RSS
 

Ahogy a vakok sem látnak, lesznek olyanok az Egyházban, Rómában, akik ugyan látják, de nem lesznek hajlandóak elismerni az Igazságot

23 márc

2013. március 20. szerda, 19.15

Szeretett leányom, Keresztre feszítésemet újra átélem az elejétől a végéig, és minden egyes szakasz a Második Eljövetelemhez vezető időszakhoz kötődik.

Most, hogy Testem – Egyházam – oly sok éven át tűrte a gonosz szellem okozta ostoroztatást, a Tövissel való Koronázással sújtják most Egyházam vezetőit.

Amikor a harmadik tövis átszúrta Jobb Szememet, többé már nem láttam arra a Szememre. Csak a másik Szememmel voltam képes látni azt a rettenetes fájdalmat, melyet Édesanyám élt át. Most, hogy a Töviskorona átszúrja Egyházam Fejét, Rómában, csak az egyik fele fog tanúbizonyságot tenni a megjövendölt próféciák Igazságáról. A másik fele vak lesz, és nem fogja látni azt a kárt, mely Testem – Egyházam – minden részét sújtja, a világ minden nemzetében.

Ahogy a vakok sem látnak, lesznek olyanok az Egyházban, Rómában, akik ugyan látják, de nem lesznek hajlandóak elismerni az Igazságot. Olyan fájdalmas lesz az Igazság, hogy egyszerűbb lesz ezen felszentelt Szolgáimnak a könnyebbik utat választaniuk. Gyávák. Ahelyett, hogy felvennék keresztjüket Énértem, inkább a szentségtörés útját fogják választani.

Aztán ott lesznek még azok, akik szeretnek Engem, és ez a szakadás nem fogja elrettenteni őket azon tervben, hogy segítsenek nekem megmenteni a lelkeket a biztos haláltól. Ezek a bátor lelkek – a Tűz Lelkének kegyelmével eltelve – harcolni fognak azért, hogy megőrizzék a Legszentebb Szentségeket. Ők a klérus, akik táplálni fogják Nyájamat az üldöztetés alatt. Minden kegyelmet meg fognak kapni az ilyen tiszta lelkek, és ők majd felváltva elvezetik maradék Hadseregemet az Új Ég és az Új Föld kapuihoz.

Nagy bátorságot igényel elfogadni Isten prófétáinak Szavát. Sosem könnyű meghallani a próféták Szavait, mely Szavak kétélű kardként hasítanak bele lelkük mélyébe. Az általuk való Figyelmeztetéseket fájdalmas hallani, ugyanakkor édes is a gyümölcsöktől, amiket teremnek, mert amikor Isten Szava Ajándékként adatik, az üdvösséget kínál. Ragadjátok meg Szent Szavamat, mert Ezen múlik a ti életetek. Ti, szeretett Követőim, védelem alatt álltok az Élő Isten Pecsétje által, ezért soha ne féljetek.

Ellenségeitek szidalmazni, sértegetni fognak benneteket, és talán még üldözni is fognak titeket, de Én, Jézus Krisztus leszek az, Aki kísérlek majd benneteket. Ti, az a kevés Választottam, akik válaszoltok Hívásomra, szenvedésetek által meg fogjátok menteni az emberiség nagy részét a Szememben.

Megáldalak benneteket. Békét és erőt adok nektek, hogy félelem nélkül szívetekben tudjatok követni Engem.

Jézusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2013 márciusi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Tags:

Comments are closed.