RSS
 

Azt Szeretném, hogy valamennyi Követőm tartson egy böjti időszakot jövő hétfőtől, Nagypéntek délután fél 4-ig

24 márc

2013. március 22. péntek, 21.45

Szeretett leányom, azt Szeretném, hogy valamennyi Követőm tartson egy böjti időszakot jövő hétfőtől, Nagypéntek délután fél 4-ig.

Még egy kis jelképes böjtölés is betekintést fog szerezni, mindannyiatok számára, az Üdvösség – Tervembe, és abba, hogy hogyan tudtok segíteni Nekem az összes bűnös lelkének megmentésében.

A böjtölés által váltok ismét gyógyulttá. Testetek megtisztításával, lelketek meg fog újulni. Továbbá azt szeretném, hogy részesüljetek a Gyónás Szentségében, vagy a rendelkezésetekre álló kiengesztelődési formában. Kérlek, ha nem tudtok részesülni ebben a Szentségben, akkor fogadjátok el az Általam, már egy ideje nektek adott Ajándékot, a Teljes Búcsú ajándékát:

2012. január 31. kedd, 21.30

Imádkozzátok ezt az imát hét egymást követő napon, hogy megkapjátok a teljes bűnbocsánat ajándékát, és a Szentlélek Erejét.

“Ó, Jézusom, Te vagy a világ világossága.
Te vagy a ragyogó fényesség, mely megérint minden lelket.
Irgalmad és szereteted végtelen.
Nem vagyunk méltók a Te kereszthalálod által hozott áldozatra.
Mégis tudjuk, hogy nagyobb a Te szereteted irántunk, mint a mi Irántad érzett szeretetünk.
Add meg nekünk, Ó, Urunk, az alázatosság ajándékát, hogy kiérdemeljük a te Új Királyságodat.
Tölts el bennünket a Szentlélekkel, így tovább menetelhetünk és vezethetjük a Te hadseregedet, hogy hirdessük a Te Szent Szavad igazságát és felkészítsük testvéreinket Dicsőséges Második Eljöveteledre a földön.
Magasztalunk Téged.
Dicsőítünk Téged.
Felajánljuk magunkat, bánatainkat, szenvedéseinket, Neked ajándékként a lelkek megmentésére.
Szeretünk Téged, Jézus.
Légy Irgalmas minden Gyermekedhez, bárhol is legyenek.
Ámen.“

Majd, Szeretném, ha lélekben egyesülnétek Velem, mintha jelen lennétek, Apostolaimmal együtt, az Utolsó Vacsorámon. Megosztjátok majd Velem a kovásztalan kenyeret, és Asztalomnál együtt esztek majd Velem. Követőim, ti osztozhattok Velem Szenvedésem Kelyhében, saját szabad akaratotokból, ha elfogadjátok Ajánlatomat.

Ha el tudjátok fogadni azt, engesztelésül a halandó ember bűneiért, lelkek millióit fogjátok megmenteni. Én Irgalmat fogok gyakorolni még a legmegátalkodottabb bűnösökkel is, viszonzásul ajándékotokért, a szenvedés ajándékáért.

Íme, az Imahadjárati ima számotokra, ha osztozni szeretnétek Szenvedésem Kelyhében. Imádkozzátok el ezt háromszor, amikor tudjátok, de lehetőség szerint a böjti időszak alatt.

Imahadjárat (103) Osztozni a Szenvedés Kelyhében Krisztussal

„Eléd borulok, drága Jézus, a Lábaid elé, hogy tégy velem, amit csak akarsz, mindannyiunk javára.
Hadd osztozzam Szenvedésed Kelyhében.
Fogadd el tőlem ezt az ajándékot, hogy Te meg tudd menteni azokat a szegény lelkeket, akik reményvesztetten tévelyegnek.
Végy engem, testemet, így osztozni tudok Szenvedésedben.
Tartsd szívemet a Te Szent Kezedben, és egyesítsd Magaddal lelkemet.
Szenvedésem Ajándéka által, hagyom, hogy Isteni Jelenléted átölelje lelkemet, hogy meg tudj menteni minden bűnöst, és mindörökre egyesíteni tudd Isten valamennyi gyermekét. Ámen.”

Ezen, a részetekről – Nekem, Jézus Krisztusnak, az egész emberiség Megváltójának – bemutatott áldozat révén Én kiáraszthatom Nagy Irgalmamat az egész világra.

De ami még ennél is fontosabb, hogy Én meg fogom menteni még azokat is, akik gyűlölnek Engem. Imáitok és áldozatotok az egyetlen mentő kegyelem a számukra, mert e nélkül, a gonosz elpusztítaná őket.

Ha nem szeretnétek elhordozni ezt a szenvedést, Én majd nagy kegyelmeket adok nektek, és kérlek, gyertek tovább Velem Küldetésemben, hogy felébresszem a világot szendergéséből, és így felemelhessem a megtévesztés fátylát, mely a világra borul.

Jézusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2013 márciusi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Tags:

Comments are closed.