RSS
 

Az Üdvösség Anyja: Az Imahadjárati Imacsoportok lelkek milliárdjait fogják megmenteni

14 márc

2013. március 10. vasárnap, 18.00

Drága gyermekem, most még magányosabbnak és elhagyatottabbnak fogod érezni magad, ahogy Isten Szent Szava hangosan dörgedelmeskedik, figyelmeztetvén az emberiséget annak szükségességére, hogy készítsék fel lelküket.

Gyermekek, most már kérnetek kell szeretett Fiamat, hogy őrizze meg bátorságotokat az előttetek álló sötét napokban, hónapokban és években. Örvendezzetek, mert oly sok lélek válaszolt – a Szentlélek indítása által – Fiam, Jézus Krisztus hívására. Ő oly nagyon szeret mindannyiatokat, hogy ez örömkönnyekre fakaszt engem, az Ő szeretett Édesanyját. Az, hogy miként fogja kiárasztani az Ő Irgalmát, felfoghatatlan számotokra, sőt, még az Őt megvetőket is Szívéhez közel fogja vonni.

Már nem lesz sok idő az Ő nagyszabású Második Eljöveteléig, így meg kell Dicsőítenetek az Istent. A felkészülés érdekében, minél gyakrabban kell részesülnötök a Kiengesztelődésben, és továbbra is imádkoznotok kell a lelkekért.

Habár az Isten Mindenható, és Dicsősége most teljes mértékben megértésre kerül majd, amikor tanúságot tesztek az Ő Második Eljöveteléről, nektek, az Ő Maradék Hadseregének, segítenetek kell Neki azon Tervében, hogy megmentse az emberiséget.

Az Imahadjárati Imacsoportok lelkek milliárdjait fogják megmenteni, éppen ezért nektek terjeszkednetek, és gyarapodnotok kell. Isten Kegyelmei kiáradnak mindazon Gyermekeire, akik részt vesznek ezen imacsoportokban. Ők lesznek az a pajzs, mely meg fogja védeni az emberiséget az Antikrisztus által tervezett üldöztetéstől.

Soha ne adjátok fel, gyermekek. Maradjatok meg a Kegyelem állapotában mindenkor, és továbbra is kövessétek Fiam útmutatásait. Ő soha nem fog cserbenhagyni benneteket, oly nagy az Ő Szeretete irántatok.

Szeretett Édesanyátok

Az Üdvösség Anyja

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2013 márciusi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Tags:

Comments are closed.