RSS
 

Ti abban a korban éltek, amikor Isten gyermekei közül sokan pogányokká váltak

28 feb

2013. február 22. péntek, 23.00

Szeretett leányom, ti abban a korban éltek, amikor Isten gyermekei közül sokan pogányokká váltak. Még a Zsidóknak és Keresztényeknek születettek is mostanában különféle bálványimádáshoz folyamodtak, amint az meg lett jövendölve.

Mennyire sért Engem, látni azt a tiszteletet, melyet Isten gyermekei őriznek a szívükben saját megelégedésükre, és egy – csak az ő fejükben létező – hamis istenekben való hitet.

A new age lelkiség hullámai, és a szenvedély minden olyan dolog iránt, melyek az elme megnyugtatásával kapcsolatosak, egyetlen egy dolgot jelentenek. Ezek az emberek sötétségben vannak, mert nem hajlandóak elismerni Engem, Jézus Krisztust. Szándékosan kizárván Isten Világosságát, kitárják magukat a gonosz szellem sötétsége előtt. A sátán és démonai vadásznak az ilyen lelkekre, és egy szörnyen hatalmas ürességet idéznek elő bennük, mely független attól, hogy milyen new age lelkiségű gyógyírt keresnek, soha nem fognak vigaszra lelni, mert ez nem az a természetes környezet, amelybe beleszülettek.

A pogányság, amely magával ragadta az emberiséget, jelenleg a csúcspontját éli, azon idő óta, hogy Én, Jézus Krisztus megszülettem a földön. Habár a világnak megadatott Isten Létezésének Igazsága, és annak ellenére, hogy Én Kereszthalálom által megmentettem őket a kárhozattól, ők továbbra is hátat fordítanak.

Az önimádat – az öntömjénezés és a világi kicsapongások szeretete – az emberiség veszedelme, és ez a szorongás, a nyugtalanság és a sivárság kétségbeejtő érzéséből fakad. A bálványimádás – híres emberek, hamis istenek szeretete és pogány tárgyak kihelyezése – a sötétség fellegét vonja mindazokra, akik szenvedélyesen hajszolják az ilyesmiket. A keresztények gúnyolódást szenvednek el az ilyen emberek által, de szenvedéseik és imáik által, segíthetnek megmenteni felebarátaikat a pokol tüzétől.

Amikor ezekkel a hamis bálványokkal kacérkodtok, akkor a pokolbéli démonokkal játszotok, akik azért küldetnek, hogy a pokolba rántsanak benneteket, az örökkévalóságig. Ne gondoljátok azt, hogy az ilyen pogány gyakorlatok ártalmatlanok, mert nem azok. Ha időtöket és gondolataitokat ilyen szórakozásokkal töltitek, akkor elzárjátok magatokat Istentől és az örök élettől.

Ébredjetek rá az Igazságra. Én Vagyok az Igazság. Nincs más út az örök boldogsághoz, csak Általam, Jézus Krisztus, az Emberfia által. Eljövök most, hogy kinyilatkoztassam az Igazságot, így újra megmenthetlek benneteket, és elhozhatom nektek az örök életet azáltal, hogy segítek nektek lelketek megmentésében.

Jézusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2013 februári üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Tags:

Comments are closed.

 


Imahadjárat (148) Jöjj segítségemre!
2014. május 3. szombat, 15.50

Imahadjárat (148) Jöjj segítségemre!

„Ó, Jézusom, segíts meg engem nagy gyötrelmem közepette. Végy engem Karjaidba, és vigyél engem Szíved Menedékébe. Töröld le könnyeimet. Csillapítsd le elszántságomat. Vidíts fel engem, és tölts el engem a Te Békéddel. Kérlek, teljesítsd ezt a különleges kérésemet (említsd meg itt…). Jöjj segítségemre, hogy kérésem meghallgatásra találjon, és hogy életem békés lehessen, egységben Veled, drága Uram. Ha azonban kérésem mégsem teljesülhet, tölts el engem a Kegyelemmel, hogy elfogadjam azt, hogy a Te Szent Akaratod lelkem javát szolgálja, és hogy kedves és kegyes szívvel mindörökké hűséges maradjak a Te Igédhez. Ámen.”

JézusotokTeljes üzenet - A kérjetek és kaptok – nem egy üres ígéret a Részemről

 Imahadjárat kiemelten fontos imái

 (24) Teljes búcsú a teljes bűnbocsánatért 

(26) Imádkozzátok a Rózsafüzért, hogy segítsetek megmenteni a nemzeteteket

(33) Álljatok fel most, és fogadjátok el az Élő Isten Pecsétjét

(43) Mentsd meg a Lelkeket a Nagyfigyelmeztetés alatt

(55) Felkészülés a Nagyfigyelmeztetésre

(60) Ima a családok - Nagyfigyelmeztetés során történő - megtéréséért