RSS
 

A legszörnyűbb iszonyat, melynek szemtanúja voltam az Olajfák Kertjében töltött Időm alatt, az a bűn – végidőben való – veszedelme volt

28 márc

2013. március 25. 14.50

Szeretett leányom, a legszörnyűbb iszonyat, melynek szemtanúja voltam az Olajfák Kertjében töltött Időm alatt, az a bűn – végidőben való – veszedelme volt. A látomás során, amit a sátán mutatott Nekem, Láttam hogyan lesz hűtlen a halandó ember Isten Törvényeihez. Ő, a gonosz, rettenetes képeket mutatott Nekem; mindenféle érvvel megkísértett Engem, hogy miért kellene Nekem elfordulnom Atyám Akaratától. Gyötörni akart Engem, és ezért megmutatta a hatalmat, amivel még – Kereszthalálom ellenére – továbbra is rendelkezni fog.

Láttam földi Egyházam végromlását; a szabadkőműves szekták hatalomra jutását Egyházamon belül; az ember erkölcstelenségét; a szégyenérzet hiányát Isten gyermekei részéről, amint aljas testi bűnökben vesznek részt; az ártatlanok öldöklését, és a tévedésbe esést, azok részéről, akik azt állítják, hogy az Én Nevemben beszélnek.

Oly nagy hatalommal bír a sátán, hogy kételyeket ültetett el Gondolataimban azt illetően, hogy Én vagyok-e az Emberfia. Istenségemből fakadóan Én képtelen lennék engedni a bűnnek, de ezt azért mondom el nektek, csakhogy megértse az emberiség, miként csábíthat a gonosz benneteket arra, hogy elforduljatok Tőlem.

A sátán nem a legnyilvánvalóbb módon jeleníti meg a gonoszságot. Ehelyett jóként tünteti fel a rosszat. Ő nagyon ravasz, és közületek még a legszentebbeket is rászedi, elhitetvén egy hazugságról azt, hogy az az Igazság.

Ahogy az emberek elpártolnak Tanításaimtól, önként és mohósággal szívükben fogják üdvözölni a bűnt. Iránymutatás nélkül folyamatosan el fognak esni a kegyelemtől. Amikor Nevemet eltörlik a föld színéről, akkor az ember nem lesz képes meglelni Istent.

Mindegy milyen vallást követtek, mert számotokra az egyedüli út Istenhez, Rajtam, az Ő egyetlen Fián keresztül vezet. Kereszthalálom által Én megváltottalak benneteket – minden, ma a világban élő férfit, nőt és gyermeket – a pokol tüzétől. Ha nem fogadjátok el ezt, akkor nem léphettek be a Paradicsom Kapuin. Csak a Fiún keresztül találkozhattok az Atyával. Ha elutasítotok Engem, Jézus Krisztust, akkor az üdvösségeteket utasítjátok el.

Milyen keveset tudtok a bűnről, és arról, hogy miként szakít el az benneteket Istentől. A bűn terjedése még soha nem volt ilyen féktelen, amióta Isten megteremtette a világot. Ti bűnösök, új mélységeket értetek el, mely undort kelt Bennem. Még a kicsiket is – akik a ti gondjaitokra voltak bízva – kitettétek annak, hogy úgy viselkedjenek, mint a démonok. Nincs bennetek könyörületesség, szeretet és együttérzés egymás iránt, és mégis sokan közületek fitogtatjátok hitcselekedeteiteket, a világ szeme láttára és csodájára. A Farizeusokhoz hasonlóan, akik előírták Isten Törvényeit, de nem gyakorolták azokat, és alázatot sem mutattak, ti is, akik azt állítjátok, hogy az Én Nevemben jöttök, a gőg bűnébe fogtok esni.

Még nagyon sokat kell tanulnotok Hangomról és Tanításaimról, melyek még mindig süket fülekre találnak. Aztán ott vannak azok, akik minden idejüket Istenismeretük hirdetésével töltik – mondván ismerik azokat a próféciákat, melyek még kinyilatkoztatásra várnak -, de valójában semmit sem tudnak. Ha nem lenne nagy Irgalmasságom, nem lennétek alkalmasak belépni Királyságomba.

Elérkezett az idő mindazok számára – akik azt állítják, hogy Isten gyermekeit az Úr útjain vezetik -, hogy az Alázatosság Ajándékáért esedezzenek Hozzám, Jézus Krisztushoz. Itt az idő, hogy az Igazságra figyeljetek, ahogy az megadatott nektek, mert nincs sok időtök jóvátenni bűneiteket a Szememben.

Jézusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2013 márciusi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Tags:

Comments are closed.

 


Imahadjárat (148) Jöjj segítségemre!
2014. május 3. szombat, 15.50

Imahadjárat (148) Jöjj segítségemre!

„Ó, Jézusom, segíts meg engem nagy gyötrelmem közepette. Végy engem Karjaidba, és vigyél engem Szíved Menedékébe. Töröld le könnyeimet. Csillapítsd le elszántságomat. Vidíts fel engem, és tölts el engem a Te Békéddel. Kérlek, teljesítsd ezt a különleges kérésemet (említsd meg itt…). Jöjj segítségemre, hogy kérésem meghallgatásra találjon, és hogy életem békés lehessen, egységben Veled, drága Uram. Ha azonban kérésem mégsem teljesülhet, tölts el engem a Kegyelemmel, hogy elfogadjam azt, hogy a Te Szent Akaratod lelkem javát szolgálja, és hogy kedves és kegyes szívvel mindörökké hűséges maradjak a Te Igédhez. Ámen.”

JézusotokTeljes üzenet - A kérjetek és kaptok – nem egy üres ígéret a Részemről

 Imahadjárat kiemelten fontos imái

 (24) Teljes búcsú a teljes bűnbocsánatért 

(26) Imádkozzátok a Rózsafüzért, hogy segítsetek megmenteni a nemzeteteket

(33) Álljatok fel most, és fogadjátok el az Élő Isten Pecsétjét

(43) Mentsd meg a Lelkeket a Nagyfigyelmeztetés alatt

(55) Felkészülés a Nagyfigyelmeztetésre

(60) Ima a családok - Nagyfigyelmeztetés során történő - megtéréséért