RSS
 

Csak a bátrak és rettenthetetlenek – akik a legjobban szeretnek Engem – lesznek azok közületek, akik vezetni fogják Hadseregemet, az üdvösség felé

06 márc

2013. február 28. kedd, 23.50

Szeretett leányom, ezek a napok, melyek a küszöbön vannak, szörnyű sötétséget és kétségbeesést hoznak magukkal, olyat, amilyet még sohasem tapasztaltatok életetekben.

Ez szellemi sötétség lesz, melyet azon lelkek üressége idéz elő, akik az Antikrisztust és a hamis prófétát követik. Nehéz lesz elviselni azt a szellemi gyötrelmet, melyet ők azon Keresztényeknek okoznak majd, akik nem lesznek hajlandóak hallgatni az eretnekséget.

Ezt pusztán azért Mondom nektek, mert így tudni fogjátok a szívetekben, hogy az általatok érzett elutasítás fájdalma amiatt lesz, mert ti – azáltal, hogy megőrzitek Szent Igémet – szenvedni fogtok az Én Nevemben.

Soha ne veszítsétek el a bizodalmat, vagy kérdőjelezzétek meg a veletek szemben majdan támasztott magas követelményeket, mert Én, a ti Királyotok vagyok az, aki rendelkezik azzal az Hatalommal, mely biztosítja, hogy ezt ti el tudjátok hordozni. És abban se kételkedjetek soha, hogy ezen Maradék Hadsereg – melynek ti most tagjai lesztek azért, hogy hűek maradhassatok Hozzám, Jézus Krisztushoz – meg lett jövendölve.

Ne hallgassatok azokra, akik próbálnak majd meggyőzni benneteket, hogy ne higgyetek ezen, a világnak szóló Szent Üzeneteimben, mert ők meg vannak tévesztve. Imádkozzatok azokért, akikben nem lesz meg az erő, vagy a tisztánlátás Lelke, és a rossz utat fogják választani az útelágazásnál. Sokan, akik a hamis prófétát fogják követni, igyekeznek majd ugyanerre az útra rántani benneteket.

Testvér testvérrel, apa fiával, anya lányával fog viaskodni – mindannyian az Igazság követésére való törekvésükben, de nagyon sokan nem veszik majd észre a hamis próféta tanításaiban lévő eltéréseket, és el fognak veszni Számomra.

Csak a bátrak és rettenthetetlenek – akik a legjobban szeretnek Engem – lesznek azok közületek, akik vezetni fogják Hadseregemet, az üdvösség felé. Vezetésemmel ők lelkek milliárdjait hozzák majd magukkal a biztonságba. Ezért nem adhatjátok fel soha.

Jézusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2013 februári üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Tags:

Comments are closed.

 


Imahadjárat (148) Jöjj segítségemre!
2014. május 3. szombat, 15.50

Imahadjárat (148) Jöjj segítségemre!

„Ó, Jézusom, segíts meg engem nagy gyötrelmem közepette. Végy engem Karjaidba, és vigyél engem Szíved Menedékébe. Töröld le könnyeimet. Csillapítsd le elszántságomat. Vidíts fel engem, és tölts el engem a Te Békéddel. Kérlek, teljesítsd ezt a különleges kérésemet (említsd meg itt…). Jöjj segítségemre, hogy kérésem meghallgatásra találjon, és hogy életem békés lehessen, egységben Veled, drága Uram. Ha azonban kérésem mégsem teljesülhet, tölts el engem a Kegyelemmel, hogy elfogadjam azt, hogy a Te Szent Akaratod lelkem javát szolgálja, és hogy kedves és kegyes szívvel mindörökké hűséges maradjak a Te Igédhez. Ámen.”

JézusotokTeljes üzenet - A kérjetek és kaptok – nem egy üres ígéret a Részemről

 Imahadjárat kiemelten fontos imái

 (24) Teljes búcsú a teljes bűnbocsánatért 

(26) Imádkozzátok a Rózsafüzért, hogy segítsetek megmenteni a nemzeteteket

(33) Álljatok fel most, és fogadjátok el az Élő Isten Pecsétjét

(43) Mentsd meg a Lelkeket a Nagyfigyelmeztetés alatt

(55) Felkészülés a Nagyfigyelmeztetésre

(60) Ima a családok - Nagyfigyelmeztetés során történő - megtéréséért