Igédhez. Ámen.”

JézusotokTeljes üzenet - A kérjetek és kaptok – nem egy üres ígéret a Részemről

 Imahadjárat kiemelten fontos imái

 (24) Teljes búcsú a teljes bűnbocsánatért 

(26) Imádkozzátok a Rózsafüzért, hogy segítsetek megmenteni a nemzeteteket

(33) Álljatok fel most, és fogadjátok el az Élő Isten Pecsétjét

(43) Mentsd meg a Lelkeket a Nagyfigyelmeztetés alatt

(55) Felkészülés a Nagyfigyelmeztetésre

(60) Ima a családok - Nagyfigyelmeztetés során történő - megtéréséért